Tornar al Grau en Disseny

Estètica i Teoria de les Arts

Aquesta assignatura de l'àrea de cultura té com a objectiu introduir a l’alumnat del grau en disseny en les idees fonamentals que els permeti entendre l'àmbit de l'estètica com el centre de la història de les idees, així com de la filosofia occidental. De la mateixa manera; es treballarà amb l'anàlisi de l'art, com el camp expandit de l'estètica contemporània.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Primer curs
  • Tipus: Formació bàsica
  • Codi de l'assignatura: GDF071

Sinopsi

Aquesta assignatura té per objecte d’estudi la complexa relació que el camp general de lestètica (art, bellesa, creativitat, sensibilitat, experiència estètica) estableix en el temps amb variables culturals, socials, polítiques ètiques i tècniques. A partir d'una sèrie de conceptes clau que defineixen les idees estètiques a Occident i les sensibilitats epocals, en sentit ampli, es farà un recorregut per les seves manifestacions en la història i la pràctica artística i del disseny. Però, més enllà d'un recorregut lineal, aquesta assignatura es proposa crear una narrativa que atorgui un mapa o guia per abordar el complex entramat històric, filosòfic i artístic del camp de l'estètica, generant creus o solapaments en el temps que afavoreixin una anàlisi crítica del mateix.

Objectius de l'assignatura

L'assignatura proposa un espai de reflexió, apropament i revisió crítica del pensament estètic i la relació amb el desenvolupament de l'art, el disseny, l'arquitectura i la sensibilitat en sentit ampli. Es busca establir bases de pensament que s'imbriquen teòricament i pràcticament en la configuració de les pràctiques artístiques, del disseny i culturals en general.

Resultats d'aprenentatge

  • Coneix les diferents declinacions de la idea d’art i els principals conceptes de la teoria estètica
  • Relaciona els coneixements amb diferents moments de la història de la cultura
  • Valora una obra d'art i, en general, una imatge com a objecte d'anàlisi i de reflexió crítica
  • Elabora una proposta creativa a partir de l’estudi d’un concepte i de la comprensió del seu significat
  • Mostra habilitats per a l'anàlisi des d'una perspectiva global i integral posant en relació els elements socials, culturals, econòmics i polítics segons correspongui

Ampliar informació

Professorat

Alejandra López Gabrielidis, Doctora. Llicenciada en Filosofia. Art i tecnologies digitals

Alejandra López Gabrielidis

Doctora. Llicenciada en Filosofia. Art i tecnologies digitals