Tornar al Grau en Disseny

Producte

Aquesta assignatura permet a l'estudiant enfocar el procés de Disseny d'Espais des de la perspectiva de la fabricació d'objectes, dispositius i/o artefactes que activen, modifiquen, transformen, i articulen espais i persones.
Permet a l'estudiant adquirir coneixements per tal d'aprofundir en la cultura material mitjançant el diàleg crític entre dissenyador, matèria i fabricació.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI34

Siniopsi

Aquesta assignatura permet a l’estudiant enfocar el procés de Disseny d’Espais des de la perspectiva de la fabricació d’objectes, dispositius i/o artefactes que activen, modifiquen, transformen, i articulen espais i persones. Permet a l’estudiant adquirir coneixements per tal d’aprofundir en la cultura material mitjançant el diàleg crític entre dissenyador, matèria i fabricació.

Objectius de l'assignatura

Aquesta assignatura permet a l’estudiant enfocar el procés de Disseny d’Espais des de la perspectiva de la fabricació d’objectes, dispositius i/o artefactes que activen, modifiquen, transformen, i articulen espais i persones.

BÀSICS

 • Explorar la práctica del disseny i la fabricació d’objectes, dispositius, artefactes, coses i/o productes, en el marc del disseny com a eina/protocol amb la que respondre a les urgències actuals, i en el camp específic del disseny d’espais
 • Adquirir els coneixements (propis i apropiats) sobre estratègies, tècniques, eines, i protocols per dotar als productes d’atributs, intencions i capes de complexitat per tal d’establir diàlegs i connexions amb els elements i els actors que configuren i activen els espais, ja sigui de forma independent o formant part de processos projectuals complexes
 • Aprofundir en la cultura material mitjançant el diàleg crític entre dissenyador, matèria i fabricació

CONCRETS

 • Traslladar i aplicar creativament i de manera crítica capes de complexitat als productes (socio-polítiques, culturals, materials, fenomenològiques, disciplinars…) en el marc del Disseny d’Espais i en el context del disseny com a resposta de contexts d’urgències
 • Conèixer les tècniques de fabricació de productes
 • Conèixer les eines (instruments) de fabricació de productes segons el procés de fabricació
 • Generar els codis de generació i transferència d’informació adequats
 • Incoporar sabers d’especialistes per poder desenvolupar una práctica material
 • Optimitzar els processos de disseny/fabricació de productes
 • Analitzar (lectura crítica) productes
 • Experimentar el Disseny d’Espais des dels objectes
 • Experimentar el prototipatge i la fabricació d’objectes

Resultats d'aprenentatge

 • Identifica i analitza de manera crítica les característiques i els processos de fabricació que configuren i defineixen els productes que transformen, articulen, activen i/o generen els espais
 • Dissenya des de la perspectiva de la fabricació amb una actitud responsable i innovadora
 • Articula espais creativa i críticament a través de l’ús d’objectes-producte/artefactes adequant el disseny al context de l’usuari i de la producción
 • Aplica correctament els coneixements tècnics en l’elaboració de productes i privilegiant criteris de sostenibilitat (ambiental, social…)
 • Reconeix i utilitza correctament els mitjans de representació més adequats tant en el procés de disseny com en el de fabricació del producteEs desenvolupa en situacions complexes o que requereixen el desenvolupament de noves solucions tant en l’àmbit acadèmic com en el professional dins del camp del disseny de producte

Ampliar informació

Professorat

Joan Maroto, Doctor Arquitecte. Especialitzat en disseny relacional i fabricació digital

Joan Maroto

Doctor Arquitecte. Especialitzat en disseny relacional i fabricació digital