Tornar al Grau en Belles Arts

3D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

Aquesta assignatura forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBB021

Sinopsi

Aquesta assignatura, que forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges, és un espai de taller i experimentació fonamentalment pràctica. Com en totes les assignatures d'aquesta matèria, es posa en relació, per una banda, el coneixement dels materials i els seus comportaments, i l'aprenentatge de diferents tècniques i tecnologies amb, de l'altra, l'emergència del llenguatge i les dimensions estètica i comunicativa de la pràctica artística. Sota el paraigua de la denominació 3D, és a dir, centrant-se en el camp tridimensional, aquesta assignatura permetrà explorar de forma transversal ia través de diferents mitjans en el camp expandit de l'escultura, les nocions d'escala, espai i relació amb l'audiència i abordant-les tant pel que fa a la matèria com pel que fa a l'experiència. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics, que permeten posar en perspectiva cada manera de fer amb un context més extens i complex.

Objectius de l'assignatura

L'assignatura proposa un espai d'exploració per indagar als mitjans i processos de les pràctiques artístiques tridimensionals. Es busca una aproximació als processos de treball i producció tecnicomaterials.

Resultats d'aprenentatge

 • Analitza les seves pròpies necessitats formatives i d’organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d’autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no)
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès
 • Defineix objectius d’aprenentatge propis i dissenya processos de desenvolupament coherents i realistes amb els mateixos objectius i el temps de què es disposa
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària
 • Planifica i resol processos de formalització de treballs tridimensionals utilitzant amb correcció tècniques i eines
 • Analitza les problemàtiques i els condicionants específics del treball amb mitjans i formats tridimensionals i els aborda de manera explícita en la seva pràctica
 • Tria de manera adequada entre les diferents tècniques, tecnologies i materials atenent les necessitats dels processos de treball amb mitjans tridimensionals
 • Assenyala de manera adequada i eficaç, per mitjans verbals i no verbals, els precedents, marcs de referència i contextos discursius, així com els trets i qualitats formals que han de ser tinguts en compte de manera preferent en un treball realitzat amb mitjans tridimensionals

Ampliar informació

Professorat

Ludovica Carbotta, Màster en Belles Arts. Artista. Pràctiques escultòriques. Instal·lació. Dibuix

Ludovica Carbotta

Màster en Belles Arts. Artista. Pràctiques escultòriques. Instal·lació. Dibuix

Julieta Dentone, Ceramista. Mediació cultural, docent

Julieta Dentone

Ceramista. Mediació cultural, docent