Tornar al Grau en Belles Arts

Taller de Procediments Pictòrics

L'assignatura Taller de Procediments Pictòrics forma part de la matèria de Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP3

Descripció

L'assignatura Taller de Procediments Pictòrics ofereix a l'estudiant la possibilitat d'aprofundir en el coneixement de diferents procediments ben arrelats en l'àmbit de la pintura, a partir de la ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces pictòriques. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa en relació l'aprenentatge sobre el comportament del material i la tècnica amb l'emergència dels llenguatges. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics.

Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades, i té per objectiu oferir a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d'unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

 • Procediments pictòrics, les seves genealogies i àmbits d'aplicació.
 • Preparació i aplicació avançada de tècniques grasses i magres, els seus suports, imprimacions i procediments.
 • Preparació i ús de pigments, aglutinants, empastaments, càrregues, veladures, reserves, vernissos i altres materials i tècniques de la tradició artística.
 • Anàlisi de l'articulació entre les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives de procediments i materials.
 • Anàlisi i experimentació amb la morfologia visual, el color i els llenguatges pictòrics.
 • Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció avançada de peces pictòriques.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies amb relació a diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès.
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària.
 • Resol de forma avançada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces pictòriques.
 • Identifica i utilitza correctament les qualitats expressives de les diferents tècniques, llenguatges pictòrics i qualitats cromàtiques.
 • Analitza les diferents tècniques, materials i solucions atenent les necessitats de la peça pictòrica a realitzar.
 • Es comunica correctament amb el llenguatge propi dels contextos de les pràctiques artístiques per articular qualitats intrínseques i ressonàncies associatives en treballs pictòrics.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística