Tornar al Grau en Belles Arts

3D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Instal·lades

Aquesta assignatura forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBB032

Descripció

Aquesta assignatura, que forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies, s'un espai de taller i d'experimentació fonamentalment pràctica. Com en totes les assignatures d'aquesta matèria, es posa en relació, por un costat, el coneixement dels materials i els seus comportaments, i l'aprenentatge de diferents tècniques i tecnologies con, por l'un altre, l'emergència del llenguatge i les dimensiones estètica i comunicativa de la pràctica artística. Centrant-se el camp del tridimensional, en el transcurs d'aquesta assignatura, farem ús de diferents tècniques i materials des de la perspectiva dels nous materialismes, els quals aporten una perspectiva enriquidora a l'escultura contemporània en centrar-se en la materialitat mateixa de l'obra d'art i en com els materials poden exercir un paper actiu en la creació de significat artístic. Això no sols obre noves possibilitats creatives, sinó que també estimula un diàleg més profund sobre la relació entre l'art i el món material que nos envolta en aquesta era de transformacions materials i conceptuals.

Objectius de l'assignatura

L'assignatura proposa un espai d'exploració per a indagar en els mitjans i processos de les pràctiques artístiques tridimensionals situades en un context concret. Es tracta de desenvolupar l'organització dels processos de treball tridimensionals, l'ús adequat dels seus documents i eines, passant per les seves diferents fases: ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs tridimensionals instal·lats. Es busca una aproximació als processos de treball i producció tècnic-materials i a la seva instal·lació en l'espai, és a dir, es proposa desenvolupar pràctica tridimensional i sensibilitat contextual. També aprofundir en la instal·lació de mitjans tridimensionals, passant del gest instal·latiu al format instal·lació.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Resol problemes i situacions pròpies del desenvolupament professional amb actituds emprenedores i innovadores.
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès.
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària.
 • Desenvolupa processos de formalització i instal·lació de treballs tridimensionals utilitzant de forma ajustada i creativa tècniques i eines.
 • Analitza les problemàtiques i els condicionants específics de la formalització i instal·lació de mitjans i formats tridimensionals i els aborda de manera conscient i creativa en la seva pràctica.
 • Mostra responsabilitat, sensibilitat i imaginació tècnica en els processos de treball amb mitjans tridimensionals i la seva instal·lació.
 • Activa, per mitjà de la instal·lació, la disposició amb intenció i la intensificació d'elements específics, les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives que han de ser tinguts en compte de manera preferent en un treball realitzat amb mitjans tridimensionals.

Ampliar informació

Professorat

Lara Fluxà, Artista

Lara Fluxà

Artista

Mercedes Pimiento, Artista i investigadora

Mercedes Pimiento

Artista i investigadora