Tornar al Grau en Belles Arts

Pràctiques Crítiques en les Arts i les Ciències Socials

L'assignatura Pràctiques Crítiques en les Arts i les Ciències Socials fomenta en l’estudiant una comprensió situada de la pràctica i li ofereix la possibilitat d'aprofundir en els seus interessos en l'àmbit extens de les ciències socials.

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP18

Descripció

L'assignatura Pràctiques Crítiques en les Arts i les Ciències Socials fomenta en l’estudiant una comprensió situada de la pràctica i li ofereix la possibilitat d'aprofundir en els seus interessos en l'àmbit extens de les ciències socials. En el marc de l'assignatura, l’estudiant haurà de desenvolupar propostes que s'inscriguin discursivament i/o operativament en aquest context. L'assignatura convida a pensar el propi treball com una articulació indissociable entre teoria i pràctica, sota la forma d'un fer que examina i considera de manera conscient les premisses des de les quals s'està operant i la relació que estableix amb el món.

Continguts

Les pràctiques crítiques: el fer en art com a pont entre teoria i pràctica en l'àmbit de les ciències socials. Referents, contextos, formes i mètodes de les pràctiques crítiques en l'àmbit de les ciències soscials. Desenvolupament d'una pràctica artística personal que s'inscrigui en un context real i/o discursiu de l'àmbit de les ciències socials, posant l'accent en els marcs operatius i epistèmics que desplega i la relació amb l'audiència.

Resultats d'aprementatge

 • Recopila i interpreta dades i informacions sobre les quals fonamentar les seves conclusions, incloent reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Mostra habilitats per a la reflexió crítica en els processos vinculats a l'exercici de la professió.
 • Realitza processos d'avaluació sobre la pròpia pràctica i la dels altres de manera crítica i responsable.
 • Analitza críticament les pràctiques artístiques, les seves formes, mètodes i contextos en la seva relació amb els àmbits de les ciències socials.
 • Identifica de manera precisa en el seu propi treball i en el dels altres els diferents contextos reals i discursius en els quals s'inscriu la pràctica artística en la seva relació amb els àmbits de les ciències socials, els seus marcs operatius i epistèmics.
 • Aplica un procés de recerca crítica a una problemàtica real o possible sobre la seva pràctica artística o la dels altres en la seva relació amb els àmbits de les ciències socials.
 • Interpreta dades i emet judicis que comporten una reflexió fonamentada sobre qüestions que concerneixen els debats vigents en l'àmbit de les ciències socials i la seva relació amb les pràctiques artístiques.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística