Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Belles Arts

3D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Instal·lades

Aquesta assignatura forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBA17

Descripció

Aquesta assignatura, que forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies, és un espai de taller i experimentació fonamentalment pràctica. Com en totes les assignatures d'aquesta matèria, es posa en relació, per una banda, el coneixement dels materials i els seus comportaments, i l'aprenentatge de diferents tècniques i tecnologies amb, de l'altra, l'emergència del llenguatge i les dimensions estètica i comunicativa de la pràctica artística. Com que aquesta assignatura és una continuació de 3D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies, se segueix operant sota el paraigua de la denominació 3D, és a dir, que centrant-se en el camp tridimensional, aquesta assignatura permetrà explorar de forma transversal i a través de diferents mitjans en el camp expandit de l'escultura, les nocions d'escala, espai i relació amb l'audiència i abordant-les tant pel que fa a la matèria com a l'experiència. Ara bé, la particularitat d'aquesta assignatura és que introdueix la noció d'especificitat en la producció i en la recepció, tal com requereix la “instal·lació” del treball, cosa que ens permet abordar allò contextual tant en termes d'ubicació física i d'articulació perceptiva com en relació amb els marcs de referència artístics i els diferents ecosistemes culturals i socials en què s'inscriu un treball en particular.

Continguts

Experimentació amb mitjans tridimensionals, la seva relació i hibridacions, explorant l'articulació entre les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives de tècniques, procediments i materials. Processos de materialització i desmaterialització en mitjans tridimensionals. De la cita a l'apropiació, pràctiques postproductives en mitjans tridimensionals. Intervenció a l'espai; espai arquitectònic, espai social, espai natura-cultural.  Pràctiques tridimensionals i sensibilitat contextual. Instal·lació de mitjans tridimensionals, del gest instal·latiu al format instal·lació. Especificitat, relació, disposició, intensificació de l'aquí i ara; experiència, narrativa, immersió. Organització dels processos de treball tridimensionals, ús adequat dels seus documents i eines. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs tridimensionals instal·lats.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. 
 • Resol problemes i situacions pròpies del desenvolupament professional amb actituds emprenedores i innovadores. 
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès. 
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. 
 • Desenvolupa processos de formalització i instal·lació de treballs tridimensionals utilitzant de forma ajustada i creativa tècniques i eines. 
 • Analitza les problemàtiques i els condicionants específics de la formalització i instal·lació de mitjans i formats tridimensionals i els aborda de manera conscient i creativa en la seva pràctica. 
 • Mostra responsabilitat, sensibilitat i imaginació tècnica en els processos de treball amb mitjans tridimensionals i la seva instal·lació. 
 • Activa, per mitjà de la instal·lació, la disposició amb intenció i la intensificació d'elements específics, les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives que han de ser tinguts en compte de manera preferent en un treball realitzat amb mitjans tridimensionals.