Tornar al Grau en Disseny

Tipografia I

L'objectiu de l’assignatura és de dotar l'estudiant amb els coneixements i la sensibilitat necessaris perquè pugui afrontar amb garanties l'ús de la tipografia en els seus projectes. Tipografia I dona eines per analitzar, escollir i usar la tipografia a partir de criteris definits. Es treballarà la lletra des de punts de vista molt diferents, que aniran des de la lectura fins a la lletra com a imatge, l'anàlisi de l'evolució històrica, sintaxi compositiva de la pàgina, tipografia display o l'ús de llenguatges tipogràfics en la creació de sistemes entre d'altres.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG23

Continguts

 • La lletra en el text
 • Variables en el text; cos, interlínia, interlletra
 • Sintàxi de la pàgina
 • La lletra com a element expressiu
 • La lletra com a imatge
 • Sistemes tipogràfics
 • Criteris i sistemes de classificació tipogràfica
 • Família tipogràfica, pesos i variacions
 • L’espècimen

Resultats d'Aprenentage

 • Obtenir la possibilitat d'afrontar adequadament i amb criteri l'ús de la tipografia en qualsevol tipus de projecte de disseny.
 • Aconseguir les eines suficients per a ser capaç de treure el màxim valor expressiu de la lletra –quan així sigui necessari–, o usar-la de la manera més ordenada i discreta possible quan sigui pertinent.
 • Entendre la lògica que hi ha al darrere de les formes i saber distingir les diferents tipologies per tal de poder-les usar adequadament en cada context concret.

Competències Específiques

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

Avaluació

 • Els diferents exercicis tenen ponderacions diferents en funció dels paràmetres que defineixi el professor.
 • Es valorarà tant l'execució final com ara el procés o l'exposició de la immensa majoria dels exercicis.
 • Si l'assistència a classe és un 80% de les sessions representarà un 10% de la valoració final.
 • Avaluació continuada.

Professorat

Jesús Morentin, Graduat Superior en Disseny Gràfic. Tipografia

Jesús Morentin

Graduat Superior en Disseny Gràfic. Tipografia