Tornar al Grau en Belles Arts

Laboratori de Processos i Projectes III

Laboratori de Processos i Projectes III es una assignatura que forma part de la matèria de Processos i Projectes

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBB052

Descripció

A l’assignatura Laboratori de Processos i Projectes III, tercera de la matèria de Processos i Projectes, l’estudiant s’introdueix en el coneixement i la pràctica dels projectes col·laboratius, els seus diferents elements i fases, així com de les oportunitats i constriccions que comporta l’estructuració del treball sota aquesta autoria. En el marc de l’assignatura es reflexiona sobre el vincle entre teoria, pràctica i recerca que es dona en la pràctica artística, i s’aprofundeix en el desenvolupament de les idees pròpies i col·lectives a partir de l’observació, la reflexió i l’experiència, tot plegat a partir de la ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de diferents pràctiques i projectes col·laboratius. Com en totes les assignatures d’aquesta matèria, aquí es plantegen reptes i marcs de treball perquè la pràctica de l’estudiant maduri en la formalització dels treballs i en la comprensió de les seves ressonàncies associatives, així com en les maneres de mostrar i presentar-se, obrint la seva pràctica a un públic més ampli, dins i fora del context acadèmic.

Objectius de l'assignatura

Es busca introduir els/les estudiants en els processos de treball col·laboratius, tant entre els membres del grup classe, com amb agents externs a l’escola i al mon de l’art, per arribar a desenvolupar conjuntament projectes artístics, transitant per les seves fases d’indagació, ideació, experimentació, maduració, formalització i comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 • És competent en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions.
 • Analitza les seves pròpies necessitats formatives i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • Assumeix diferents responsabilitats en el treball individual col·laboratiu i avalua els resultats obtinguts.
 • Es desenvolupa en contextos d'interacció virtual mitjançant l'ús de les TIC.
 • Aplica correctament processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat en el marc de pràctiques i projectes col·lectius.
 • Utilitza mitjans i eines adequats per comunicar i representar processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat en el marc de pràctiques i projectes col·lectius.
 • Participa activament en l'articulació col·lectiva de la pràctica sota la forma de processos de diàleg i negociació.
 • Participa de manera activa en processos d'identificació d'interessos i d'articulació col·lectiva de la pràctica sota la forma de processos de diàleg i negociació.
 • Contribueix de manera adequada a la planificació i la gestió dels processos de treball en el marc de pràctiques i projectes col·lectius.

Ampliar informació

Professorat

Luz Broto, Artista i docent. Pràctiques espacials

Luz Broto

Artista i docent. Pràctiques espacials

Pep Vidal, Doctor en Ciències Físiques. Artista, investigador i docent

Pep Vidal

Doctor en Ciències Físiques. Artista, investigador i docent