Tornar al Grau en Disseny

Imatge i Comunicació

La moda i la imatge estan íntimament relacionades, són dependents i capaços de transmetre ideologies, posicionaments i lectures al món híper-connectat i digitalitzat. L'alumne entendrà pràcticament el sistema de la moda contemporani i els seus canals de difusió. Analitzarà de manera crítica els reptes que enfronta el sector de la moda actual i les seues hibridacions. Entén com es comunica, a qui i amb quin efecte mitjançant estratègies i accions concretes en planificació tradicional i noves tendències en comunicació de moda.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM73

Continguts

I. El Sistema de la moda: Una visió pràctica.

 • Introducció a la comunicació de moda.
 • Estructura del mercat de la moda.
 • Els circuits de la moda: De l'Alta Costura a la Gran Distribució.
 • Escala empresarial i de marca.
 • Models Europeus i Americans
 • Estructura del sistema de comunicació de moda.

II. Imatge i Creativitat.

 • Creatius de la imatge i la moda.
 • Fotògrafs, editors, periodistes, productors i estilistes.
 • Desenvolupament creatiu d'imatge: concepte i coherència.
 • Identitat de marca vs Imatge de marca.
 • La cultura visual i la moda.

III. Comunicació de moda

 • Objectius i estratègies.
 • Desenvolupament de missatges i conceptes.
 • Filtres d'imatge i edició crítica.
 • Canals de comunicació: Mitjans tradicionals i innovació en línia.
 • Tipologia de premsa de moda.
 • Desenvolupament d'un planning de comunicació efectiu.
 • Case Studies

IV. projecte Final

 • Campanya de Comunicació.

Resultats Aprenentatge

 • Identifica l'estructura global de la moda.
 • Diferència l'escala moda i els seus mecanismes objectius per segment o per qualitat.
 • Investiga noves tendències relacionades amb el sector de la moda.
 • Desenvolupa el pensament creatiu per a comunicar un missatge efectiu relacionat amb l'àmbit d'estudi.
 • Gestiona adequadament un pla de comunicació de moda i les seves accions.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de moda manera creativa i innovadora
 • Comunica a tot tipus d'audiències especialitzades o no (clients, fabricants, proveïdors ..), de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny.

Competències Específiques

CE6. Actua en el marc de les normatives i disposicions legals sobre la propietat intel·lectual entenent el funcionament econòmic i empresarial del camp del disseny, la cultura, la indústria i la tecnologia.

CE11. Planifica i organitza eficientment, els processos de treball, propis o d’equip, d’un projecte de disseny, estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i, posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

1.- EXERCICIS.- (3) Individual i grupal. *
Activitats de sessió. Desenvolupament de competències i aplicació de continguts teòrics a exercicis pràctics

2.- Casi Study.- (1) En grup. *
Anàlisi d'un cas en concret, la seva investigació i resultats.

3.- Projecte Final.- (1) Multiformat. *
* Dia de lliurament i presentació d'activitats serà convingut amb el professor.

Es tindrà en compte l'actitud de l'alumne, l'assistència a classe i la participació.
Nota final.- EX. (50%), C. (25%), PF. (25%).

Professorat

Adriana Dumon, Dissenyadora i directora creativa

Adriana Dumon

Dissenyadora i directora creativa