Tornar al Grau en Disseny

Disseny i Interacció

El disseny és protagonista de la relació que ocupa la tecnologia amb els cossos en la societat actual en una nova xarxa de creació en la que ens interroguem sobre els potencials, perills, polítiques i estètiques que alimenten els projectes de disseny d’interacció.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Optativitat transversal
  • Codi de l'assignatura: GDVT23

Contingut

Aquesta assignatura busca establir un acostament interdisciplinar a la tecnologia, explorant les interseccions entre allò físic i allò digital. Sempre des de l’experimentació, el desenvolupament de prototips i mitjançant l’ús de diverses eines, l’objectiu és aprofundir en la dimensió crítica de la tecnologia, explorant els seus límits en termes d’interacció i cercant la mediació entre persones, màquines i experiències. Amb això es treballaran maneres d’entendre l’ús creatiu de les tecnologies contemporànies i les seves implicacions polítiques i socials.

El disseny d’experiències i dispositius interactius contribueix així a establir relacions complexes amb softwares, hardwares oberts o dispositius tecnològics com a matèria prima. Per això ens acostarem a eines i procesos computacionals i veurem els seus vincles i capacitat per treballar amb materials diversos, des de la imatge, el textil, l’espai, o diferents materials.

El disseny de projectes interactius pot servir per millorar les nostres vides o controlar-les, els sensors i els xips en la roba poden contribuir a la nostra salut o bé a accedir a detalls de la nostra intimitat, en resum, la interacció pot contribuir a desenvolupar les nostres capacitats o bé a vigilar-nos, el que l’assignatura també reflexiona les ambivalències la de la interacció tecnològica.