Tornar al Grau en Belles Arts

Art, Institucions i Mercat

En aquesta assignatura de formació bàsica, primera de la matèria Contextos de les Pràctiques Artístiques

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GBF051

Sinopsi

En aquesta assignatura de formació bàsica, primera de la matèria Contextos de les Pràctiques Artístiques, s'introdueix l'estudiant al funcionament del context professional, institucional i econòmic de l'art. L'objectiu és oferir l'orientació i els coneixements pràctics que necessita en la seva pràctica professional, però també introduir un marc de reflexió que permeti comprendre i analitzar críticament les condicions econòmiques, laborals, administratives i legals sota les quals opera. A més de per mitjà d'exposicions teòriques, l'estudiant coneixerà diferents contextos i agents de primera mà mitjançant la programació de visites a diferents centres i espais. En el context de l'assignatura es realitzaran activitats com a estudis de cas, entrevistes, lectures, exposició i debat de temes, ressenyes i altres treballs escrits, a més de treballs pràctics amb altres formats i mitjans per explorar diferents aspectes de la matèria.

Objectius de l'assignatura

L'assignatura cerca un apropament al sistema de l'art: agents, institucions i contextos professionals, tant emergents com consolidats. Es busca treballar sobre els seus mecanismes i els seus funcionaments incorporant una perspectiva crítica i contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 • Afronta amb èxit situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions
 • Analitza coneixements propis de l’àmbit i la seva contextualització en entorns nacionals i internacionals
 • Actua amb respecte cap a la diversitat i la igualtat d’oportunitats tenint en compte la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.)
 • Planteja estratègies per a la promoció de la igualtat de gènere i l’equitat entre les persones en l’àmbit de la seva pràctica
 • Analitza adequadament els termes i els conceptes bàsics de l’economia de l’art i sap analitzar els seus vincles amb l’àmbit de la cultura
 • Analitza els principals sectors, institucions i agents de l’àmbit artístic, la seva forma d’operar i el rol que exerceixen
 • Mostra coneixements sòlids sobre les condicions econòmiques, laborals, administratives i legals sota les quals operen les pràctiques artístiques, la condició de l’artista com a treballador i els seus documents
 • Usa de manera pertinent recursos analògics i digitals que faciliten el treball col·laboratiu

Ampliar informació

Professorat

Mariona Moncunill, Doctora. Artista. Investigadora

Mariona Moncunill

Doctora. Artista. Investigadora