Tornar al Grau en Disseny

Gestió

Aquesta assignatura té com a objectiu principal la formació en el coneixement de les particularitats de les obres d’interiorisme, enteses en sentit ampli: des dels agents que hi participen, passant per la relació entre el projecte i l’obra, fins al control de l’obra i la seva finalització

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI44

Objectius de l'assignatura

Aquesta assignatura té com a objectiu principal la formació en el coneixement de les particularitats de les obres d’intervenció en espais, enteses en un sentit ampli: des dels agents que hi participen, passant per la relació entre el projecte i la obra, fins al control de l’obra i la seva finalització.

Resultats d'aprenentatge

 • Coneix els aspectes legals i els normatius; els aplica a la viabilitat del projecte
 • Realitza els amidaments d’un espai acotat i concret d’una forma coherent i elabora un pressupost
 • Planifica i organitza eficientment les diferents fases d’execució d’obres
 • Mostra habilitats directives per a l’execució d’obres
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l’àmbit professional del disseny d’interios de forma creativa i innovadora
 • Assumeix diferents responsabilitats en el treball individual col∙laboratiu i avalua els resultats obtinguts

Ampliar informació

Professorat

Kike Macías, Graduat Superior en Disseny d'Interiors. Producte

Kike Macías

Graduat Superior en Disseny d'Interiors. Producte