Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Belles Arts

Taller de Fabricació Digital

Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP6

Descripció

L'assignatura Taller de Fabricació Digital ofereix a l'estudiant la possibilitat d'aprofundir en el coneixement de diferents procediments de fabricació digital, a partir de la ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces en 2D i 3D. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa en relació l'aprenentatge sobre el comportament del material i la tècnica amb l'emergència dels llenguatges. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics.  

Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades, i té per objectiu oferir a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d'unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

 • Fabricació digital, cultura material i cultura maker, les seves genealogies i conceptes bàsics. 
 • Aproximació crítica a l'ús de tecnologies i procediments de fabricació digital.
 • Processos de producció i l'articulació entre fabricació artesanal, industrial i digital. 
 • Eines i tècniques de representació i elaboració de documentació associades a la fabricació digital i a l'optimització de processos de fabricació. 
 • Experimentació i articulació entre processos de prototipatge i iteració manual i digital en 2D i 3D. 
 • Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces realitzades amb procediments de fabricació digital aplicats a les pràctiques artístiques.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. 
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). 
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies amb relació a diferents àmbits de la pràctica professional. 
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès. 
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. 
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. 
 • Resol de manera adequada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces realitzades amb procediments de fabricació digital aplicats a les pràctiques artístiques.
 • Utilitza correctament les tècniques i procediments de fabricació digital amb una actitud responsable i innovadora i atenent criteris de sostenibilitat. 
 • Coneix i utilitza adequadament la terminologia pròpia dels contextos d'experimentació material, fabricació digital i cultura maker.