Tornar al Grau en Disseny

Taller d'Audiovisual III

Desenvolupar una proposta d'avantprojecte, a partir de tècniques de brainstorming, de creació ràpida, alternades amb altres d'anàlisi i posades en comú. Aquesta recerca, tant conceptual, tecnològica com material, ha de donar lloc a la definició d'una proposta d'avantprojecte. Des d'un punt de vista conceptual, ens centrarem, no només en la ideació del projecte , sinó també en assegurar la seva coherència des d'un pensament situat i compromès amb la seva realitat.  Des del punt de vista formal, l'objectiu és acabar generant un primer prototip funcional.

 

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
 • Codi de l'assignatura: GDVA34

Sinopsi

Coneixerem els fonaments generals de la programació centrada a la creació audiovisual i la interacció. Aprendrem dos llenguatges de programació per a crear visuals en directe, entendrem com manipular imatge amb codi, i com controlar gràfica amb interfícies tangibles. Farem un petit recorregut històric sobre la gràfica interactiva, veurem referències aplicades en el disseny i les arts, i el més divertit, aprendrem a dissenyar els nostres propis algorismes.

Objectius de l'assignatura

Aquesta assignatura forma part de la matèria de Projectes de Disseny Audiovisual i treballa sobre la recerca en disseny audiovisual, amb l’objectiu de detectar enfocs projectuals que ampliïn la capacitat per generar noves idees.

Els continguts s’elaboren a l’aula de taller a través d’exercicis específics de caràcter pràctic que permeten descobrir, afinar, o ampliar una mirada i uns àmbits d’interès propis, així com desenvolupar metodologies projectuals que posin a prova qualsevol intuïció conceptual.

L’objectiu final consisteix en l’elaboració d’un Avantprojecte que aglutini:

 • Una idea de projecte argumentant l’interès, necessitat, i viabilitat
 • Processos d’experimentació formal i tecnològic
 • Un imaginari audiovisual referencial adient al projecte

Resultats d'aprenentatge

 • Sap realitzar un procés d’experimentació formal, matèrica , tecnològica i sap extreure’ns conclusions sobre la seva aplicació en un projecte
 • Sap realitzar un avant-projecte argumentant l’interès , viabilitat, i motivacions per a realitzar-lo
 • Construeix, a través del registre, un marc referencial cultural, artístic, i estètic, des de què poder desenvolupar un projecte de disseny
 • Argumenta amb rigor un procés de recerca en disseny utilitzant metodologies variades
 • Utilitza els mitjans al seu abast per crear objectes de disseny transmèdia

Ampliar informació

Professorat

Mireia Feliu, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Coordinadora del Departament de Projectes del Grau en Disseny i del Treball de Fi de Grau

Mireia Feliu

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Coordinadora del Departament de Projectes del Grau en Disseny i del Treball de Fi de Grau