Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster Universitari en Disseny

El disseny pot transformar el món? El Màster Universitari en Disseny de BAU convida a fer-nos preguntes sobre la realitat que ens envolta i ofereix un ampli ventall d’eines i possibilitats per contribuir decisivament al benestar de la societat.

 • Edició: 4a
 • Període lectiu: Del 6 d'octubre de 2021 a juliol de 2022. Presentació TFM: juliol de 2022
 • Horari: de dilluns a dijous de 16:00 a 19:00
 • Modalitat: presencial (NOVETAT: davant les excepcionals circumstàncies sanitàries, BAU ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar el 1r semestre de forma online i el 2n de forma presencial.)
 • Idioma: espanyol
 • Preu: 9.900 €
 • Titulació: Títol de Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny atorgat per la Universitat UVic-UCC i acreditat pel RUCT i el Ministeri d'Educació (*BOE)
 • Crèdits: 60 ECTS

Presentació

El Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny de BAU és un espai de reflexió i acció. Des del rigor, la responsabilitat i el compromís, l’estudiant s’enfronta al repte de pensar i construir un món millor, més just i més sostenible.

En un món marcat per la incertesa i la complexitat, el disseny juga un paper clau. El màster acompanya i impulsa l’estudiant en la comprensió i el qüestionament d’aquest món, i l’anima a participar-hi de manera activa a partir de propostes transformadores en disseny fonamentades en la creativitat i l’esperit crític.

El Màster Universitari en Disseny reivindica el rol social del disseny i el potencial dels dissenyadors i dissenyadores a l’hora d’exercir de motor de canvi. Un laboratori obert, transversal i integrador amb una clara intenció: que les utopies es transformin en preguntes que obrin el camí a realitats tangibles.

També proposa un mètode de treball i estudi basat en la investigació com a pràctica creativa i l’experimentació material i tecnològica, on el disseny és una disciplina porosa en contacte amb altres ciències i branques artístiques, establint vincles enriquidors i inesperats amb l’antropologia, l’etnografia i la filosofia, entre d’altres.

Al Màster Universitari en Disseny de BAU es viu el disseny des de l’experiència sensible i plena de sentit, com una aventura en constant moviment a la recerca de noves preguntes, amb la voluntat d’implicar-se en els problemes contemporanis que afecten les nostres vides: la política, la cultura, la salut i l’ecologia, però també l’estètica en totes les seves manifestacions.

 

 

Pla d'estudis

El Màster Universitari està estructurat en 60 ECTS, que s'imparteixen en dos semestres. Els continguts es distribueixen en set matèries obligatòries i les seves corresponents assignatures, com es pot comprovar en la taula següent.

Les assignatures han estat planificades de manera que l'assoliment de les competències per part dels estudiants sigui gradual i respongui als resultats d'aprenentatge previstos.

* De la matèria Mètodes Experimentals s’haurà de cursar una d’aquestes dues assignatures optatives: Investigar amb Dades o Etnografies i Disseny.
** De la matèria Eines i Treball en Disseny s’haurà de cursar una d’aquestes tres assignatures: Disseny i Control NumèricDisseny DigitalPràctiques.

Estructura

Crèdits matèries obligatòries: 36 ECTS
Crèdits matèries optatives: 12 ECTS
Crèdits Treball Final del Màster: 12 ECTS
Crèdits totals: 60 ECTS

PDF de la Guia Docent

Programa

Matèria 1 - Estratègies i Polítiques de Disseny

Comprèn dues assignatures obligatòries de 6 ECTS cadascuna:

Disseny Ficció, Crític i Especulatiu i Innovació Social i Disseny Col·laboratiu

El disseny en aquesta matèria es planteja com una pràctica amb implicacions polítiques i socials que cal abordar a partir de projectes pràctics i de reflexions conceptuals. Amb aquesta finalitat s'utilitzen la ficció o el disseny crític com a eines per estimular l'especulació en la pràctica del disseny; i des d'una perspectiva crítica del fenomen de la innovació social, s'exploren formes de disseny participatiu i de base col·laborativa.

 • Disseny especulatiu
 • Disseny crític
 • El paper de la ficció en el disseny
 • Crítica de la innovació social
 • Disseny participatiu
 • Disseny obert i col·laboratiu

 

Matèria 2 - La Vida Social de les Coses

Comprèn dues assignatures obligatòries de 6 ECTS cadascuna:

Cultures Materials i Ecologies del Disseny i Disseny, Poder i Societat

A través de diferents disciplines acadèmiques i dels corresponents mètodes de recerca, com són les ciències socials i l'antropologia, s'investiga des de i amb el disseny, amb la finalitat d'establir els fonaments de les anomenades cultures materials que permeten entendre el disseny des d'una perspectiva més complexa i abordar la relació entre disseny i poder com una qüestió crucial. Amb aquest objectiu s'analitzen la política, l’ètica i l’estètica dels objectes.

 • Cultures materials
 • L'ètica del disseny
 • Disseny sostenible
 • Valors com a principis projectuals
 • Disseny, política i poder
 • Disseny i geopolítica dels materials

 

Matèria 3 - Metodologies de Recerca en l’Art

Comprèn una assignatura obligatòria de 6 ECTS:

Recerca en Art i Disseny

Aquesta matèria aborda la recerca des de l'àmbit de l'art i del disseny, des d'una dimensió conceptual i la pràctica i, així mateix, des de la teoria i l'experiència. Analitza l'evolució de les metodologies de recerca a través de la història i dona una panoràmica de les pràctiques en la creació contemporània a través de diversos casos d'estudi en els quals s'incorporen i es creuen diversos àmbits de coneixement.

 • Art i recerca
 • Metodologies contemporànies en disseny
 • Mètodes artístics
 • Interconnexions entre àmbits de coneixement
 • Pràctiques híbrides

 

Matèria 4 - Mètodes Experimentals

Comprèn dues assignatures obligatòries de 6 ECTS cadascuna:

Fer Recerca amb Dades i Etnografies i Disseny

Aquesta matèria contribueix a aprofundir en mètodes de recerca pràctica de disseny. Es pot optar per una assignatura en la qual es planteja la recerca basada en dades, explorant formes de visualització, el treball amb bases de dades massives, big data, o el treball en entorns digitals; o bé optar per una altra assignatura que proporciona les bases per realitzar etnografies creatives explorant el territori, cartografiant i aprenent a fer-se sensible a l'entorn.

 • Bases de dades com a objectes creatius
 • Big data i les seves implicacions
 • Disseny algorítmic
 • El mètode etnogràfic
 • Formes de treball de camp
 • L'etnografia com a eina crítica i imaginativa

 

Matèria 5 - Disseny i Fabricació de Projectes

Comprèn una assignatura obligatòria de 6 ECTS:

Fabricació i Prototipatge

Entendre la fabricació digital també comporta conèixer els contextos de producció col·laborativa dels quals emergeix, els principis de la cultura lliure en què es basa, o les formes i les metodologies dissenyades per compartir i experimentar amb aquestes eines. Per això, aquesta matèria s'endinsa no només en els tallers de producció digital, sinó que també realitza una anàlisi crítica del fenomen maker i els processos de manufactura digital.

 • Fabricació digital
 • Eines digitals avançades de disseny i fabricació
 • El fenomen maker i les seves implicacions
 • Comunitats d’aprenentatge i de fabricació digital
 • Prototipatge i cultures de l’experimentació i tecnològica
 • Laboratori d’experimentació objectual

 

Matèria 6 - Eines de Treball en Disseny

Comprèn tres assignatures obligatòries de 6 ECTS cadascuna:

Disseny i Control Numèric, Disseny Digital i Pràctiques

Aquesta matèria es desplega en aquestes tres assignatures per tal de poder aprofundir en les eines de disseny digital utilitzades en l'àmbit del disseny i ampliar els coneixements de control numèric. També ofereix a l'estudiant la possibilitat de fer una estada en una empresa de referència de l'àmbit professional del disseny que treballa per donar resposta a les necessitats del món laboral i de la realitat social actual.

 • Disseny i control numèric
 • Pensament i disseny computacional
 • Tall làser i fresadores digitals
 • Disseny digital
 • Controladors digitals (Arduino)
 • Disseny i interacció

 

Matèria 7 - Treball final del màster (TFM)

Comprèn una assignatura obligatòria de 12 ECTS:

Treball Final de Màster

En acabar el programa de Màster, l'estudiant ha de demostrar que ha assolit les competències necessàries per liderar processos de recerca i de disseny, i s’haurà de posicionar de forma crítica davant les problemàtiques de l'actualitat i respondre a les necessitats de la societat actual. Per això, cada estudiant haurà de desenvolupar el seu projecte final, tutoritzat de manera individual, afí als seus interessos i motivacions, en el qual aplicarà els mètodes i les eines utilitzats durant el programa del Màster.  

Competències

 • Idear propostes de disseny que integrin els processos de recerca i d’experimentació segons els paradigmes del disseny contemporani
 • Aplicar metodologies de recerca etnogràfica, especulatives i basades en dades per a l’elaboració de projectes de disseny de diferent índole
 • Executar, prototipar i fabricar objectes i projectes de disseny amb eines i tecnologies de control numèric i de disseny digital
 • Analitzar les propietats i el comportament dels materials per utilitzar-los adequadament i de manera innovadora en processos i projectes de disseny
 • Valorar críticament la innovació i la transformació social, la participació i el disseny col•laboratiu, així com altres paradigmes del disseny contemporani per a la resolució de problemes en l’àmbit del disseny
 • Dissenyar serveis, processos i objectes que aportin solucions des dels principis del disseny obert i els seus àmbits de circulació
 • Utilitzar el programari propi del disseny en funció de les seves aplicacions i repercussions, tant en l’àmbit del disseny professional com en el de la recerca
 • Comprendre i valorar l’economia política de l’art i del disseny, i identificar els seus cicles de valor, la vida social dels objectes, els cicles de consum i el reciclatge en un context social i econòmic variable
 • Aplicar les estratègies pròpies del disseny ficció i especulatiu, l’ús de prototips diegètics i promoure la reflexió a través del disseny com a objecte epistèmic
 • Valorar les cultures materials del disseny i les diferents tradicions que s’hi relacionen (filosofia, antropologia, estudis culturals, etc.) per fer recerca a través dels seus objectes i materials
 • Gestionar els diferents processos de treball en la pràctica del disseny i integrar elements de la recerca i de l’experimentació

Professors convidats

En el curs 2019/20, aquests van ser alguns dels professors convidats a participar en el màster:

 

Carles Baiges

Arquitecte per la ETSAB (UPC) i màster en Sociologia Urbana per la Universiteit van Amsterdam (UvA). Membre de la cooperativa d'arquitectes LaCol, especialitzat en participació.

 

Domènec

Artista visual. Ha creat una obra escultòrica, fotogràfica, instal·lacions i intervencions en l'espai públic, que consideren el projecte arquitectònic com una de les construccions imaginàries més complexes de la modernitat. Ha realitzat nombroses exposicions i projectes in situ en diferents països com ara Irlanda, Mèxic, Bèlgica, França, Itàlia, Estats Units, Israel, Palestina, Argentina, Finlàndia, Japó o Brasil. En 2018, el MACBA li ha dedicat una exposició individual.

 

Antoni Hervàs

Artista visual. Interessat per les pràctiques amateur del teatre popular i els fenòmens locals com una forma de resistència, en els últims anys ha investigat arxius de minories culturals i pràctiques socials, col·laborant amb comunitats de pallassos locals, músics, artistes de cabaret i atletes d'esports minoritaris. El seu treball beu de la cultura popular, les subcultures locals, les tradicions orals i els arxius de resistència.

 

Camila René Maggi

Arquitecta. Treballa en el desenvolupament de projectes i comunitats que conjuminen tecnologies, cultura lliure i innovació social. La seva labor es relaciona amb la cultura digital, el codi obert i les metodologies d'experimentació pràctica. Ha treballat en laboratoris ciutadans com Medialab Prado (Madrid) i LABIC (Colòmbia) i participa en projectes com Autofabricantes i Experimenta Distrito. També ha desenvolupat activitats vinculant els aprenentatges en tecnologia i en disseny en centres com a Matadero (Madrid), Tabakalera (Donosti) o Espacio Caixa (Madrid).

 

Toni Mañach

Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona. És professor d'Història i Teoria del Disseny i Ètica de la professió en ESDI. Membre de GRACMON, Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis de la Universitat de Barcelona. És fundador, juntament amb el professor Carlos Jiménez, de DESINGERS, un laboratori d'innovació pedagògica on les competències en disseny s'assoleixen a través de les arts escèniques.

 

Blanca Martínez

Periodista en mitjans com El País, El Confidencial, L'Espanyol, Noisey; crítica cultural i investigadora, col·labora en diferents projectes dedicats a la revisió de formats digitals i audiovisuals. Graduada en Periodisme i Comunicació Àudiovisual, Màster en Estudis Comparats de Literatura, Art i Pensament per la Universitat Pompeu Fabra. Cofundadora de la revista d'antropologia digital Visual404, espai d'escriptura sobre el col·lectiu de la qual duu a terme diferents exposicions artístiques entorn de formats d'imatges stock, .gif i motion graphics.

 

Sergi Opisso

Dissenyador gràfic de llarga trajectòria, va ser fundador d'Estudi La Mosca i des del 2012 de Opisso Studio. Ha signat el disseny gràfic d'exposicions com “Kubrick”, “Llull, la Màquina de Pensar”, “Cerdà i la Barcelona del Futur”, “Sota Setge” en el CCCB, “La Bellesa i els monstres. Ismael Smith” en l'MNAC, “On The Table. Ai Weiwei” en La Virreina Centre de la Imatge. Actualment treballa en el disseny gràfic de l'exposició “Curiositat Radical. En l'Òrbita de Buckminster Fuller”, que es presentarà en l'Espai Fundació Telefònica de Madrid i al ArtScience Museum de Singapur.

 

Marina C. Salarich

Dissenyadora i 'things maker'. El seu estudi Graviton Graphics és alhora un estudi de disseny gràfic i un laboratori d'exploració sobre art en física quàntica. Marina creix en ambients internacionals, col·laborant i treballant amb els programadors de Rascality a Nova Zelanda i per a clients emocionants. Ha viscut a Anglaterra i a Austràlia, sempre buscant oportunitats abroad. Alumni del Grau en Disseny (itinerari de Disseny Gràfic) de BAU.

 

Mireia Sallarès

Artista i pedagoga. Llicenciada a Belles arts per la Universitat de Barcelona (1997), amb estudis en cinema i vídeo en la New School University i en la Film & Vídeo Arts de Nova York (2001- 2003). Treballa com a realitzadora independent de documentals i col·labora amb el MACBA realitzant un fons documental d'entrevistes a artistes. Viu entre Barcelona i altres ciutats estrangeres en les quals desenvolupa els seus projectes de recerca artística. La condició d'estrangeria és un registre indispensable en el seu treball.

 

Roger Sansi

Especialista en antropologia social i doctor per la Universitat de Chicago. Té experiència com a docent en diversos centres educatius. Forma part del Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS) i ha escrit una àmplia varietat de capítols i articles en publicacions d'àmbit internacional.

 

Ariadna Serrahima

Treballa com a dissenyadora gràfica i educadora especialitzada en els camps d'edició i edició d'artistes. La seva carrera s'ha desenvolupat entre les arts visuals i el disseny gràfic. En 2015 va cofundar el seu estudi de disseny, Oficina de Disseny, on els principals interessos i projectes se centren en l'àmbit cultural. Ariadna forma part també d'iniciatives col·lectives com a L'Automàtica, una impremta autoorganizada, i és cofundadora de MUNT, una plataforma d'art sonor que selecciona actuacions de música experimental en viu i publica els enregistraments resultants.

 

Mariona Soler

Tècnica de recursos de l'Ateneu Popular 9Barris. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Admi­nistració (UAB). Màster en Economia Social i Direc­ció d'entitats sense ànim de lucre (Centre d’Investi­gació d’Economia i Societat – UB).

 

Taller Estampa

Estudi fundat en 2006 dedicat a projectes interactius, audiovisuals i de disseny gràfic. Els seus interessos se centren en el treball amb les dades i la seva apropiació crítica, en les noves formes de l'interactiu web, en les possibilitats expressives de les tecnologies en desús i en l'animació experimental. Així mateix, han realitzat projectes per al Màster en Teoria i Pràctica del Documental Creatiu de la UAB, el Caixaforum, el CCCB i RTVE, entre altres.

 

Ana Villagordo

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb un perfil transversal en els àmbits de la consultoria ambiental estratègica, la comunicació i les produccions expositives. Actualment treballa com a freelance en el desenvolupament d'estratègies ambientals i creatives, així com en projectes de comunicació relacionats amb el món de la sostenibilitat.

Entitats col·laboradores

ABD - Asociación Bienestar y Desarrollo Autofabricantes.org Taller EstampaFSCD - Fundació Catalana Síndrome de DownFood Cultura HolonLa Hidra Cooperativa Lacol - arquitectura cooperativa

Sortides professionals

 • Dissenyador/a multidisciplinari/multidisciplinària
 • Investigador/a en disseny
 • Docent en el camp del disseny
 • Dissenyador/a de projectes de recerca
 • Dissenyador/a transicional
 • Consultor/a de projectes de caràcter ambiental i disseny sostenible
 • Coordinador/a en laboratoris de creació i fabricació digital
 • Coordinador/a de projectes de disseny col·laboratiu
 • Gestor/a cultural 

Programa de Doctorat

Com a programa oficial, el Màster Universitari en Disseny de BAU permet accedir, posteriorment, a un programa de Doctorat. Els estudiants tenen l’oportunitat d’assistir a sessions de doctorat amb l’objectiu d’ampliar la seva visió sobre la investigació i el que representa realitzar una tesi doctoral. El pla d’estudis del màster respon a les inquietuds investigadores del programa de Doctorat de BAU, basat en les pràctiques del disseny i la comunicació.

Cost

Cost total del curs: 9.900 €

Modalitats de pagament

S’ofereix diferents modalitats de pagament de l'import del curs:

 • Pagament únic: descompte del 3%
 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
  • 1r pagament del 40% de l’import del curs que es realitza en formalitzar la matrícula
  • 2n pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de novembre
  • 3r pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de gener

Els ex estudiants de BAU es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos. S'entén per ex estudiant de BAU aquell que, no estant matriculat en el curs acadèmic actual, hagi superat el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o BAU Nit, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Procés de preinscripció

Preinscripció: del 18 de gener al 30 de setembre de 2021

 

Consulta el procés de preinscripció
Descarrega la sol·licitud de preinscripció

Qualitat

La qualitat del sistema pedagògic de BAU està avalada i garantida per diversos indicadors i informes sota els segells d'AQU, RUCT, ANECA, EUC, etc. Vegeu la secció de Qualitat.

El professorat del Màster destaca per la seva competència docent i per l'experiència investigadora i professional. La major part de l'equip són Doctors i doctorands, implicats activament en projectes de recerca reconeguts i compten amb contribucions d'investigació rellevants dins de les disciplines que es tracten en les diferents matèries.

 

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Màster Universitari en Disseny.