Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Taller de Moda I

Dotar l'alumne dels fonaments, els coneixements bàsics i de la capacitat per treballar i relacionar-se amb la indústria de la moda. Conèixer el funcionament de les tècniques i recursos específics del Disseny de Moda. Desenvolupar col·leccions en coherència amb un concepte, saber escollir les tècniques i els recursos de disseny, els acabats i la confecció adequats perquè comuniqui el que vol expressar. Representar la peça tècnicament per a la seva producció en sèrie.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM13

Continguts

1. Research de tendències i desenvolupament de conceptes

 • Schecht-book com a element de treball quotidià. Cerca d'idees i conceptes.
 • Elaboració de propostes, moodboards i panells de tendències.
 • Realització d'un look acabat col·laborant amb l'assignatura de patronatge.

2. Anàlisi i desenvolupament de col·leccions

 • Anàlisi de diferents tipologies de col·leccions de moda per saber situar-se davant la indústria de la moda.
 • Desenvolupament de conceptes propis per iniciar una investigació personal.
 • Estudi de siluetes i tipologia de peces.
 • Nomenclatura i detalls de col·lecció.
 • Conceptes de col·lecció.
 • Preplanning de col·lecció.
 • Mesures del cos.
 • Dibuix tècnic de la peça a mà.
 • Fitxa tècnica.
 • Figurins i tècniques de representació.
 • Desenvolupar una tècnica pròpia per aplicar a una col·lecció.
 • Line-up.
 • Realització de dos look acabats col·laborant amb l'assignatura de patronatge.

3. Imatge i presentació de col·lecció

 • Preparació del Book Digital.
 • Escandall de la col·lecció.
 • Elaboració de cartes de teixit i de colorit.
 • Imatge corporativa i etiquetatge de la col·lecció.
 • Lliurament d'una col·lecció de cinc looks col·laborant amb l'assignatura de patronatge.

Resultats d'Aprenentatge

 • Tenir la capacitat de recopilar i interpretar dades i informacions sobre les que fonamentar quan calgui i pertinent, les reflexions d'assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del seu camp d'estudi.
 • Saber comunicar a tot tipus d'audiències (especialitzades o no), de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions en l'àmbit del seu camp d'estudi.
 • Ser capaços d'identificar les seves pròpies necessitats formatives en el seu camp d'estudi i entorn laboral o professional i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tot tipus de contextos (estructurats o no).
 • Defineix objectius d'aprenentatge propis i dissenya processos de desenvolupament coherents i realistes amb els objectius definits i amb el temps de què disposa.
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional.
 • Detecta necessitats reals o especular sobre nous escenaris i avaluar els resultats de forma analítica i crítica.
 • Planteja propostes creatives que solucionin necessitats existents i / o en creïn noves de forma respectuosa amb els usuaris i l'entorn.
 • Planteja processos d'investigació i defineix objectius de disseny coherent amb els valors de la sostenibilitat i amb compromís per la diversitat de contextos i usuaris.
 • Elabora les fitxes tècniques d'una peça correctament.
 • Utilitza correctament diferents sistemes de representació del disseny de les peces.
 • Escull les siluetes, els teixits, els colors, els recursos de volum i els acabats apropiats per a cada peça.
 • Aplica els mètodes d'investigació i inspiració en la creació de col·leccions.
 • Utilitza conceptes per plantejar una col·lecció coherent.
 • Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixen el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com en el professional dins el camp del disseny de moda.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les  propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens,  per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals