Tornar al Grau en Disseny

Antropologia Sociocultural

L'assignatura de l'àrea de cultura té com a fi compartir l’alumnat eines metodològiques i conceptuals que els permeti entendre, a través de l'etnografia, els contextos concrets i diverses perspectives, per a aprendre a habitar el món d'una altra manera.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GDF031

Sinopsi

El seminari d'Antropologia Sociocultural té com a finalitat compartir amb els/les estudiants eines conceptuals i metodològiques que tenen com a finalitat desenvolupar una mena de sensibilitat etnogràfica per aprendre a observar, indagar i habitar el món d'una altra manera. S'entén per sensibilitat etnogràfica “l'art de veure les coses” en contextos concrets i des de diferents perspectives. El seminari, format per un laboratori experimental, està dividit en 3 blocs organitzats temàticament. De manera paral·lela, al llarg del semestre es treballarà a través d'experiments etnogràfics que es duran a terme tant dins com fora de l'aula. Aquests exercicis estan orientats a experimentar, de maneres diferents, amb les nostres maneres de mirar. D'aquesta manera, al llarg del semestre es treballarà de la manera següent: d'una banda, es desenvoluparà una investigació etnogràfica que serà dividida en tres fases o projectes i per altra banda, es faran diferents experiments etnogràfics en què serà fonamental la capacitat per qüestionar els propis límits, l'habilitat per col·locar-se als peus “de l'altre”, el desig de treballar i la imaginació.

Objectius de l'assignatura

L'assignatura desenvolupa un itinerari a través del qual es proposa contribuir a transformar les formes i normes imposades i establertes al món occidental a través d'un treball de desmuntatge de les nocions preconcebudes pels éssers humans inserits en context culturals. Es tracta d'una iniciació a l'anàlisi crítica de la vida, aprendre a reconèixer-se a (re)conèixer i una invitació a obrir la mirada.

Els objectius fonamentals de l'assignatura són:

 • Pensar creativament a partir de l'aprenentatge d'eines que faciliten entendre el món des de diferents perspectives
 • Contextualitzar i interpretar processos que constitueixen la societat
 • Vincular-se amb un ventall d'idees, discursos i fets per enriquir la praxi en disseny
 • Aprendre a posar en joc el mètode etnogràfic a les investigacions

Els objectius específics de l'assignatura són:

 • Desenvolupar la crítica i l'autocrítica a l'etnocentrisme
 • Interpretar dades i emetre judicis que incloguin una reflexió sobre qüestions de tipus ètic, social i/o científic
 • Incorporar una perspectiva ecologista, de gènere i antiracista a les anàlisis sobre la vida social
 • Desenvolupar la capacitat de dissenyar metodologies de recerca experimentals
 • Aprendre a entrellaçar el disseny i l'etnografia en els processos de recerca
 • Atendre els processos ontològics i la vida social de les coses al món contemporani

Resultats d'aprenentatge

 • Entendre la realitat que ens envolta l'antropologia des del paradigma
 • Usar correctament la terminologia específica per tractar temes vinculats a l'alteritat
 • Argumentar els treballs des de perspectives i marcs teòrics adequats
 • Prendre posicions ètiques respecte a situacions de caràcter social en els treballs i les exposicions
 • Interpretar dades i emetre avaluacions a través d'una reflexió sobre qüestions de tipus ètic, social i/o científic
 • Mostrar haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat
 • Saber reunir i interpretar dades i informacions etnogràfiques rellevants sobre les quals fonamentar quan cal i pertinent
 • Utilitza un llenguatge respectuós amb la qüestió de gènere, tant a les produccions orals com escrites
 • Mostra habilitats per a l'anàlisi des d'una perspectiva global i integral posant en relació els elements socials, culturals, econòmics i de gènere segons correspongui
 • Saber fer registres etnogràfics
 • Aplicar procediments etnogràfics en el desenvolupament de la activitat formativa i professional
 • Analitzar situacions complexes situant-los en els contextos locals, nacionals i globals en què tenen lloc
 • Mostrar actituds de respecte per la diversitat lingüística, social i cultural
 • Analitzar èticament situacions d'injustícies i desigualtats i proposar mesures de compensació
 • Desenvolupar metodologies experimentals i híbrides que posin en joc el disseny i l'antropologia

Ampliar informació

Professorat

María Fernanda Moscoso, Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art

María Fernanda Moscoso

Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art