Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar

Aquesta assignatura té com a objectiu principal la formació en el coneixement de les particularitats de les obres d’interiorisme, enteses en sentit ampli: des dels agents que hi participen, passant per la relació entre el projecte i l’obra, fins al control de l’obra i la seva finalització

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI44

Continguts

L’assignatura es divideix en 2 blocs temàtics:

Bloc 1. Agents, normes i documents
- Introducció 
- Agents
- Normes
- Documents principals

Bloc 2. Pressupostos, planificació i direcció de les obres 
- Amidaments / Pressupostos
- Planificació
- Direcció d’obres 
- Tancament d’obres

Resultats d'Aprenentatge

 • Coneix els aspectes legals i els normatius; els aplica a la viabilitat del projecte.
 • Realitza els amidaments d’un espai acotat i concret d’una forma coherent i elabora un pressupost.
 • Planifica i organitza eficientment les diferents fases d'execució d'obres.
 • Mostra habilitats directives per a l'execució d'obres.
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny d’interios de forma creativa i innovadora.
 • Assumeix diferents responsabilitats en el treball individual col∙laboratiu i avalua els resultats obtinguts.

Competències Específiques

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE6. Actua en el marc de les normatives i disposicions legals sobre la propietat intel·lectual entenent el funcionament econòmic i empresarial del camp del disseny, la cultura, la indústria i la tecnologia.

CE11. Planifica i organitza eficientment, els processos de treball, propis o d’equip, d’un projecte de disseny, estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats, i, posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

- Mitjana ponderada dels exàmens (50%).
- Mitjana ponderada del procés i els resultats dels exercicis i treballs realitzats durant el curs (30%).
- Interès i aprenentatge (20%).
- Avaluació continuada. L’assistència mínima exigible  per a tenir dret a la qualificació serà del 70% de les classes impartides.