Tornar al Grau en Belles Arts

Art Practices in Context Seminar I

Aquesta és una assignatura obligatòria que forma part de la matèria Contextos de les Pràctiques Artístiques

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBA22

Descripció

Aquesta és una assignatura obligatòria que forma part de la matèria Contextos de les Pràctiques Artístiques, la funció de la qual és posar les bases perquè l'estudiant comprengui i interrogui activament el rol de l'artista i de les pràctiques artístiques en la societat. L'assignatura es compon d'una successió de seminaris en els quals l'estudiant coneixerà de primera mà el treball d'artistes convidats, agents en actiu en el context local i internacional, les pràctiques dels quals despleguen, amb mitjans i llenguatges molt diversos, un ampli ventall de possibilitats en la intersecció de l'art amb la ciència i tecnologia, les ciències socials i les humanitats. En aquest primer bloc de seminaris s'examina com es dona aquesta intersecció des d'una dimensió temàtica, és a dir, analitzant com la pràctica artística permet un abordatge discursiu i representacional particular a cadascun d'aquests àmbits. L'estudiant podrà observar com cada concepció singular del rol de l'art i l'artista, unida a contextos de treball específics, es reflecteix en les maneres de treballar (investigar, fer, presentar). En el context de l'assignatura l'estudiant rebrà propostes de treball i haurà de realitzar activitats com estudis de cas, entrevistes, lectures, exposició i debat de temes, ressenyes i altres treballs escrits, a més de treballs pràctics amb altres formats i mitjans per explorar diferents aspectes de la matèria.

Continguts

 • El rol de l'artista i de les pràctiques artístiques en la societat: pràctiques artístiques que tematitzen i representen la intersecció entre art, ciència i tecnologia, art i ciències socials i art i humanitats.
 • Les pràctiques artístiques com a forma de conèixer i mostrar el món.
 • Contextos discursius i processos de representació en l'àmbit de les pràctiques artístiques; aproximació a projectes i metodologies a través dels relats i les propostes de treball d'artistes en actiu.
 • Implicacions ètiques i polítiques de les formes de representació, incloent la perspectiva de gènere i interseccional.
 • El paper de les pràctiques artístiques en la formació i la consolidació d'imaginaris.

Resultats d'aprenentatge

 • Afronta amb èxit situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions.
 • Mostra actituds de respecte cap a la diversitat lingüística, social i cultural.
 • Actua amb respecte cap a la diversitat i la igualtat d'oportunitats tenint en compte la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
 • Analitza adequadament les implicacions de les pràctiques artístiques contemporànies que tematitzen la intersecció entre art, ciència i tecnologia, art i ciències socials i art i humanitats.
 • Elabora propostes creatives que tematitzen la intersecció entre art, ciència i tecnologia, art i ciències socials i art i humanitats.
 • Participa activament en activitats col·lectives assumint diferents rols assignats mitjançant fórmules explícites.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística