Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Belles Arts

Tallers de Procediments Pictòrics Experimentals

Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP4

Descripció

L'assignatura Taller de Procediments Pictòrics Experimentals es planteja com una exploració de les possibilitats de la pintura expandida i la seva relació amb altres pràctiques i disciplines, a partir de la ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs pictòrics. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa en relació l'aprenentatge sobre el comportament del material i la tècnica amb l'emergència dels llenguatges. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics. 

 Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades, i té per objectiu oferir a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d'unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

 • Procediments pictòrics experimentals i les seves genealogies. 
 • Aproximació crítica a l'ús de tècniques i materials. 
 • Anàlisi i experimentació en l'articulació entre les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives de procediments i materials. 
 • Relació de la pintura amb altres pràctiques i disciplines. 
 • Exploració de les possibilitats d'eines, suports i tècniques, tant els propis de la tradició artística com aquells incorporats des d'altres àmbits i la seva utilització en entorns analògics i digitals. 
 • La pintura situada, escala, especificitat, agència. 
 • Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs de pintura experimental.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. 
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). 
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies amb relació a diferents àmbits de la pràctica professional. 
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès. 
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. 
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. 
 • Resol de forma avançada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs de pintura experimental i expandida. 
 • Tria de manera informada entre eines, suports i tècniques propis de la tradició artística i incorporats des d'altres àmbits i els utilitza en entorns analògics i digitals ateses les característiques de treballs específics de pintura experimental i expandida. 
 • Es comunica correctament amb el llenguatge propi dels contextos de les pràctiques artístiques per articular qualitats intrínseques i ressonàncies associatives en treballs de pintura experimental i expandida.