Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny Gràfic III

Des de Projectes de Disseny Gràfic III aplicarem una dinàmica de treball pròpia dels encàrrecs professionals pel que fa al procés, a la recerca, la metodologia, els acabats formals i les presentacions/defensa.

L'assignatura introdueix als estudiants als diversos recursos del disseny analògic, interactiu i audiovisual marcats per tres tipologies d'encàrrecs diferents perquè apliquin els seus coneixements a reptes socials actuals.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVA04

Continguts

1. Introducció a l’assignatura.
2. Brífing i contrabrífing.
3. Conceptualització gràfica.
4. Procés i metodologia projectual de disseny gràfic aplicada a suports analògics, digitals i audiovisuals.
5. Cerca i anàlisi de la informació en un procés de disseny.
6. Creativitat, estratègia de comunicació, arquitectura de la informació i optimització de recursos en, suports físics, suports digitals, online i audiovisuals.
7. Recerca en noves formalitzacions de projectes tant en suport online com offline.
8. Presentació i defensa de projectes amb suport gràfic i audiovisual.

Resultats d'Aprenentatge

 • Té capacitat d'adaptació i reacció en projectes no afins i processos de feedback complexos.
 • Aplica una recerca crítica a una problemàtica real marcada per una figura de client (empresa o institució).
 • Resol a nivell formal professional un encàrrec d’un client real relacionat amb l’àmbit del disseny.
 • Afronta un projecte de disseny en base a un repte marcat per ell mateix.
 • Aplica els coneixements específics del disseny gràfic a reptes socials actuals.
 • Producció d'infografies senzilles a partir de dades complexes.
 • Presentació i defensa de projecte davant de client amb suport audiovisual.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les  propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens,  per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics,  així com el llenguatge específic del disseny,  per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat,  que permetin respondre amb antelació  a problemàtiques o situacions de canvi,  amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva  en estructures de cooperació i col·laboració   al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius. 

Avaluació

La nota final es calcula sumant els percentatges:

 • Projecte 1 "Disseny promocional aplicat a l'entorn musical": 35% (Fase_01 15%, Fase_02 20%)
 • Projecte 2 "Client real": 30%
 • Projecte 3 "Disseny Discursiu": 25%
 • Assistència i actitud: 10%

Sistema d’avaluació

 • Observació a la participació a classe
 • Observació i seguiment del treball autònom
 • Revisió de lliuraments
 • Seguiment i correcció del treball dirigit
 • Observació a la participació a activitats complementàries