Tornar al Grau en Belles Arts

Writing and Communication Workshop

Aquesta assignatura forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació i és una assignatura de formació bàsica en llengua anglesa l'objectiu de la qual és introduir a l'estudiant a l'ús d'aquesta llengua en l'àmbit professional.

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GBF012

Descripció

Aquesta assignatura forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació i és una assignatura de formació bàsica en llengua anglesa l'objectiu de la qual és introduir a l'estudiant a l'ús d'aquesta llengua en l'àmbit professional. En aquest taller s'incideix en els elements lingüístics i performatius de la comunicació, partint d'una concepció creativa dels textos i les formes de presentació que acompanyen i donen forma al treball en art. Es plantejaran a l'estudiant diverses aproximacions a la matèria que seran abordades mitjançant exercicis específics de caràcter pràctic, orientats a explorar problemàtiques concretes i a experimentar amb el text a través de l'escriptura i de l'exposició oral, així com en relació amb altres mitjans i llenguatges. Les propostes es contextualitzaran mitjançant marcs històrics i teòrics que permeten situar cada pràctica respecte de la seva tradició i dels llenguatges contemporanis, amb referents específics i l'anàlisi de les seves diferents dimensions físiques, estètiques i culturals.

Objectius de l'assignatura

Els elements textuals i performatius de la comunicació en la pràctica professional de l'art. La relació entre pràctiques artístiques i escriptura, formes d’articulació i estudi d’exemples i referents. Els textos de presentació professional: declaracions d'intencions, resums, descripcions. Composició, estructuració i adequació de textos en projectes. Vocabulari específic de les pràctiques artístiques en llengua anglesa. Expressió escrita i escriptura creativa. Expressió oral i formats de presentació. Elements d'oratòria i pragmàtica. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs textuals i performatius.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos per expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l'àmbit.
 • Utilitza un llenguatge respectuós amb la qüestió de gènere, tant en les produccions orals com escrites.
 • S'expressa de manera correcta i creativa en els diferents formats de presentació oral, tant en anglès com en català i castellà.
 • Redacta escrits d'ús professional amb correcció i creativitat, tant en anglès com en català i castellà.
 • Comunica correctament en anglès, català i castellà amb el llenguatge propi dels contextos de les pràctiques artístiques.
 • Utilitza operacions metalingüístiques, les aplica en textos i presentacions i desenvolupa fórmules creatives per comunicar-se efectivament.

Ampliar informació

Professorat

Michael Lawton, Doctor en Belles Arts. Artista, escriptor i docent

Michael Lawton

Doctor en Belles Arts. Artista, escriptor i docent

Eulàlia Rovira, Artista

Eulàlia Rovira

Artista