Tornar al Grau en Belles Arts

Art Practices in Context Seminar II

Aquesta és una assignatura obligatòria que forma part de la matèria Contextos de les Pràctiques Artístiques

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBA25

Descripció

Aquesta és una assignatura obligatòria que forma part de la matèria Contextos de les Pràctiques Artístiques, la funció de la qual és posar les bases perquè l'estudiant comprengui i interrogui activament el rol de l'artista i de les pràctiques artístiques en la societat. L'assignatura es compon d'una successió de seminaris en els quals l'estudiant coneixerà de primera mà el treball d'artistes convidats, agents en actiu en el context local i internacional, les pràctiques dels quals despleguen, amb mitjans i llenguatges molt diversos, un ampli ventall de possibilitats en la intersecció de l'art amb la ciència i tecnologia, les ciències socials i les humanitats. En aquest segon bloc de seminaris s'examina com aquesta intersecció es dona des d'una dimensió operativa, és a dir, analitzant com la pràctica artística adopta maneres de fer preses d'altres camps, assajant altres maneres d'incidir i articular-se amb el món. L'estudiant podrà observar com cada concepció singular del rol de l'art i l'artista, unida a contextos de treball específics, es reflecteix en les maneres de treballar (investigar, fer, presentar). En el context de les assignatures l'estudiant rebrà propostes de treball i haurà de realitzar activitats com estudis de cas, entrevistes, lectures, exposició i debat de temes, ressenyes i altres treballs escrits, a més de treballs pràctics amb altres formats i mitjans per a explorar diferents aspectes de la matèria.

Continguts

 • El rol de l'artista i de les pràctiques artístiques en la societat: pràctiques artístiques que aborden operativament la intersecció entre art, ciència i tecnologia, art i ciències socials i art i humanitats.
 • Les pràctiques artístiques com a manera d'incidir i actuar al món; aproximació a projectes i metodologies a través dels relats i les propostes de treball d'artistes en actiu.
 • Implicacions ètiques i polítiques de les pràctiques artístiques situades, incloent la perspectiva de gènere i interseccional.
 • Pràctiques artístiques postautònomes i la capacitat de l'art més enllà de la representació

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Analitza coneixements propis de l'àmbit i la seva contextualització en entorns nacionals i internacionals.
 • Actua amb respecte cap a la diversitat i la igualtat d'oportunitats tenint en compte la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
 • Analitza adequadament les implicacions de les pràctiques artístiques contemporànies que aborden operativament la intersecció entre art, ciència i tecnologia, art i ciències socials i art i humanitats.
 • Elabora propostes creatives que aborden operativament la intersecció entre art, ciència i tecnologia, art i ciències socials i art i humanitats.
 • Respon de manera activa a reptes plantejats de manera col·lectiva.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística