Play

Grau en Belles Arts

El Grau en Belles Arts de BAU neix amb la voluntat de contribuir a la transformació de la societat a través de l’art. També amb la convicció que la pràctica artística té una potència única a l’hora de proposar noves formes de sentir, de pensar i de viure, des de la sensibilitat artística, el compromís mediambiental i la responsabilitat social.

Descripció del pla d'estudis

 • Edició:
 • Període lectiu: d'octubre 2024 a juny 2025
 • Horari: matins de 9:00 a 14:30 o tardes de 15:00 a 20:30
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: català i castellà
 • Preu: 143€ / ECTS
 • Durada: 4 anys acadèmics
 • Titulació: Grau en Belles Arts, títol oficial universitari expedit per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
 • Crèdits: 240 ECTS
 • Calendari acadèmic 2023-24

Presentació

El Grau en Belles Arts de BAU neix amb la voluntat de contribuir a la transformació de la societat a través de l’art. També amb la convicció que la pràctica artística té una potència única a l’hora de proposar noves formes de sentir, de pensar i de viure, des de la sensibilitat artística, el compromís mediambiental i la responsabilitat social.

Amb el Grau en Belles Arts, BAU consolida la seva oferta formativa en els camps de les Arts i les Humanitats. L'alumnat de Belles Arts disposa ara d’un escenari excepcional per incidir creativament en la societat del present i del futur.

El Grau en Belles Arts es dirigeix a estudiants amb una actitud proactiva, curiosa, inconformista i autònoma. I ho fa amb l’objectiu de formar artistes que entenguin l’art com a camp d’experimentació assumint els reptes del nostre temps. 

Per això, posa a la seva disposició eines, mètodes i tecnologies en un pla d’estudis situat al present i amb la perspectiva de l’evolució de les Belles Arts al llarg de la història. Basat en assignatures de projectes, el programa cuida la trajectòria de cada estudiant, fomentant el desenvolupament d’un llenguatge propi amb claredat i capacitat comunicativa.

Estructurat en quatre cursos, el pla d’estudis proposa un itinerari que parteix del descobriment dels interessos de l’alumnat aprenent a articular-los mitjançant processos i projectes. Així, posa la pràctica artística al centre, amb el taller i l’aula com a eixos de la formació presencial, oferint temps i espais d’aprenentatges compartits. Al final del trajecte, l’estudiant serà plenament capaç de treballar de manera individual i col·lectiva amb personalitat i esperit resolutiu.

En essència, un pla d’estudis plurilingüe alineat amb els diferents contextos professionals de l’art i que generi relacions contínues i estimulants amb artistes en actiu, empreses, institucions, galeries, crítics i programadors. I, per tant, amb la consolidació laboral com a prioritat.

Raons per estudiar el Grau en Belles Arts de BAU

 • Perquè parteix d’un compromís ferm amb el nostre temps, conscient de la necessitat d’imaginar i donar cos a noves realitats, es fa preguntes sobre què és i què pot arribar a ser la pràctica artística, i proposa solucions innovadores i transformadores.
 • Perquè hi conviuen mitjans i llenguatges de nova incorporació a les pràctiques artístiques com la programació, la interacció i la fabricació digital amb d’altres ja consolidats com la performance, el dibuix, l’escultura, la pintura i l’audiovisual.
 • Perquè compta amb un professorat consolidat en l’escena professional i plenament coneixedor de les dinàmiques, processos i tècniques de l’art contemporani; artistes de perfil jove, cosmopolita i polivalent, que treballen en equip de manera coherent i coordinada.
 • Perquè es vincula amb diferents contextos professionals, treballant amb artistes en actiu, fent pràctiques externes, i integrant-se en el teixit cultural local i internacional a través d’exposicions, esdeveniments i projectes.
 • Perquè posa en contacte l’art amb les humanitats, les ciències i les tecnologies, fomentant les perspectives transdisciplinàries i explorant altres camins que ampliïn les possibilitats d’una carrera artística.
 • Perquè enllaça la tradició amb la modernitat i la reflexió crítica amb l’acció transformadora, amb la força d’una curiositat innata i la voluntat de dialogar amb la ciutat, el país i el món —i, sobretot, les persones— a través de l’art.
 • Perquè participa de manera activa en els grans debats i reptes de la societat contemporània —artístics, però també culturals, polítics i mediambientals—, amb responsabilitat i amb tota la intenció d’esdevenir un pol de creativitat, innovació i talent.

Pla d'estudis

Estructura del pla d'estudis

Crèdits per tipus de matèria:

 • Formació bàsica: 60 ECTS
 • Obligatòries: 102 ECTS
 • Optatives: 60 ECTS
 • Pràctiques externes: 6 ECTS
 • Treball Final de Grau: 12 ECTS

TOTAL: 240 ECTS

Competències

 • Reflexionar críticament i avaluar les implicacions de les pràctiques artístiques respecte dels diferents contextos en què incideixen.
 • Conèixer els marcs de referència contemporanis i històrics de l'art i fer-los servir de manera conscient, crítica i innovadora.
 • Dur a terme projectes i processos d'ideació i experimentació de manera resolutiva i sensible a les vostres necessitats específiques.
 • Aplicar metodologies de recerca adequades en processos d’experimentació i de producció formal.
 • Utilitzar de manera coherent i eficaç els llenguatges expressius i les tècniques de representació en el desenvolupament de projectes professionals.
 • Dominar processos d’experimentació, desenvolupament i presentació de treballs bidimensionals, tridimensionals, audiovisuals, instal·latius, performatius i relacionals.
 • Conèixer les propietats i el comportament combinat de tècniques, tecnologies i materials per poder-los fer servir amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.
 • Dominar l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic de l’art.
 • Analitzar i relacionar dades, conceptes i sabers de diferents procedències i aplicar-los creativament als processos de treball.
 • Contribuir de manera efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament i l'execució de propostes, dins i fora dels contextos de l'art.
 • Estructurar raonaments i articular-los de manera crítica i argumentada en contextos de discussió i anàlisi.
 • Planificar i gestionar eficientment els processos de treball, propis o en equip, de projectes artístics de diferent complexitat.

Grado en Bellas Artes

Mobilitat internacional

Els programes de mobilitat són una línia fonamental d'actuació per facilitar l'intercanvi de continguts, metodologies i recursos i per potenciar la generació i transmissió de coneixements.

Des d'aquesta perspectiva, BAU considera la mobilitat d'estudiants un mitjà de coneixement mutu entre països i cultures diferents que convida al diàleg intercultural i a un intercanvi d'experiències educatives molt diverses i enriquidores.

BAU impulsa la mobilitat del seu alumnat, i el reconeixement internacional com a institució de disseny i ofereix la possibilitat d'una educació internacional amb el programa ERASMUS i amb programes d'intercanvi amb universitats estrangeres de prestigi.

Llistat d'escoles i universitats amb convenis ERASMUS i de col·laboració.

Veure tots els projectes

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística
Rebecca G. Mutell, Doctora. Llicenciada en Belles Arts (Imatge)
Serafín Álvarez, Doctorant. Llicenciat en Belles Arts. Producció artística i investigació. Artista

Serafín Álvarez

Doctorant. Llicenciat en Belles Arts. Producció artística i investigació. Artista

Luz Broto, Artista i docent. Pràctiques espacials

Luz Broto

Artista i docent. Pràctiques espacials

Paula Bruna, Doctora, artista i ambientòloga

Paula Bruna

Doctora, artista i ambientòloga

Ludovica Carbotta, Màster en Belles Arts. Artista. Pràctiques escultòriques. Instal·lació. Dibuix

Ludovica Carbotta

Màster en Belles Arts. Artista. Pràctiques escultòriques. Instal·lació. Dibuix

Anna Clemente, Llicenciada en Arquitectura. Il·lustradora

Anna Clemente

Llicenciada en Arquitectura. Il·lustradora

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Julieta Dentone, Ceramista. Mediació cultural, docent

Julieta Dentone

Ceramista. Mediació cultural, docent

Anna Dot, Doctora. Graduada en Belles Arts. Professora i artista

Anna Dot

Doctora. Graduada en Belles Arts. Professora i artista

Jaume Ferrete, Artista, investigador i docent. Veu, performance i tecnologies

Jaume Ferrete

Artista, investigador i docent. Veu, performance i tecnologies

Lara Fluxà, Artista

Lara Fluxà

Artista

Rebecca G. Mutell, Doctora. Llicenciada en Belles Arts (Imatge)

Rebecca G. Mutell

Doctora. Llicenciada en Belles Arts (Imatge)

Regina Giménez, Artista plàstica

Regina Giménez

Artista plàstica

Núria Gómez Gabriel, Doctora. Investigadora cultural, escriptora i curadora d'art

Núria Gómez Gabriel

Doctora. Investigadora cultural, escriptora i curadora d'art

Rafel Griera, Artista i docent

Rafel Griera

Artista i docent

Ariadna Guiteras, Màster en Produccions i Investigació. Artista. Pràctiques performatives. Instal·lació. Dibuix

Ariadna Guiteras

Màster en Produccions i Investigació. Artista. Pràctiques performatives. Instal·lació. Dibuix

Núria Inés, Artista. Narració i relatoria gràfica

Núria Inés

Artista. Narració i relatoria gràfica

Michael Lawton, Doctor en Belles Arts. Artista, escriptor i docent

Michael Lawton

Doctor en Belles Arts. Artista, escriptor i docent

Alejandra López Gabrielidis, Doctora. Llicenciada en Filosofia. Art i tecnologies digitals

Alejandra López Gabrielidis

Doctora. Llicenciada en Filosofia. Art i tecnologies digitals

Federica Matelli, Doctora. Llicenciada en Filosofia. Estètica i Teoria de l'Art Contemporani

Federica Matelli

Doctora. Llicenciada en Filosofia. Estètica i Teoria de l'Art Contemporani

Mariona Moncunill, Doctora. Artista. Investigadora

Mariona Moncunill

Doctora. Artista. Investigadora

Anna Moreno, Doctoranda. Artista

Anna Moreno

Doctoranda. Artista

María Fernanda Moscoso, Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art

María Fernanda Moscoso

Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art

Rasmus Nilausen, Màster en Belles Arts. Pràctiques pictòriques

Rasmus Nilausen

Màster en Belles Arts. Pràctiques pictòriques

Agustín Ortiz, Artista Visual. Cineasta

Agustín Ortiz

Artista Visual. Cineasta

David Ortiz Juan, Màster en Arts Visuals. Producció artística

David Ortiz Juan

Màster en Arts Visuals. Producció artística

Quim Packard, Productor cultural

Quim Packard

Productor cultural

Mercedes Pimiento, Artista i investigadora

Mercedes Pimiento

Artista i investigadora

Daniel Pitarch, Doctor. Investigador i artista.

Daniel Pitarch

Doctor. Investigador i artista.

Eulàlia Rovira, Artista

Eulàlia Rovira

Artista

Pep Vidal, Doctor en Ciències Físiques. Artista, investigador i docent

Pep Vidal

Doctor en Ciències Físiques. Artista, investigador i docent

Oriol Vilapuig, Llicenciat en Belles Arts. Artista. Pràctiques pictòriques i dibuix

Oriol Vilapuig

Llicenciat en Belles Arts. Artista. Pràctiques pictòriques i dibuix

Sortides professionals

 • Artista en totes les seves modalitats (creació i recerca en l’àmbit de l’art).
 • Gestió cultural (tasques tècniques i de direcció en centres de producció d'art, galeries d'art, museus, sales d'exposicions i fires d'art, dinamització cultural i organització d’esdeveniments).
 • Especialista en processos de producció (tècniques pictòriques, escultòriques, fotografia, realització videogràfica, producció i muntatge d'exposicions, etc.).
 • Direcció d’art i creació (personal creatiu en empreses de tecnologia, disseny, publicitat, premsa i televisió, empreses de producció audiovisual, galeries d'art, centres de producció d'art, fires i certàmens, etc.).
 • Assessoria o consultoria
 • Mediació (als departaments educatius de museus i institucions culturals o per compte propi).
 • Comissariat d’exposicions (curadoria, conceptualització i organització d’exposicions i esdeveniments artístics).
 • Docència i educació artística (professorat de secundària, ensenyaments artístics en règim especial, universitat, tallers de creació, formació tècnica a escoles d'especialització, etc.).

Cost

El cost de la matrícula es calcula multiplicant el nombre de crèdits pel preu de cada crèdit més el cost fix corresponent a les taxes universitàries, de gestió administrativa i les assegurances obligatòries.
El preu de l’ECTS per al curs 2024-25 és de 143 €.
El cost fix de les taxes universitàries, despeses de gestió i assegurances per al curs 2024-25 és de 200 €.
L’ import total del curs per 60 ECTS és de 8.780 €.

Condicions de pagament:

 • Opció 1. Complert (pagament únic)
  Si es paga tot el curs complert en formalitzar la matrícula, s’aplicarà un descompte del 3% sobre l’import total dels ECTS matriculats.

 • Opció 2. Fraccionat (3 pagaments)
  Primer pagament: 3.512 € (al formalitzar la matrícula)
  Segon pagament: 2.634 € (abans del 5/11)
  Tercer pagament: 2.634 € (abans del 5/1)

 • Opció 3. Fraccionat (10 pagaments)
  Consta d’un 1er pagament de 3.380 € (en formalitzar la matrícula) + 9 mensualitats fixes de 600 € (d’octubre a juny)

Beques i ajudes

Com a estudiant de grau de BAU, podràs gaudir de diferents beques i ajuts al llarg de la teva vida acadèmica al centre, així com descomptes especials i condicions preferents de finançament internes i externes.

Accés i matrícula

Vies d'accés

Preinscripció

La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i d'admissió al primer curs dels estudis de grau. El procés de preinscripció es fa per internet a través del portal d'accés a la universitat.

Per conèixer els terminis consulta la web de l'Oficina de Preinscripció Universitària de Catalunya.

Matrícula

Una vegada realitzada la preinscripció, el següent i últim pas és matricular-te a la Secretaria de BAU, prèvia confirmació de l'assignació de la teva plaça.

Qualitat

La qualitat del sistema pedagògic de BAU està avalada i garantida per diversos indicadors i informes sota els segells AQU, RUCT, EUC, etc.

Veure la secció de Qualitat.

Titulació inscrita al Registre d’Universitats, Centres i Títols, RUCT

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Grau en Belles Arts.