Tornar al Grau en Belles Arts

Treball de Fi de Grau

En aquesta assignatura l'estudiant porta a terme la ideació, el desenvolupament i la comunicació d'un projecte personal en l'àmbit de les pràctiques artístiques, aplicant els coneixements i les habilitats adquirits al llarg dels estudis.

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 12 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Treball Final de Grau
 • Codi de l'assignatura: GBA29

Descripció

L'assignatura de Treball de Fi de Grau suposa per a el/la estudiant la possibilitat de consolidar les habilitats i coneixements adquirits al llarg dels estudis en un procés integrador que culmina en el que podria considerar-se el primer projecte de la seva trajectòria professional.

Content

La ideació, desenvolupament i comunicació d'un projecte personal en l'àmbit de les pràctiques artístiques, aplicant els coneixements i habilitats adquirits al llarg dels estudis. Anàlisi de les metodologies emprades en els projectes personals des d'una mirada interseccional i respectuosa amb la igualtat de gènere.

Resultats d'aprenentatge

 • És competent en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions. (CB2)
 • Recopila i interpreta dades i informacions sobre les quals fonamentar les seves conclusions incloent, reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de les pràctiques artístiques. (CB3)
 • Analitza les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). (CB5)
 • Aplica procediments propis de la recerca científica en el desenvolupament de l'activitat formativa i professional. (CT3)
 • Planteja intervencions en coherència amb els valors democràtics i de disseny universal mostrant respecte als drets fonamentals de les persones. (CT5)
 • Analitza situacions, fets i pràctiques professionals i no professionals incorporant la perspectiva de gènere i interseccional. (CT7)
 • Integra la perspectiva de gènere i la inclusivitat en produir continguts de comunicació, en textos i materials audiovisuals. (CT7)
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. (CT7)
 • Aplica de forma avançada processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat d'un projecte personal en l'àmbit de les pràctiques artístiques atenent la seva dimensió de recerca. (CE3)
 • Aplica metodologies de recerca adequades al seu objecte d'estudi i realitza una memòria acadèmica que s'articula amb una producció formal professional. (CE4)
 • Aplica estratègies de comunicació creatives i adequades a les necessitats específiques d'un projecte personal. (CE5)
 • Planifica i resol processos de formalització utilitzant tècniques i eines a un nivell professional. (CE6)
 • Tria i aplica amb criteri, responsabilitat i sensibilitat les tècniques, tecnologies i materials idonis ateses les necessitats específiques d'un projecte personal a un nivell professional. (CE7)
 • Formula solucions creatives en relació a constriccions i problemes de diferent consideració. (CE9)
 • Domina la planificació dels seus processos de treball, incloent aquells que comprenen processos de col·laboració, i utilitza criteris de viabilitat temporal, econòmica i logística ajustats a les necessitats i els objectius del projecte. (CE12)

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística