Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Belles Arts

Taller d'Animació i Stop Motion

Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP9

Descripció

L'assignatura Taller d'Animació i Stop Motion ofereix a l'estudiant la possibilitat d'introduir-se a les pràctiques d'animació tradicional 2D i stop motion a partir de la ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces d'animació. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa en relació l'aprenentatge de la tècnica amb l'emergència dels llenguatges. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics. 

Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades, i té per objectiu oferir a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d'unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

Introducció a l'animació, els seus principis i conceptes bàsics. Processos de producció en l'animació tradicional 2D i stop motion. Experimentació amb diferents tècniques d'animació stop motion. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces d'animació aplicades a les pràctiques artístiques.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. 
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). 
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies amb relació a diferents àmbits de la pràctica professional. 
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès. 
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. 
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. 
 • Resol de manera adequada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització i producció d'una peça audiovisual realitzada amb tècniques d'animació. 
 • Aplica adequadament el llenguatge del moviment i les lleis de l'animació. 
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos per articular qualitats intrínseques i ressonàncies associatives en treballs d'animació.