Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Estètica i Teoria de les Arts

Objecte d'estudi de l'assignatura és la complexa relació que un àmbit de nocions del camp general de l'estètica (art, bellesa, creativitat, sensibilitat, experiència estètica) estableix, en el temps, amb una sèrie de variables històriques i geogràfiques (cultura, societat, política, economia). Així mateix, la reflexió anirà més enllà de les fronteres tradicionals del 'sistema de les arts', per abordar un complex entramat de qüestions relacionades amb la que es defineix, avui dia, societat de la imatge i de la 'estetització difusa'.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GDF071

Continguts

Part I: Història de la estètica

La invenció de l'art: téchne i Mousiké en la Grècia antiga. Harmonia i mimesi. La idea pitagòrica de kósmos. Bellesa i art per Sòcrates, Plató i Aristòtil. El reflex de les idees estètiques en l'art i en l'arquitectura grega.

 • L'estètica de l'Edat mitjana: bellesa com claretes. Representació icònica i naturalista. El reflex de les idees estètiques en l'art i en l'arquitectura medieval.
 • Segle XV-XVI: Estètica renaixentista. La idea d'artista com a intel·lectual i 'Alter Deus', i l'elevació del seu estatus. Orígens del terme 'disseny'. El reflex de les idees estètiques en l'art i en l'arquitectura renaixentista.
 • Segle XVII: L'estètica barroca: engany i meravella. La bellesa com a gràcia i encant. El reflex de les idees estètiques en l'art i en l'arquitectura barroca.
 • Segle XVIII: el neoclassicisme: art i arquitectura. La revolució kantiana i el naixement de l'estètica com a disciplina filosòfica autònoma. Batteux i el sistema de les belles arts. Arts de l'espai i arts del temps per Lessing.
 • L'estètica del sublim. Burke, Kant i el sublim com 'plaer negatiu'. El sublim en la pintura dels romàntics.
 • El segle XIX. l'estètica romàntica i l'idealisme alemany; esteticisme i 'art pour l'art'. El reflex de les idees estètiques en l'art i en l'arquitectura del segle XIX.

Part II: Estètica moderna i contemporània

 • El segle XX: l'estètica de la modernitat. Els nous mitjans de reproducció mecànica de la imatge: Fotografia i cinema. Les avantguardes i la ruptura de la idea d'art. La modernitat en el disseny i en l'arquitectura: forma i funció.
 • La relacions art / política i art / mercat: l'estètica crítica d'inspiració marxista. Les posicions de Benjamin, Horkheimer i Adorno. El disseny com estetització de la mercaderia.
 • Dels anys 50 als anys 70: Art informal i expressionisme abstracte. Estètica pop i art com "experiència".
 • Finals del segle XX: estètica i postmodernitat segons Baudrillard, Lyotard i Jameson. L'art de la Transavanguardia i l'arquitectura postmoderna.
 • La situació actual: l'obra d'art, l'artista, el nou operador, el mercat de l'art. Teories de l'art contemporani. La estetització difusa.
 • Altres estètiques: kitsch i camp.

Resultats d'Aprenentatge

 • Coneix les diferents declinacions de la idea d'art i els principals conceptes de la teoria estètica.
 • Relaciona els coneixements amb diferents moments de la història de la cultura.
 • Valora una obra d'art i, en general, una imatge com a objecte d'anàlisi i reflexió crítica.
 • Elabora una proposta creativa a partir de l'estudi d'un concepte i de la comprensió del seu significat.
 • Mostra actituds de respecte cap a la diversitat lingüística, social i cultural.
 • Mostra habilitats per a l'anàlisi des d'una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i polítics segons correspongui.

Competències Específiques

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

Avaluació

L'avaluació de cada estudiant es durà a terme de la següent manera:

 • en conclusió de la 1a part de l'assignatura tindrà lloc un examen parcial (35% de la nota final);
 • en conclusió de la segona part de l'assignatura tindrà lloc un examen final (35% de la nota final);
 • un llarg de l'assignatura es duran a terme dos treballs individuals de caràcter gràfic (respectivament 10% i 20% de la nota final).

La nota final -obtinguda a partir d'aquestes notes parcials- podrà augmentar o disminuir (de 1 punt decimal com a màxim) tenint en compte el conjunt d'altres aspectes com: participació activa en classe, constància en l'assistència, puntualitat, participació en les sessions de seguiment / tutoria.

IMPORTANT: L'avaluació de cada estudiant serà continuada, i per tant l'assistència és obligatòria: no es podrà accedir a l'avaluació qui no hagi assistit almenys al 70% de les sessions. A més, una altra condició mínima per accedir a l'avaluació és la d'haver aprovat almenys un dels dos exàmens escrits i almenys un dels dos treballs gràfics.

Les informacions detallades sobre els criteris de valoració dels treballs plantejats estaran disponibles en els respectius enunciats, que seran col·locats al llarg del curs en l'entorn virtual de l'assignatura.