Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Belles Arts

Taller d'Art Sonor

Aquesta assignatura forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges Avançats

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP16

Descripció

L'assignatura Taller d'Art Sonor ofereix al/a l'estudiant la possibilitat d'aprofundir en la comprensió de les pràctiques sonores en l'àmbit de l'art, fent-lo a partir de la ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces d'art sonor. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa en relació l'aprenentatge de la tècnica amb l'emergència dels llenguatges. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics.

Aquest taller forma part de la matèria que forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges Avançats i té per objecte oferir al/a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d'unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

El so en les pràctiques artístiques, les seves genealogies i tècniques. Aportacions de les dones i de col·lectius minoritzats en àmbit de l'art sonor. Revisió dels conceptes bàsics del treball amb so i les seves etapes.

Del paisatge sonor a la peça narrativa, els formats de l'art sonor i les seves hibridacions. Llenguatges, tècniques i materialitats; hackeig, apropiació, experimentació, performance i instal·lació. Introducció i experimentació amb les formes d'escolta. Introducció i experimentació amb entorns i eines de captació, síntesi i edició de so. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció avançada de peces sonores aplicades a les pràctiques artístiques.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. (CB1)
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). (CB5)
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies en relació a diferents àmbits de la pràctica professional. (CT2)
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, espanyol i anglès. (CT6)
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. (CT7)
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. (CT7)
 • Resol de forma avançada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces sonores aplicades a les pràctiques artístiques. (CE6)
 • Registra, crea i manipula sons mitjançant l'elecció informada de diferents tècniques i tecnologies de captació, síntesi i edició de so ateses les necessitats de la peça a realitzar. (CE7)
 • Es comunica correctament amb el llenguatge propi dels contextos de les pràctiques artístiques per a articular qualitats intrínseques i ressonàncies associatives en treballs sonors. (CE8)