Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Belles Arts

Writing and Communication Workshop

Aquesta assignatura forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació i és una assignatura de formació bàsica en llengua anglesa l'objectiu de la qual és introduir a l'estudiant a l'ús d'aquesta llengua en l'àmbit professional.

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GBA12

Descripció

Aquesta assignatura forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació i és una assignatura de formació bàsica en llengua anglesa l'objectiu de la qual és introduir a l'estudiant a l'ús d'aquesta llengua en l'àmbit professional. En aquest taller s'incideix en els elements lingüístics i performatius de la comunicació, partint d'una concepció creativa dels textos i les formes de presentació que acompanyen i donen forma al treball en art. Es plantejaran a l'estudiant diverses aproximacions a la matèria que seran abordades mitjançant exercicis específics de caràcter pràctic, orientats a explorar problemàtiques concretes i a experimentar amb el text a través de l'escriptura i de l'exposició oral, així com en relació amb altres mitjans i llenguatges. Les propostes es contextualitzaran mitjançant marcs històrics i teòrics que permeten situar cada pràctica respecte de la seva tradició i dels llenguatges contemporanis, amb referents específics i l'anàlisi de les seves diferents dimensions físiques, estètiques i culturals.

Continguts

Els elements textuals i performatius de la comunicació en la pràctica professional de l'art. La relació entre pràctiques artístiques i escriptura, formes d’articulació i estudi d’exemples i referents. Els textos de presentació professional: declaracions d'intencions, resums, descripcions. Composició, estructuració i adequació de textos en projectes. Vocabulari específic de les pràctiques artístiques en llengua anglesa. Expressió escrita i escriptura creativa. Expressió oral i formats de presentació. Elements d'oratòria i pragmàtica. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs textuals i performatius.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. 
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos per expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l'àmbit. 
 • Utilitza un llenguatge respectuós amb la qüestió de gènere, tant en les produccions orals com escrites. 
 • S'expressa de manera correcta i creativa en els diferents formats de presentació oral, tant en anglès com en català i castellà. 
 • Redacta escrits d'ús professional amb correcció i creativitat, tant en anglès com en català i castellà. 
 • Comunica correctament en anglès, català i castellà amb el llenguatge propi dels contextos de les pràctiques artístiques. 
 • Utilitza operacions metalingüístiques, les aplica en textos i presentacions i desenvolupa fórmules creatives per comunicar-se efectivament.