Tornar al Grau en Disseny

Història del Disseny d'Interiors II

L'assignatura permet a l'estudiant avançar cronològicament en el coneixement de l'espai interior abordant el període que va des de finals del segle XIX fins als nostres dies. A través d'aquesta assignatura s'aprofundirà en el fenomen de la domesticitat en el context de la modernitat i les conseqüències en el marc teòric i projectual de les generacions de dissenyadors més recents.

El focus estarà posat a estudiar les exposicions de disseny i arquitectura al segle XX com a models d’articulació del discurs hegemònic en el sistema cultural del disseny d’espais.

 

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI83

Continguts

LES EXPOSICIONS DE DISSENY I ARQUITECTURA EN SEGONA MEITAT DEL S. XX: MODELS D'INTERNACIONALITZACIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL
.- Les exposicions del Moma: Good Design, Charles i Ray Eames
.- Domestic Landscape
.- La casa del futur. Ideal home show The Daily Mail. Alison i Peter Smithson
.- Les utopies dels 60/70. Superstudio, Archigram.
.- Disseny radical.

INFLUÈNCIES D'ALTRES ÀMBITS DEL DISSENY: EL PRODUCTE I LA MODA AL REDEFINICIÓ DISCIPLINAR DEL DISSENY A TRAVÉS DE LA CULTURA DE LES MARQUES I LA IDEOLOGIA DEL CONSUM
.- Teatralitat, disseny d'interiors i espai comercial. Casos específics: Ralph Laurent, Prada, Commes de Garçons, Maison Margiela.

CONTAMINACIONS DE L'ART (CONCEPTUAL, neovanguardia, PORMODERNIDAD) A LA DEFINICIÓ DE NOVES POÈTIQUES ESPACIALS I CULTURALS
.- Expansió dels Nous conceptes de l'espai.
.- Els invironment i les Instal·lacions. Vitto Aconci.
.- Dam Grahan l'espai mediatitzat.
.- L'espai Intersticial Rachell Withread
.- El plec: Gregor Schneider

MOVIMENTS DE FI DE S. XX ÚLTIMES TENDÈNCIES DEL DISSENY D'INTERIORS S. XXI
.- La recuperació de la confiança en la capacitat de contingut de la forma Venturi i Rossi.
.- Deconstructivismo: Peter Eisenman, els Five Architects
.- Neominimalismo.
.- Sostenibilitat
.-La condició present. Les escales del debat.

Resultados de Aprendizaje

 • Domina la cronologia del disseny d'espais interiors en els segles XX i XXI i construeix a partir d'aquesta un repertori coherent de referents.
 • Es posiciona críticament en el context de la pràctica actual del disseny d'espais posant en qüestió i valorant la perspectiva històrica.
 • Incorpora recursos i estratègies de disseny procedents d'altres disciplines i marcs discursius.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

Avaluació

L'avaluació serà continuada i hi haurà una única convocatòria per al lliurament de cada exercici.
La nota final de l'assignatura serà el resultat d'una mitjana dels següents ítems de treball:

 • 10% del lliurament de memòria d'activitats de visita a espais emblemàtics (sortides a Patrimoni, museus, etc.)
 • 20% de la realització dels exercicis curts per penjar a Pinterest.
 • 30% realització i presentació de treballs curts d'investigació.
 • 30% examen o treball final.
 • 10% participació i constància durant les classes.

L'assistència a classes és obligatòria, sent necessari un 70% d'assistència per poder tenir dret a ser avaluat.

Professorat

Nataly dal Pozzo, Doctora. Llicenciada en Lletres (Història de l'Art). Estudis culturals

Nataly dal Pozzo

Doctora. Llicenciada en Lletres (Història de l'Art). Estudis culturals