Tornar al Grau en Disseny

Construcció i Instal·lacions III

Té com a objectiu principal, com les seves antecessores, la formació en el coneixement  de la materialitat dels projectes i obres de disseny d’interiors des de dues vessants fortament interrelacionades tradicionalment conegudes com a construcció i instal•lacions.

En aquest cas l'assignatura cerca, per una banda, introduir als estudiants en l'exploració de noves relaciones entre materials i sistemes constructius, mitjançant l'anàlisi i l'experimentació de les seves característiques i per l’altra, integrar els conceptes de subministraments i evacuació a les intervencions en l’espai. Es continua aprofundint en la il·luminació com una eina de disseny introduint nous recursos digitals.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI24

Sinopsi

En aquest cas l’assignatura cerca, per una banda, introduir als estudiants en l’exploració de noves relaciones entre materials i sistemes constructius, mitjançant l’anàlisi i l’experimentació de les seves característiques i per l’altra, integrar els conceptes de suministres i evacuació a les intervencions en l’espai. Es continua aprofundint en la iluninación com una eina de disseny introduint nous recursos digitals.

Objectius de l'assignatura

Aquesta assignatura té com a objectiu principal, com les seves antecessores, la formació en el coneixement de la materialitat dels projectes i obres de disseny d’interiors des de dues vessants fortament interrelacionades tradicionalment conegudes com a construcció i instal•lacions.

L’assignatura cerca introduir als estudiants en l’exploració de noves relaciones entre materials i sistemes constructius, mitjançant l’anàlisi i l’experimentació de les seves característiques. L’estudiant s’haurà de plantejar quins són els límits i possibilitats dels materials i sistemes pel que fa a entorns saludables, energia, tecnologia, conseqüències socials, etc.

Per altra banda i reforçant aquesta relació, l’estudiant coneixerà el que suposa per a un espai la instal·lació de suministres d’aigua, electricitat i combustibles, així com l’evacuació d’aigües i gasos.

Resultats d'aprenentatge

 • Realitza una recerca crítica sobre materials i sistemes constructius innovadors
 • Analitza i classifica els materials i sistemes constructius a partir de l’experimentació i manipulació de les seves característiques
 • Analitza les conseqüencies que té en la salut i en l’ambient, l’aplicació de materials i sistemes constructius
 • Identifica els diferents tipus de suministre i evacuació que afecten als espais
 • Analitza de manera crítica quins són els sistemes, dispositius i mecanismes més adequats en cada cas per suministrar recursos i evacuar aigües i gasos en els espais
 • Aplica de manera crítica els diferents sistemes, dispositius i mecanismes de suministre i evacuació en un projecte d’intervenció en l’espai

Ampliar informació

Professorat

Kike Macías, Graduat Superior en Disseny d'Interiors. Producte

Kike Macías

Graduat Superior en Disseny d'Interiors. Producte

David Ortega, Dissenyador d'interiors

David Ortega

Dissenyador d'interiors