Tornar al Grau en Belles Arts

Laboratori de Processos i Projectes II

Laboratori de Processos i Projectes II, segona assignatura de la matèria de Processos i Projectes

 

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBB022

Descripció

A l’assignatura Laboratori de Processos i Projectes II, segona de la matèria de Processos i Projectes, adquirirem un coneixement de primera mà de la forma del projecte i els seus diferents elements i fases, així com de les oportunitats i constriccions que comporta l’estructuració del treball sota aquesta forma.

Objectius de l'assignatura

En el marc de l’assignatura l’objectiu principal és la ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat d’un treball individual, el qual s’origina i creix a partir de l’observació, la reflexió i l’experiència dels interessos i les inclinacions de cada estudiant. L’objectiu en el marc del pla d’estudis és que la pràctica de l’estudiant maduri mitjançant la formalització dels treballs proposats i aprofundeixi en la comprensió de les seves ressonàncies associatives, així com en les maneres de mostrar i presentar-se, obrint la seva pràctica a un públic cada cop més ampli.

Resultats d'aprenentatge

 • Aplica els seus coneixements per a la resolució de problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.
 • Analitza les seves pròpies necessitats formatives i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • Avalua pràctiques professionals en contextos emergents i globals i proposa línies d'intervenció ajustades a les diferents realitats.
 • Dissenya intervencions que atenen necessitats de l'àmbit de manera multidisciplinària.
 • Aplica processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de projectes de manera coherent i ajustada a les necessitats de la seva pràctica.
 • Utilitza mitjans i eines de manera adequada per comunicar i representar processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de projectes de manera coherent i ajustada a les necessitats de la seva pràctica.
 • Col·labora de manera activa en processos puntuals de treball grupal.
 • Realitza crítiques argumentades sobre les pràctiques artístiques pròpies i alienes utilitzant un llenguatge adequat i posant en relació diferents paràmetres, entre els quals les temàtiques, marcs de referència i contextos d'inscripció rellevants.
 • Planifica de manera viable i coherentment les diferents fases d'un projecte d'acord amb les necessitats de la seva pràctica.

Ampliar informació

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística