Tornar al Grau en Disseny

Història de la Moda II

Un recorrido histórico y documental por las maneras de vestir a lo largo del Siglo XX y XXI, que proporcionará las herramientas para conocer los elementos de indumentaria que marcaron las diferentes décadas, así como el desarrollo del sistema de la moda moderna y sus principales representantes.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM83

Sinopsi

Un recorregut històric i documental per les maneres de vestir al llarg del segle XX i XXI, que proporcionarà les eines per conèixer els elements d’indumentària que van marcar les diferents dècades, així com el desenvolupament del sistema de la moda moderna i els seus representants principals. Una història de la moda amb un enfoc sociològic en la qual la cultura pop en serà protagonista, que permetrà comprendre el fenomen des d’una visió àmplia, a partir de la qual establir diàlegs amb les demés disciplines creatives.

Objectius de l'assignatura

Adquirir un coneixement aprofundit de l’evolució de la moda
Analitzar els contextos socials, econòmics, polítics, artístics i de pensament que condicionen les diferents tendències de la moda
Identificar les vinculacions entre la moda del passat i la creació contemporània
Comprendre la historiografia de la moda com a eina imprescindible per als processos de creació
Treballar l’esperit crític i la reflexió aprofundida sobre els principals corrents de pensament de la disciplina

Resultats d'aprenentatge

 • Avalua els elements i els codis de la indumentària, el seu impacte i la seva funció dins la societat
 • Utilitza el llenguatge propi de l’àmbit del disseny de moda per a la comunicació professional
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat
 • Aplica els coneixements de la història de la moda des dels orígens fins al segle XX en l’anàlisi de tendències
 • Analitza els elements i els codis de la indumentària, el seu impacte i funció enfront de la societat
 • S’expressa amb el llenguatge propi de l’àmbit del disseny de moda per a la comunicació en entorns professionals
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat
 • Mostra habilitats per a l’anàlisi des d’una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i de gènere segons correspongui
 • Analitza coneixements propis de l’àmbit i la seva contextualització en entorns nacionals i internacionals
 • Mostra habilitats per a l’anàlisi des d’una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i polítics segons correspongui

Ampliar informació

Professorat

Sílvia Rosés, Doctora. Llicenciada en Història de l'Art. Recerca

Sílvia Rosés

Doctora. Llicenciada en Història de l'Art. Recerca