Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster Universitari en Disseny

El disseny té la capacitat de transformar el món. El Màster Universitari en Disseny ofereix eines teòriques, tècniques i experimentals i pràctiques creatives per projectar, intervenir i dissenyar futurs més justos i sostenibles. 

 • Edició: 5a
 • Període lectiu: del 5 d’octubre de 2022 a juliol de 2023. Presentació TFM: juliol de 2023
 • Horari: de dilluns a dijous de 16:00 a 19:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: castellà
 • Preu: 10.060 €
 • Titulació: Títol de Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny atorgat per la Universitat UVic-UCC i acreditat pel RUCT i el Ministeri d'Educació (*BOE)
 • Crèdits: 60 ECTS

Presentació


El Màster Universitari en Disseny és un espai de reflexió i acció. Des del rigor, el compromís i la creativitat, l’alumnat s’enfronta al repte de pensar i construir noves formes d’habitar la terra.

El programa prepara una nova generació de dissenyadors i dissenyadores com a agents de transformació social: capacita per comprendre i qüestionar aquest món i anima a transformar-lo a través de projectes de disseny.

El màster es presenta com un laboratori obert, transversal i integrador amb una clara intenció: que les utopies es transformin en preguntes que obrin camí a realitats tangibles.

Concep la investigació com a pràctica creativa, basada en l’experimentació material i tecnològica, posant en contacte el disseny amb altres disciplines com l’antropologia, l’etnografia i la filosofia.

Al Màster Universitari en Disseny es viu el disseny des de l’experiència sensible i plena de sentit, com una aventura en constant moviment. I, sobretot, amb la voluntat d’implicar-se en els reptes contemporanis que afecten les nostres vides: la desigualtat, la sostenibilitat, la salut i la justícia social i climàtica.

Pla d'estudis

El Màster Universitari està estructurat en 60 ECTS, que s'imparteixen en dos semestres. Els continguts es distribueixen en set matèries obligatòries i les seves corresponents assignatures, com es pot comprovar en la taula següent.

Les assignatures han estat planificades de manera que l'assoliment de les competències per part dels estudiants sigui gradual i respongui als resultats d'aprenentatge previstos.

Taula d'assignatures

* S’haurà de cursar una d’aquestes dues assignatures optatives: Investigar amb Dades o Etnografies i Disseny.
** S’haurà de cursar una d’aquestes tres assignatures: Disseny i Control NumèricDisseny DigitalPràctiques.

Estructura

Crèdits matèries obligatòries: 36 ECTS
Crèdits matèries optatives: 12 ECTS
Crèdits Treball Final del Màster: 12 ECTS
Crèdits totals: 60 ECTS

Programa (PDF)
Guia docent (PDF)

Programa

Disseny Ficció, Crític i Especulatiu

Explorar el paper de la ficció, l’especulació i el joc per crear noves narratives materials.

 • Disseny especulatiu
 • Disseny crític
 • El paper de la ficció en el disseny
 • Utopies i distopies en art i disseny

Innovació Social i Disseny Col·laboratiu

Entendre el disseny no només com a servei o producte, sinó com a estratègia democràtica i social.

 • Crítica de la innovació social
 • Disseny participatiu
 • Disseny obert i col·laboratiu
 • Cultura lliure i disseny
 • Disseny amb comunitats d’afectats

Cultures Materials i Ecologies del Disseny

Generar visions de futurs socials i mediambientals radicals a través de la matèria.

 • Introducció a les cultures materials
 • La vida social de les coses
 • Procés de reciclatge i usos
 • Economia circular

Disseny, Poder i Societat

De quina manera pot el disseny integrar-se en el poder, i com pot convertir-se en eina per qüestionar-lo?

 • Polítiques dels objectes
 • Estudis socials de la ciència i la tecnologia
 • Controvèrsies sociotècniques
 • La construcció de públics
 • Investigar amb disseny

Investigació en Arts i Disseny

Posar en diàleg els vincles de dissenyadors i artistes contemporanis amb la ciència, l’arquitectura, la memòria col·lectiva i la cultura popular

 • Art i investigació
 • Cultures de laboratori
 • Investigació en i des del disseny
 • Diagramàtica i objectes metodològics
 • Mètodes inventius

Fabricació i Prototipatge

Experimentació i investigació creativa amb materials, màquines i bits des de múltiples àmbits del disseny.

 • Introducció a la fabricació digital
 • El fenomen maker i les seves implicacions
 • Prototipatge i cultures de l’experimentació
 • Laboratori d’experimentació objectual
 • Gestió de projectes i materials

Etnografies i Disseny

Desenvolupar una sensibilitat etnogràfica per aprendre a observar, indagar i habitar el món d’una altra manera.

 • El mètode etnogràfic
 • La investigació qualitativa
 • Derives i psicogeografies
 • Mètodes artístics

Investigar amb Dades

Treballar amb big data i explorar noves formes de visualització en l’àmbit de la investigació en disseny.

 • Big data i les seves implicacions
 • Bases de dades com a objectes creatius
 • Mètodes d’investigació pràctica en disseny
 • Informació i privacitat

Disseny digital

Realitzar una immersió en la intel·ligència artificial aplicada a la cultura visual amb vocació crítica i mirada creativa.

 • Pensament i disseny computacional
 • Disseny digital
 • Software de disseny multimèdia
 • Disseny i interacció

Disseny i Control Numèric

Generar entorns d’aprenentatge a partir de la filosofia maker per adquirir coneixements avançats de disseny.

 • Tall làser i fresadores digitals
 • Controladors digitals
 • Pensament i disseny computacional

Pràctiques

S’ofereix a l’alumnat la possibilitat de fer una estada en empreses de referència de l’àmbit professional del disseny que treballen per donar resposta a les necessitats del món laboral i de la realitat social actual.

Treball Final de Màster (TFM)

En acabar el programa de Màster, l'estudiant ha de demostrar que ha assolit les competències necessàries per liderar processos de recerca i de disseny, posicionant-se de forma crítica davant de les problemàtiques de l'actualitat i responent a les necessitats de la societat actual.

Per això, cada estudiant haurà de desenvolupar el seu projecte final, tutoritzat de manera individual, afí als seus interessos i motivacions, i aplicant els mètodes i les eines utilitzats durant el curs. 

La meva experiència a BAU

 

Professorat convidat

Núria Alonso. Informàtica
Marcela Arreaga. Disseny d'estratègies
Carles Baiges. Arquitectura i sociologia urbana
Aurelio Castro. Arts visuals i disseny
Tim Cowlishaw. Audiovisuals i ciències computacionals
Sara de Ubieta. Arquitectura i disseny de producte i moda
Mariona Genís. Arquitectura, educació i disseny
Toni Mañach. Filosofia, història i disseny
Isaac Marrero-Guillamón. Antropologia
Lucrecia Masson. Ciències polítiques i crítica cultural
Antoni Miralda. Art i espai públic
Ariadna Parreu. Art especulatiu
Afra Quintanas. Emprenedoria creativa i cultural
Roger Sansi. Antropologia i sociologia

Col·laboracions

ABD - Asociación Bienestar y Desarrollo Autofabricantes.org Taller EstampaFSCD - Fundació Catalana Síndrome de DownFood Cultura HolonLa Hidra Cooperativa Lacol - arquitectura cooperativaPlat Institute of Augmented Gastronomy

Competències

 • Idear propostes de disseny que integrin els processos de recerca i d’experimentació segons els paradigmes del disseny contemporani
 • Aplicar metodologies de recerca etnogràfica, especulatives i basades en dades per a l’elaboració de projectes de disseny de diferent índole
 • Executar, prototipar i fabricar objectes i projectes de disseny amb eines i tecnologies de control numèric i de disseny digital
 • Analitzar les propietats i el comportament dels materials per utilitzar-los adequadament i de manera innovadora en processos i projectes de disseny
 • Valorar críticament la innovació i la transformació social, la participació i el disseny col•laboratiu, així com altres paradigmes del disseny contemporani per a la resolució de problemes en l’àmbit del disseny
 • Dissenyar serveis, processos i objectes que aportin solucions des dels principis del disseny obert i els seus àmbits de circulació
 • Utilitzar el programari propi del disseny en funció de les seves aplicacions i repercussions, tant en l’àmbit del disseny professional com en el de la recerca
 • Comprendre i valorar l’economia política de l’art i del disseny, i identificar els seus cicles de valor, la vida social dels objectes, els cicles de consum i el reciclatge en un context social i econòmic variable
 • Aplicar les estratègies pròpies del disseny ficció i especulatiu, l’ús de prototips diegètics i promoure la reflexió a través del disseny com a objecte epistèmic
 • Valorar les cultures materials del disseny i les diferents tradicions que s’hi relacionen (filosofia, antropologia, estudis culturals, etc.) per fer recerca a través dels seus objectes i materials
 • Gestionar els diferents processos de treball en la pràctica del disseny i integrar elements de la recerca i de l’experimentació

Sortides professionals

 • Disseny multidisciplinari
 • Investigació en disseny
 • Docència en el camp del disseny
 • Disseny de projectes de recerca
 • Disseny transicional
 • Consultoria de projectes de caràcter ambiental i disseny sostenible
 • Coordinació en laboratoris de creació i fabricació digital
 • Coordinació de projectes de disseny col·laboratiu
 • Gestió cultural 

Programa de Doctorat

Com a programa oficial, el Màster Universitari en Disseny de BAU permet accedir, posteriorment, a un programa de Doctorat. Els estudiants tenen l’oportunitat d’assistir a sessions de doctorat amb l’objectiu d’ampliar la seva visió sobre la investigació i el que representa realitzar una tesi doctoral. El pla d’estudis del màster respon a les inquietuds investigadores del programa de Doctorat de BAU, basat en les pràctiques del disseny i la comunicació.

Cost

Cost total del curs: 10.060 €

El cost total inclou un import de 100 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic: amb un descompte del 3% sobre el cost total del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 100 € de les taxes universitàries

 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:

  • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 100 € corresponents a les taxes universitàries

  • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes

  • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Procés de preinscripció

Preinscripció: del 17 de gener al 30 de setembre de 2022

 

Consulta el procés de preinscripció
Descarrega la sol·licitud de preinscripció

Qualitat

La qualitat del sistema pedagògic de BAU està avalada i garantida per diversos indicadors i informes sota els segells d'AQU, RUCT, ANECA, EUC, etc. Vegeu la secció de Qualitat.

El professorat del Màster destaca per la seva competència docent i per l'experiència investigadora i professional. La major part de l'equip són Doctors i doctorands, implicats activament en projectes de recerca reconeguts i compten amb contribucions d'investigació rellevants dins de les disciplines que es tracten en les diferents matèries.

 

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Màster Universitari en Disseny.