Tornar al Grau en Belles Arts

Taller d'Art Sonor

Aquesta assignatura forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges Avançats

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP16

Descripció

L'assignatura Taller d'Art Sonor ofereix al/a l'estudiant la possibilitat d'aprofundir en la comprensió de les pràctiques sonores en l'àmbit de l'art, fent-lo a partir de la ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces d'art sonor. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa en relació l'aprenentatge de la tècnica amb l'emergència dels llenguatges. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics.

Aquest taller forma part de la matèria que forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges Avançats i té per objecte oferir al/a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d'unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

El so en les pràctiques artístiques, les seves genealogies i tècniques. Aportacions de les dones i de col·lectius minoritzats en àmbit de l'art sonor. Revisió dels conceptes bàsics del treball amb so i les seves etapes.

Del paisatge sonor a la peça narrativa, els formats de l'art sonor i les seves hibridacions. Llenguatges, tècniques i materialitats; hackeig, apropiació, experimentació, performance i instal·lació. Introducció i experimentació amb les formes d'escolta. Introducció i experimentació amb entorns i eines de captació, síntesi i edició de so. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció avançada de peces sonores aplicades a les pràctiques artístiques.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. (CB1)
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). (CB5)
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies en relació a diferents àmbits de la pràctica professional. (CT2)
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, espanyol i anglès. (CT6)
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. (CT7)
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. (CT7)
 • Resol de forma avançada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces sonores aplicades a les pràctiques artístiques. (CE6)
 • Registra, crea i manipula sons mitjançant l'elecció informada de diferents tècniques i tecnologies de captació, síntesi i edició de so ateses les necessitats de la peça a realitzar. (CE7)
 • Es comunica correctament amb el llenguatge propi dels contextos de les pràctiques artístiques per a articular qualitats intrínseques i ressonàncies associatives en treballs sonors. (CE8)

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística