Tornar al Grau en Disseny

Introducció al Disseny Web

Aquesta assignatura mostra com analitzar, conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i implementar projectes gràfics per pantalla, siguin webs, apps o propostes digitals multi-plataforma. L’alumne aprendrà les característiques del mitjà en línia avui en dia, en termes d'optimització, usabilitat i visualització en dispositius mòbils. Els continguts de l'assignatura aniran enfocats especialment a l'aprenentatge de llenguatges i eines de maquetació web, i al disseny visual d'interfícies gràfiques interactives i animades. El temari pren el relleu d’Infografia II, és recomanable cursar-la però no és imprescindible.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG34

Sinopsi

Aquesta assignatura mostra com analitzar, conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i implementar projectes gràfics per pantalla, siguin webs, apps o propostes digitals multiplataforma. L’alumne aprendrà les característiques del mitjà en línia avui en dia, en termes d’optimització, usabilitat i visualització en dispositius mòbils. Els continguts de l’assignatura aniran enfocats especialment a l’aprenentatge de llenguatges i eines de maquetació web, i al disseny visual d’interfícies gràfiques interactives i animades. El temari pren el relleu d’Infografia II, és recomanable cursar-la però no és imprescindible.

Objectius de l'assignatura

Analitzar, conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i implementar un projecte web real, que respongui a les necessitats del mitjà avui en dia en termes d’optimització, usabilitat i visualització en dispositius mòbils. Els continguts de l’assignatura aniran enfocats especialment al disseny visual d’interfícies gráfiques digitals interactives i animades.

Adquirir una visió global del medi web i projectar amb contingut multimèdia tenint en compte tant el seu potencial creatiu com els seus requisits tècnics.

Capacitar l’alumne per treballar i relacionar-se amb l’esmentada indústria.

Resultats d'aprenentatge

 • Identifica i defineix als usuaris de la seva aplicació web, escollint una formalització adequada
 • Gestiona els processos de conceptualització, disseny i desenvolupament d’una aplicació interactiva i/o multiplataforma (on-line y off–line)
 • Pensa i materialitza adequadament fluxos, wireframes i esbossos adients per al seu projecte, sobre la base de la recerca duta a terme
 • Utilitza adequadament les eines específiques de creació i maquetació de contingut per al web
 • Optimitza el material multimèdia segons les necessitats del medi al qual es dirigeix
 • Aplica els seus coneixements, el criteri i les seves capacitats de resolució de problemes en l’àmbit professional del disseny de web, de forma creativa i innovadora

Ampliar informació

Professorat

Jordi Galobart, Desenvolupador freelance de webs i aplicacions digitals

Jordi Galobart

Desenvolupador freelance de webs i aplicacions digitals