Tornar al Grau en Belles Arts

2D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

Aquesta assignatura forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBB01

Sinopsi

Aquesta assignatura, que forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges, és un espai de taller i experimentació fonamentalment pràctica. Com en totes les assignatures d'aquesta matèria, es posa en relació, per una banda, el coneixement dels materials i els seus comportaments, i l'aprenentatge de diferents tècniques i tecnologies amb, de l'altra, l'emergència del llenguatge i les dimensions estètica i comunicativa de la pràctica artística. Sota el paraigua de la denominació 2D, és a dir, centrant-se en el camp bidimensional, aquesta assignatura permetrà explorar de forma transversal ia través de diferents mitjans com la fotografia o la pintura, les nocions de superfície, pantalla i pla pictòric, abordant-les tant pel que fa al suport com pel que fa a l'espai de la representació i la producció de la imatge. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics, que permeten posar en perspectiva cada manera de fer amb un context més extens i complex.

Objectius de l'assignatura

L'assignatura proposa fonamentalment un espai d'exploració tècnica i matèrica per indagar en els mitjans i els processos de les pràctiques artístiques bidimensionals tant de creació d'imatges mitjançant transferència, agregació i sostracció. Es cerca cultivar els processos de recerca material i l'atenció sensible als llenguatges contemporanis.

Resultats d'aprenentatge

 • Analitza les seves pròpies necessitats formatives i d’organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d’autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no)
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès
 • Defineix objectius d’aprenentatge propis i dissenya processos de desenvolupament coherents i realistes amb els mateixos objectius i el temps de què es disposa
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària
 • Planifica i resol processos de formalització de treballs bidimensionals utilitzant amb correcció tècniques i eines
 • Analitza les problemàtiques i els condicionants específics del treball amb mitjans i formats bidimensionals i els aborda de manera explícita en la seva pràctica
 • Tria de manera adequada entre les diferents tècniques, tecnologies i materials ateses les necessitats dels processos de treball amb mitjans bidimensionals
 • Assenyala de manera adequada i eficaç, per mitjans verbals i no verbals, els precedents, marcs de referència i contextos discursius, així com els trets i qualitats formals que han de ser tinguts en compte de manera preferent en un treball realitzat amb mitjans bidimensionals

Ampliar informació

Professorat

Rebecca G. Mutell, Doctora. Llicenciada en Belles Arts (Imatge)

Rebecca G. Mutell

Doctora. Llicenciada en Belles Arts (Imatge)

Rasmus Nilausen, Màster en Belles Arts. Pràctiques pictòriques

Rasmus Nilausen

Màster en Belles Arts. Pràctiques pictòriques