Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Introducció al Disseny Web

Analitzar, conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i implementar un projecte web real, que respongui a les necessitats del mitjà avui en dia en termes d’optimització, usabilitat i visualització en dispositius mòbils. Els continguts de l’assignatura aniran enfocats especialment al disseny visual d'interfícies gráfiques. 

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG34

Continguts

Mòdul 1: Conceptualització
Tema 1. Procés de treball i fluxos de treball en un projecte web
Tema 2. Diferents tipus de dissenyador web (UX, Visual, UI dev)
Tema 3. Definició dels objetius: Briefing, user persona, benchmarking

Mòdul 2: UX: Experiència d'usuari
Tema 1. Arquitectura de la informació i estratègia de continguts. Flow charts.
Tema 2. Principis d’usabilitat
Tema 3. Wireframes
Tema 4: Testeig i eines de prototipat

Mòdul 3: UI : Disseny d'interficie
Tema 1. Resolucions de pantalla
Tema 2. Treball amb fotografia/Imatge
Tema 3: Legibilitat i Tipografia
Tema 4: Iconografia
Tema 5. Color
Tema 6. Grid / Retícules
Tema 7. Responsive web design i Mobile First
Tema 8. Treball amb software específic de disseny UI: Illustrator, Photoshop i Sketch 3
Tema 9. Prototips d'alta fidelitat

Mòdul 4: Maquetació i estils. Desenvolupamnet d'un projecte web HTML5 I CSS3
Tema 1: Maquetació web: Estructura i contingut HTML +CSS 
Tema 2: Nous estàndards : HTML5 i web semàntica + CSS3 
Tema 3: Responsive Web Design. Optimització per a dispositius mòbils.

Mòdul 5: Test i publicació de web

Mòdul 6. CMS (Wordpress)

Resultats d'Aprenentatge

 • Identifica i defineix als usuaris de la seva aplicació web, escollint una formalització adequada.
 • Gestiona els processos de conceptualitzacio, disseny i desenvolupament d'una aplicació interactiva i/o multiplataforma (on-line y off-line)
 • Pensa i materialitza adequadament fluxos, wireframes i esbossos adients per al seu projecte, sobre la base de la recerca duta a terme.
 • Utilitza adeqüadament les eines especifiques de creació i maquetació de contingut per al web.
 • Optimitza el material multimèdia segons les necessitats del medi al qual és dirigeix.
 • Aplica els seus coneixements, el criteri i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de web, forma creativa i innovadora.

Competències Específiques

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura es realitzarà a partir de les notes de les entregues periòdiques, el projecte final de cada mòdul i la participació a classe. És imprescindible entregar i aprovar tots els exercicis per a aprovar l'assignatura.

L'assignatura es divideix en quatre mòduls avaluables:
1. Mòdul de maquetació HTML y CSS responsive. (30% nota final)
2. Mòdul disseny d'interfície web responsive (30% nota final)
3. Mòdul de treball amb CMS  (30% nota final)
4. Avaluació de l'actitud, participació i assistència  (10% de la nota final.)

L’assistència és obligatòria, i és necessari assistir a un mínim del 70% de les classes per poder ser avaluat/da.