Tornar al Grau en Disseny

Taller de Moda I

Pretén donar els recursos tècnics i metodològics per a dominar les eines necessàries a l'hora d'idear, projectar, materialitzar i produir una col·lecció de moda. Aquests recursos tècnics i metodològics són ferramentes d'ús comú al món de la moda com Illustrator i Photoshop, s'aprendrà el seu funcionament específic a l'hora de projectar dissenys de roba i construir fixes tècniques per poder expressar i comunicar aquests dissenys a tercers. Dintre d'aquestes ferramentes també s'inclou software de prototipat virtual Clo 3D que permet investigar i testejar els dissenys de manera dinàmica i ràpida, aquesta ferramenta s'està convertint en un nou estàndard dintre del món de la moda. Amb l'aprenentatge d'aquests recursos aquesta assignatura pretén donar un conjunt de recursos per tal de desenvolupar col·leccions en coherència a un concepte, escollint les metodologies i recursos tècnics i de disseny adequades perquè es comuniqui a través de la roba allò que es vol expressar.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM13

Sinopsi

Aquesta assignatura pretén donar els recursos tècnics i metodològics per a dominar les eines necessàries a l’hora d’idear, projectar, materialitzar i produir una col·lecció de moda mitjançant un conjunt d’eines que facin possible comunicar la ideació d’un projecte de moda amb un recorregut complex. Aquests recursos tècnics i metodològics són eines d’ús comú al món de la moda com Illustrator i Photoshop o InDesign, s’aprendrà el seu funcionament específic a l’hora de projectar dissenys de roba i construir fixes tècniques per poder expressar i comunicar aquests dissenys a tercers. Dintre d’aquestes ferramentes també s’inclou software de prototipat virtual Clo 3D que permet investigar i testejar els dissenys de manera dinàmica i ràpida, aquesta ferramenta s’està convertint en un nou estàndard dintre del món de la moda. Tot aquest procés s’anirà documentant amb un sketchbook a llibreta de treball que l’alumna treballarà a les hores de classe. Amb l’aprenentatge d’aquests recursos aquesta assignatura pretén donar un conjunt de recursos per tal de desenvolupar col·leccions en coherència a un concepte, escollint les metodologies i recursos tècnics i de disseny adequades perquè es comuniqui a través de la roba allò que es vol expressar.

Objectius de l'assignatura

 • Apendre el funcionament de les eines de diseny i prototipat digital de moda y les seves possibles inplicacions en els processos de diseny
 • Conèixer el funcionament de les tècniques y recursos específics del disseny de moda
 • Desenvolupar col·leccions en coherència a un concepte, sabent escollir les tècniques i els recursos de disseny, els acabats i la confecció adecuada per què comuniquin el que es vol expressar
 • Representar la prenda tècnicament per a la seva producción

Resultats d'aprenentatge

 • Aplicar les metodologies d’investigació i d’inspiració en la creació de col·leccions de moda
 • Escollir siluetes, teixits, colors, recursos de volum i acabats adients a cada peça de roba
 • Utilitzar correctament diferents sistemes de representació d’una peça de roba
 • Aplica conceptes per escollir els processos i tècniques més adequades per desenvolupar una col·lecció coherent
 • Aprendre a desenvolupar-se en situacions complexes o que requereixen noves solucions tant en l’àmbit acadèmic com en el professional dins del camp de la moda

Ampliar informació

Professorat

Claudio Marzà, Graduat en Disseny de Moda. Arts digitals

Claudio Marzà

Graduat en Disseny de Moda. Arts digitals

Núria Costa, Grau en Disseny, menció Moda. Fabricació digital

Núria Costa

Grau en Disseny, menció Moda. Fabricació digital