Tornar al Grau en Belles Arts

Art, Activisme, Mediació i Pedagogia

Aquesta assignatura forma part de la matèria Contextos de les Pràctiques Artístiques

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GBF032

Descripció

En aquesta assignatura de formació bàsica, primera de la matèria Contextos de les Pràctiques Artístiques, s'introdueix l’estudiant al funcionament del context professional, institucional i econòmic de l'art. L'objectiu és oferir l'orientació i els coneixements pràctics que precisa en la seva pràctica professional, però també introduir un marc de reflexió que li permeti comprendre i analitzar críticament les condicions econòmiques, laborals, administratives i legals sota les quals opera. A més de mitjançant exposicions teòriques, l’estudiant coneixerà diferents contextos i agents de primera mà mitjançant la programació de visites a diferents centres i espais. En el context de l'assignatura es realitzaran activitats com estudis de cas, entrevistes, lectures, exposició i debat de temes, ressenyes i altres treballs escrits, a més de treballs pràctics amb altres formats i mitjans per explorar diferents aspectes de la matèria.

Continguts

Funcionament del context professional, institucional i econòmic de l'art. Caracterització del sistema de l'art, els seus agents i institucions. Administració i mercat, els sectors públic i privat. Circuits i mecanismes de delimitació i legitimació. Models economicoadministratius ue operen en relació amb la cultura. Art i indústria cultural, la innovació i l'emprenedoria. L'economia de l'art. Règim fiscal i tributació. Formes de finançament. L'artista com a treballador i els seus documents. Drets i deures. Règim legal i laboral. Sortides professionals. Propietat intel·lectual. Elements, transmissió i extinció dels drets d'autor. Altres llicències de distribució i reconeixement. Bones pràctiques professionals en les arts visuals. La responsabilitat social de l'artista.

Resultats d'aprenentatge

 • Afronta amb èxit situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions.
 • Analitza coneixements propis de l'àmbit i la seva contextualització en entorns nacionals i internacionals.
 • Actua amb respecte cap a la diversitat i la igualtat d'oportunitats tenint en compte la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
 • Planteja estratègies per a la promoció de la igualtat de gènere i l'equitat entre les persones en l'àmbit de la seva pràctica.
 • Analitza adequadament els termes i els conceptes bàsics de l'economia de l'art i sap analitzar els seus vincles amb l'àmbit de la cultura.
 • Analitza els principals sectors, institucions i agents de l'àmbit artístic, la seva forma d'operar i el rol que exerceixen.
 • Mostra coneixements sòlids sobre les condicions econòmiques, laborals, administratives i legals sota les quals operen les pràctiques artístiques, la condició de l'artista com a treballador i els seus documents.
 • Usa de manera pertinent recursos analògics i digitals que faciliten el treball col·laboratiu.

Professorat

Quim Packard, Productor cultural

Quim Packard

Productor cultural