Tornar al Grau en Belles Arts

Laboratori de Processos i Projectes II

Laboratori de Processos i Projectes II, segona assignatura de la matèria de Processos i Projectes

 

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBA15

Descripció

A l'assignatura Laboratori de Processos i Projectes II, segona de la matèria de Processos i Projectes, l'estudiant adquireix un coneixement profund de la forma del projecte i els seus diferents elements i fases, així com de les oportunitats i constriccions que comporta l'estructuració del treball sota aquesta forma. En el marc de l'assignatura es reflexiona sobre el vincle entre teoria, pràctica i recerca que es dona en la pràctica artística, i s'aprofundeix en el desenvolupament de les idees pròpies a partir de l'observació, la reflexió i l'experiència, tot plegat a partir de la ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat d'un treball individual. Com en totes les assignatures d'aquesta matèria, aquí es plantegen reptes i marcs de treball perquè la pràctica de l'estudiant maduri en la formalització dels treballs i en la comprensió de les seves ressonàncies associatives, així com en les maneres de mostrar i presentar-se, obrint la seva pràctica a un públic més ampli, dins i fora del context acadèmic.

Continguts

Desenvolupament d'interessos i inclinacions sota la forma de pràctiques emergents. Introducció a la forma del projecte i els seus diferents elements, documents i fases. Desenvolupament d'idees a partir de l'observació, la recerca, la reflexió i l'experimentació. Identificació i desenvolupament de metodologies de treball, tant a partir de la pròpia pràctica com a partir de referents. Identificació de temàtiques i arguments rellevants amb relació a la pròpia pràctica, les seves genealogies, marcs de referència i contextos d'inscripció. Ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de processos i projectes, tant de manera autoiniciada com a partir de propostes. Experimentació en la comunicació i exposició de processos i projectes, mitjançant diferents formats i l'ús de recursos gràfics i documentals. Elaboració individual i col·lectiva de propostes teoricopràctiques amb relació a la matèria tractada.

Resultats d'aprenentatge

 • Aplica els seus coneixements per a la resolució de problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.
 • Analitza les seves pròpies necessitats formatives i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • Avalua pràctiques professionals en contextos emergents i globals i proposa línies d'intervenció ajustades a les diferents realitats.
 • Dissenya intervencions que atenen necessitats de l'àmbit de manera multidisciplinària.
 • Aplica processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de projectes de manera coherent i ajustada a les necessitats de la seva pràctica.
 • Utilitza mitjans i eines de manera adequada per comunicar i representar processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de projectes de manera coherent i ajustada a les necessitats de la seva pràctica.
 • Col·labora de manera activa en processos puntuals de treball grupal.
 • Realitza crítiques argumentades sobre les pràctiques artístiques pròpies i alienes utilitzant un llenguatge adequat i posant en relació diferents paràmetres, entre els quals les temàtiques, marcs de referència i contextos d'inscripció rellevants.
 • Planifica de manera viable i coherentment les diferents fases d'un projecte d'acord amb les necessitats de la seva pràctica.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística