Tornar al Grau en Belles Arts

Laboratori de Processos i Projectes V

L'assignatura Laboratori de Processos i Projectes V és part de la matèria Processos i Projectes

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBA23

Descripció

En l'assignatura Laboratori de Processos i Projectes V, part de la matèria Processos i Projectes, es continua incidint en la maduració, consolidació, singularització, contextualització, socialització i professionalització de la pràctica que es dona a tercer curs, sempre a partir de la ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de processos i projectes. La particularitat d’aquesta assignatura, tanmateix, és que introdueix una perspectiva comissarial i l’articulació de discursos que siguin capaços de funcionar tant individualment com col·lectivament. A més, s'incideix en les maneres de mostrar i presentar el treball fora del context de l'assignatura. Com en totes les assignatures d'aquesta matèria, aquí es plantegen reptes i marcs de treball perquè la pràctica de l'estudiant maduri en la formalització dels treballs i en la comprensió de les seves ressonàncies associatives, així com en les maneres de mostrar i presentar-se, obrint la seva pràctica a un públic més ampli, dins i fora del context acadèmic.

Continguts

Ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de processos i projectes col·lectius i col·laboratius a un nivell professional. Introducció a les pràctiques comissarials. Identificació, desenvolupament i estructuració d'interessos i inclinacions, tant en l'encreuament de pràctiques individuals com en l'emergència d'una pràctica grupal, atenent contextos d'inscripció específics. Estructuració de processos de discussió argumentada i explicitació de preguntes rellevants per a la comunitat o col·lectiu. Articulació col·lectiva de la pràctica sota la forma de processos estructurats i explícits de diàleg i negociació. Experimentació amb les metodologies de treball grupal i col·laboratiu. Comunicació i exposició de processos i projectes col·lectius i col·laboratius, mitjançant diferents formats i l'ús de recursos gràfics i documentals a un nivell professional. Socialització de la pràctica a un nivell professional. Elaboració individual i col·lectiva de propostes teoricopràctiques en relació a la matèria tractada.

Resultats d'aprenentatge

 • És competent en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions.
 • Analitza les seves pròpies necessitats formatives i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • Assumeix diferents responsabilitats en el treball individual col·laboratiu i avalua els resultats obtinguts.
 • Es desenvolupa en contextos d'interacció virtual mitjançant l'ús de les TIC.
 • Aplica a un nivell professional processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat en el marc de pràctiques i projectes col·lectius.
 • Utilitza mitjans i eines per comunicar i representar processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de pràctiques i projectes a un nivell professional, en el marc de pràctiques i projectes col·lectius.
 • Participa de manera decisiva en l'articulació col·lectiva de la pràctica sota la forma de processos estructurats i explícits de diàleg i negociació a un nivell professional.
 • Participa de manera decisiva en processos d'identificació d'interessos i d'articulació col·lectiva de la pràctica sota la forma de processos de diàleg i negociació a un nivell assimilable al dels contextos professionals.
 • Contribueix de manera decisiva a la planificació i la gestió dels processos de treball a un nivell professional en el marc de pràctiques i projectes col·lectius, d'acord amb els objectius plantejats.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística