Tornar al Grau en Belles Arts

Pràctiques Artístiques i Recerca

Aquesta assignatura forma part de la matèria de Metodologies

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBA30

Descripció

En l'assignatura Laboratori de Pràctiques Artístiques i Recerca, part de la matèria Metodologies, s'introdueix l'estudiant als debats oberts al voltant de la investigació en art i al coneixement de les metodologies pròpies de la recerca artística, incidint en la mena de coneixement que es genera des de la pràctica artística i en la figura de l'investigador-practicant.

Continguts

Introducció a la recerca i les seves modalitats en les pràctiques artístiques. La generació de coneixement des de l'art, l'artista com a investigador i el debat de la recerca artística. Les premisses de contextualització, explicitació i coherència; les pràctiques artístiques enteses des de l’ethos de la recerca. Configuració, desenvolupament, visualització i relat de la pròpia pràctica com a recerca a través d'un projecte. Ideació, disseny i estructuració d'un pla de recerca. Comprovar i compartir resultats. Formes de citació i referència de cada comunitat científica i la seva problematització. Anàlisi de les metodologies des d'una mirada interseccional i respectuosa amb la igualtat de gènere. Elaboració individual i col·lectiva de propostes teoricopràctiques amb relació a la matèria tractada.

Resultats d'aprenentatge

 • Analitza les seves pròpies necessitats formatives i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • Avalua de manera global els processos d'aprenentatge duts a terme d'acord amb les planificacions i objectius plantejats i estableix mesures de millora individual.
 • Actua amb respecte cap a la diversitat i la igualtat d'oportunitats tenint en compte la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
 • Fomenta la igualtat de gènere en el marc de la seva pràctica.
 • Troba enfocaments propis en processos d'ideació, experimentació, conceptualització i comprovació i els aplica de manera coherent i viable.
 • Aplica els coneixements i metodologies pròpies de les pràctiques artístiques al desenvolupament de les tasques encomanades i autoiniciades.
 • Recull i visualitza dades amb mitjans gràfics i audiovisuals.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística