Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny de Moda III

Aquesta assignatura parteix de les capacitats que ja té l’alumne de posicionar-se de forma crítica davant de situacions de conflicte, repte, innovació, etc. mitjançant diferents  metodologies i amb resultats adients als requeriments del disseny de Moda Durant el semestre l’alumne haurà de desenvolupar aquestes capacitats per a assolir nous objectius.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM04

Continguts

 • L’organització de l’assignatura contempla un únic projecte  que es concreta en l’elaboració d’una proposta del Disseny de Moda  de una col·lecció càpsula per a una empresa de sector de Pronto Moda.
 • Es treballaran les diferents etapes d’una proposta de Disseny de Moda de manera pràctica a taller per tal de concretar un projecte.
 • En el desenvolupament del projecte es farà servir la següent guia:
 • Realització col·lecció de moda per encàrrec: paper del dissenyador: com abordar i com actuar.
 • La Pronto Moda,  necessitats i objectius específics  de la empresa i del timing. 
 • L’Anàlisi del “Briefing” del client.
 • Les Tendències: anàlisi de les tendències actuals a : passarel·la, street, vips, lifestyle, i actualitat.
 • El Mercat: anàlisi del client final dues fases: client jove 15 a 25 anys / client adult de 30 a 35 anys.
 • El Casual Wear: comoditat, portabilitat, frescor, joventut, moda ,tendència, comercialitat. 
 • La vestibilitat comercial: el denim/texà/pantaló, la samarreta , faldilla, caçadora/bomber i complements.
 • Plantejament col.leccio: color, teixits, estampats, efectes, línea, prendes y looks adequats als dos grups d’edat .
 • La materialització del projecte segons les necessitats del client.

Resultats d'Aprenentatge

 • Aplica correctament  una recerca crítica a una problemàtica real marcada per una figura de client (empresa o Institució). 
 • Genera processos projectuals específics que s'adapten als reptes en l'àmbit de la Pronto Moda. 
 • Aplica els coneixements específics del disseny de moda i research de tendències en el desenvolupament d'un projecte i realitza un dossier professional del projecte. 
 • Presenta de manera professional un look complet i un book digital de desenvolupament de col · lecció atenent a patrons de comoditat i viabilitat comercial. Aplica una recerca crítica a una problemàtica real marcada per una figura de client (empresa o institució).
 • Defineix objectius d’aprenentatge propis i dissenya processos de desenvolupament coherents i realistes amb els objectius definits i amb el temps de que disposa.
 • Comunica a tot tipus d'audiències especialitzades o no (clients, fabricants, proveïdors ..), de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny de moda.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

S’aplicarà el sistema d’avaluació continua.

 • Primera proposta (20%)
 • Proposta d’avantprojecte (20%)
 • Projecte final (40%)

L’assistència, puntualitat, la participació activa a classe i als fòrums temàtics organitzats a l’entorn virtual o altres plataformes suposaran el 20 % restant de la nota final.
Per tal de poder ser avaluat l’alumne realitzarà les presentacions de les diferents fases tal i com s’acordi a classe.
Caldrà elaborar un dossier del procés de treball en format DIN A4.

 • Primera proposta x 20% + Avantprojecte x 20% + Projecte final x 40% + participació 20%

Els criteris concrets d’avaluació de cada projecte i exercici  es definiran i discutiran abans de cada exercici.