Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Taller d'Audiovisual III

Els estudiants experimenten amb mitjans tecnològics que els permet una aproximació a l'audiovisual més enllà de la petita pantalla. Treballem amb multiples pantalles, video estereoscòpic, Video 360, entorns inmersius, videomapping. Fruit de l'experimentació els estudiants defineixen un avantprojecte del que podria ser els seu projecte final de grau.

 

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny Audiovisual
 • Codi de l'assignatura: GDVA34

Continguts

Processos d'experimentació tecnològica, estètica i matèrica:

 • Experimentació en tècniques audiovisuals de gran format.
 • Experimentació en tècniques audiovisuals interactives per a distribuació per la xarxa.
 • Experimentació en tècniques audiovisuals interactives relacionades amb el hardware de codi obert.
 • Experimentació en tècniques audioviuals relacionades amb espais inmersius.
 • Experimentació en tècniques audiovisuals relacionades amb realitat augmentada.
 • Experimentació en tècniques audiovisuals relacionades amb transmedia.

Processos de ideació de projectes:

 • Tecniques de brainstorming
 • Tecniques de cooperació.

Redacció d'un avant-projecte:

 • Parts en que ha de contar un avant-projecte
 • Tecniques per a explicar audiovisualment avant-projectes.
 • Tecniques de presentació en públic de projectes.

Resultats d'Aprenentatge

 • Sap realitzar un procés d’experimentació formal, matèrica , tecnològica i sap extreure’ns conclusions sobre la seva aplicació en un projecte.
 • Sap realitzar un avant-projecte argumentant l’interès , viabilitat, i motivacions per a realitzar-lo.
 • Construeix, a través del registre, un marc referencial cultural, artístic, i estètic, des de què poder desenvolupar un projecte de disseny.
 • Argumenta amb rigor un procés de recerca en disseny utilitzant metodologies variades.
 • Utilitza els mitjans al seu abast per crear objectes de disseny transmèdia.

Competències Específicas

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les  propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens,  per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics,  així com el llenguatge específic del disseny,  per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat,  que permetin respondre amb antelació  a problemàtiques o situacions de canvi,  amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva  en estructures de cooperació i col·laboració   al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius. 

Avaluació

Els percentatges d'avaluació de cada exercici són el següents: 

 • Exercici 1. Creació del imaginari audiovisual 25%
 • Exercici 1. Experimentacions tecnològiques. 25%
 • Exercici 2. Creació d'un avant-projecte. 25%
 • Exercici 4. Presentació pública de l'avant-projecte . 25%