Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster Universitari en Disseny

El disseny pot transformar el món? El Màster Universitari en Disseny de BAU convida a fer-nos preguntes sobre la realitat que ens envolta i ofereix un ampli ventall d’eines i possibilitats per contribuir decisivament al benestar de la societat.

 • Edició: 5a
 • Període lectiu: del 5 d’octubre de 2022 a juliol de 2023. Presentació TFM: juliol de 2023
 • Horari: de dilluns a dijous de 16:00 a 19:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: castellà
 • Preu: 10.060 €
 • Titulació: Títol de Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny atorgat per la Universitat UVic-UCC i acreditat pel RUCT i el Ministeri d'Educació (*BOE)
 • Crèdits: 60 ECTS

Presentació

El Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny de BAU és un espai de reflexió i acció. Des del rigor, la responsabilitat i el compromís, l’estudiant s’enfronta al repte de pensar i construir un món millor, més just i més sostenible.

En un món marcat per la incertesa i la complexitat, el disseny juga un paper clau. El màster acompanya i impulsa l’estudiant en la comprensió i el qüestionament d’aquest món, i l’anima a participar-hi de manera activa a partir de propostes transformadores en disseny fonamentades en la creativitat i l’esperit crític.

El Màster Universitari en Disseny reivindica el rol social del disseny i el potencial dels dissenyadors i dissenyadores a l’hora d’exercir de motor de canvi. Un laboratori obert, transversal i integrador amb una clara intenció: que les utopies es transformin en preguntes que obrin el camí a realitats tangibles.

També proposa un mètode de treball i estudi basat en la investigació com a pràctica creativa i l’experimentació material i tecnològica, on el disseny és una disciplina porosa en contacte amb altres ciències i branques artístiques, establint vincles enriquidors i inesperats amb l’antropologia, l’etnografia i la filosofia, entre d’altres.

Al Màster Universitari en Disseny de BAU es viu el disseny des de l’experiència sensible i plena de sentit, com una aventura en constant moviment a la recerca de noves preguntes, amb la voluntat d’implicar-se en els problemes contemporanis que afecten les nostres vides: la política, la cultura, la salut i l’ecologia, però també l’estètica en totes les seves manifestacions.

 

 

Pla d'estudis

El Màster Universitari està estructurat en 60 ECTS, que s'imparteixen en dos semestres. Els continguts es distribueixen en set matèries obligatòries i les seves corresponents assignatures, com es pot comprovar en la taula següent.

Les assignatures han estat planificades de manera que l'assoliment de les competències per part dels estudiants sigui gradual i respongui als resultats d'aprenentatge previstos.

* De la matèria Mètodes Experimentals s’haurà de cursar una d’aquestes dues assignatures optatives: Investigar amb Dades o Etnografies i Disseny.
** De la matèria Eines i Treball en Disseny s’haurà de cursar una d’aquestes tres assignatures: Disseny i Control NumèricDisseny DigitalPràctiques.

Estructura

Crèdits matèries obligatòries: 36 ECTS
Crèdits matèries optatives: 12 ECTS
Crèdits Treball Final del Màster: 12 ECTS
Crèdits totals: 60 ECTS

Programa (PDF)
Guia docent (PDF)

Programa

Matèria 1 - Estratègies i Polítiques de Disseny

Comprèn dues assignatures obligatòries de 6 ECTS cadascuna:

Disseny Ficció, Crític i Especulatiu i Innovació Social i Disseny Col·laboratiu

El disseny en aquesta matèria es planteja com una pràctica amb implicacions polítiques i socials que cal abordar a partir de projectes pràctics i de reflexions conceptuals. Amb aquesta finalitat s'utilitzen la ficció o el disseny crític com a eines per estimular l'especulació en la pràctica del disseny; i des d'una perspectiva crítica del fenomen de la innovació social, s'exploren formes de disseny participatiu i de base col·laborativa.

 • Disseny especulatiu
 • Disseny crític
 • El paper de la ficció en el disseny
 • Crítica de la innovació social
 • Disseny participatiu
 • Disseny obert i col·laboratiu

 

Matèria 2 - La Vida Social de les Coses

Comprèn dues assignatures obligatòries de 6 ECTS cadascuna:

Cultures Materials i Ecologies del Disseny i Disseny, Poder i Societat

A través de diferents disciplines acadèmiques i dels corresponents mètodes de recerca, com són les ciències socials i l'antropologia, s'investiga des de i amb el disseny, amb la finalitat d'establir els fonaments de les anomenades cultures materials que permeten entendre el disseny des d'una perspectiva més complexa i abordar la relació entre disseny i poder com una qüestió crucial. Amb aquest objectiu s'analitzen la política, l’ètica i l’estètica dels objectes.

 • Introducció a les cultures materials
 • Polítiques dels objectes
 • Reciclatges i reutilitzacions
 • La vida social de les coses
 • Disseny circular
 • La construcció de públics
 • Investigar amb disseny

 

Matèria 3 - Metodologies de Recerca en l’Art

Comprèn una assignatura obligatòria de 6 ECTS:

Recerca en Art i Disseny

Aquesta matèria aborda la recerca des de l'àmbit de l'art i del disseny, des d'una dimensió conceptual i la pràctica i, així mateix, des de la teoria i l'experiència. Analitza l'evolució de les metodologies de recerca a través de la història i dona una panoràmica de les pràctiques en la creació contemporània a través de diversos casos d'estudi en els quals s'incorporen i es creuen diversos àmbits de coneixement.

 • Art i recerca
 • Cultures de laboratori
 • Investigació en i des de disseny
 • Mètodes inventius
 • Pràctiques híbrides

 

Matèria 4 - Mètodes Experimentals

Comprèn dues assignatures obligatòries de 6 ECTS cadascuna:

Fer Recerca amb Dades i Etnografies i Disseny

Aquesta matèria contribueix a aprofundir en mètodes de recerca pràctica de disseny. Es pot optar per una assignatura en la qual es planteja la recerca basada en dades, explorant formes de visualització, el treball amb bases de dades massives, big data, o el treball en entorns digitals; o bé optar per una altra assignatura que proporciona les bases per realitzar etnografies creatives explorant el territori, cartografiant i aprenent a fer-se sensible a l'entorn.

 • Bases de dades com a objectes creatius
 • Big data i les seves implicacions
 • Infromació i privacitat
 • El mètode etnogràfic
 • Derives i psicogeografies
 • Mètodes artístics

 

Matèria 5 - Disseny i Fabricació de Projectes

Comprèn una assignatura obligatòria de 6 ECTS:

Fabricació i Prototipatge

Entendre la fabricació digital també comporta conèixer els contextos de producció col·laborativa dels quals emergeix, els principis de la cultura lliure en què es basa, o les formes i les metodologies dissenyades per compartir i experimentar amb aquestes eines. Per això, aquesta matèria s'endinsa no només en els tallers de producció digital, sinó que també realitza una anàlisi crítica del fenomen maker i els processos de manufactura digital.

 • Introducció a la fabricació digital
 • El fenomen maker i les seves implicacions
 • Prototipatge i cultures de l'experimentació
 • Laboratori d'experimentació objectual
 • Comunitats d’aprenentatge i fabricació digital
 • Gestió de projectes i materials

 

Matèria 6 - Eines de Treball en Disseny

Comprèn tres assignatures obligatòries de 6 ECTS cadascuna:

Disseny i Control Numèric, Disseny Digital i Pràctiques

Aquesta matèria es desplega en aquestes tres assignatures per tal de poder aprofundir en les eines de disseny digital utilitzades en l'àmbit del disseny i ampliar els coneixements de control numèric. També ofereix a l'estudiant la possibilitat de fer una estada en una empresa de referència de l'àmbit professional del disseny que treballa per donar resposta a les necessitats del món laboral i de la realitat social actual.

 • Disseny i control numèric
 • Pensament i disseny computacional
 • Tall làser i fresadores digitals
 • Disseny digital
 • Controladors digitals (Arduino)
 • Disseny i interacció

 

Matèria 7 - Treball final del màster (TFM)

Comprèn una assignatura obligatòria de 12 ECTS:

Treball Final de Màster

En acabar el programa de Màster, l'estudiant ha de demostrar que ha assolit les competències necessàries per liderar processos de recerca i de disseny, i s’haurà de posicionar de forma crítica davant les problemàtiques de l'actualitat i respondre a les necessitats de la societat actual. Per això, cada estudiant haurà de desenvolupar el seu projecte final, tutoritzat de manera individual, afí als seus interessos i motivacions, en el qual aplicarà els mètodes i les eines utilitzats durant el programa del Màster.  

Competències

 • Idear propostes de disseny que integrin els processos de recerca i d’experimentació segons els paradigmes del disseny contemporani
 • Aplicar metodologies de recerca etnogràfica, especulatives i basades en dades per a l’elaboració de projectes de disseny de diferent índole
 • Executar, prototipar i fabricar objectes i projectes de disseny amb eines i tecnologies de control numèric i de disseny digital
 • Analitzar les propietats i el comportament dels materials per utilitzar-los adequadament i de manera innovadora en processos i projectes de disseny
 • Valorar críticament la innovació i la transformació social, la participació i el disseny col•laboratiu, així com altres paradigmes del disseny contemporani per a la resolució de problemes en l’àmbit del disseny
 • Dissenyar serveis, processos i objectes que aportin solucions des dels principis del disseny obert i els seus àmbits de circulació
 • Utilitzar el programari propi del disseny en funció de les seves aplicacions i repercussions, tant en l’àmbit del disseny professional com en el de la recerca
 • Comprendre i valorar l’economia política de l’art i del disseny, i identificar els seus cicles de valor, la vida social dels objectes, els cicles de consum i el reciclatge en un context social i econòmic variable
 • Aplicar les estratègies pròpies del disseny ficció i especulatiu, l’ús de prototips diegètics i promoure la reflexió a través del disseny com a objecte epistèmic
 • Valorar les cultures materials del disseny i les diferents tradicions que s’hi relacionen (filosofia, antropologia, estudis culturals, etc.) per fer recerca a través dels seus objectes i materials
 • Gestionar els diferents processos de treball en la pràctica del disseny i integrar elements de la recerca i de l’experimentació

Professors convidats

 

Núria Alonso

Cocoordinadora de l’Oficina Tècnica del Canòdrom (Barcelona). Tècnica informàtica especialitzada en eines lliures. Sòcia de Colectic, cooperativa que impulsa projectes tecnològics amb valors de responsabilitat social.

Marcela Arreaga

Dissenyadora d’estratègies a COBOI, laboratori públic d’innovació social (Sant Boi de Llobregat), i membre de Holon, cooperativa centrada en transitional design.

Carles Baiges

Arquitecte per l’ETSAB (UPC) i màster en Sociologia Urbana per la Universiteit van Amsterdam (UvA). Membre de la cooperativa d'arquitectes LaCol, especialitzada en participació.

Tim Cowlishaw

Artista, investigador i doctorant del Programa en Disseny i Comunicació de BAU. Treballa en el camp del disseny digital i d’interacció. Llicenciat en Audiovisuals pel Ravensbourne College (Londres) i Màster en Ciència de la Computació per la University College of London.

Toni Mañach

Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Professor d'Història i Teoria del Disseny i Ètica de la professió a ESDI. Membre de GRACMON, Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis de la Universitat de Barcelona. Fundador, juntament amb el professor Carlos Jiménez, de DESINGERS, un laboratori d'innovació pedagògica on les competències en disseny s'assoleixen a través de les arts escèniques.

Lucrecia Masson Córdoba

Llicenciada en Ciència Política per la Universitat de Buenos Aires i Màster en Estudis Museístics i Teoria Crítica del Programa d’Estudis Independents (PEI 2014-15) pel MACBA i la UAB. Forma part del col·lectiu artístic anticolonial Colectivo Ayllu.

Isaac Marrero Guillamón

Professor d’Antropologia a la UB i, anteriorment, a Goldsmith, University of London, on va dirigir el Màster d’Antropologia Visual entre 2015 i 2021.

Roger Sansi

Especialista en antropologia social i doctor per la Universitat de Chicago. Té experiència com a docent en diversos centres educatius. Forma part del Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS) i ha escrit una àmplia varietat de capítols i articles en publicacions d'àmbit internacional.

Sara de Ubieta

Formada en arquitectura per l'escola ETSAB (UPC), Sara González de Ubieta Oliveros és una de les artesanes i dissenyadores més innovadores de l'actualitat, mostrant especial interès per la recerca de materials no convencionals i les seves possibilitats. Una de les seves obsessions és la sostenibilitat. En el transcurs de la seva trajectòria professional ha treballat com a dissenyadora de producte i de moda per a fàbriques locals.

Ariadna Parreu

Llicenciada en Belles Arts per la UB. Artista especulativa, la seva obra són estudis sobre l'absurd del quotidià per a fer una apologia de l'inútil. Descontextualitza conceptes com a usabilitat, producció, mètode i fi, per a provocar allò inesperat, desactivar cànons i expectatives, per abordar amb recursos limitats lògiques de l'artístic.

Entitats col·laboradores

ABD - Asociación Bienestar y Desarrollo Autofabricantes.org Taller EstampaFSCD - Fundació Catalana Síndrome de DownFood Cultura HolonLa Hidra Cooperativa Lacol - arquitectura cooperativaPlat Institute of Augmented Gastronomy

Sortides professionals

 • Dissenyador/a multidisciplinari/multidisciplinària
 • Investigador/a en disseny
 • Docent en el camp del disseny
 • Dissenyador/a de projectes de recerca
 • Dissenyador/a transicional
 • Consultor/a de projectes de caràcter ambiental i disseny sostenible
 • Coordinador/a en laboratoris de creació i fabricació digital
 • Coordinador/a de projectes de disseny col·laboratiu
 • Gestor/a cultural 

Programa de Doctorat

Com a programa oficial, el Màster Universitari en Disseny de BAU permet accedir, posteriorment, a un programa de Doctorat. Els estudiants tenen l’oportunitat d’assistir a sessions de doctorat amb l’objectiu d’ampliar la seva visió sobre la investigació i el que representa realitzar una tesi doctoral. El pla d’estudis del màster respon a les inquietuds investigadores del programa de Doctorat de BAU, basat en les pràctiques del disseny i la comunicació.

Cost

Cost total del curs: 10.060 €

El cost total inclou un import de 100 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic: amb un descompte del 3% sobre el cost total del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 100 € de les taxes universitàries

 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:

  • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 100 € corresponents a les taxes universitàries

  • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes

  • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Procés de preinscripció

Preinscripció: del 17 de gener al 30 de setembre de 2022

 

Consulta el procés de preinscripció
Descarrega la sol·licitud de preinscripció

Qualitat

La qualitat del sistema pedagògic de BAU està avalada i garantida per diversos indicadors i informes sota els segells d'AQU, RUCT, ANECA, EUC, etc. Vegeu la secció de Qualitat.

El professorat del Màster destaca per la seva competència docent i per l'experiència investigadora i professional. La major part de l'equip són Doctors i doctorands, implicats activament en projectes de recerca reconeguts i compten amb contribucions d'investigació rellevants dins de les disciplines que es tracten en les diferents matèries.

 

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Màster Universitari en Disseny.