Tornar al Grau en Belles Arts

Taller d'Interacció

Aquesta assignatura forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges Avançats

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP12

Descripció

L'assignatura Taller d'Interacció ofereix al/a l'estudiant la possibilitat d'aprofundir en l'ús de tecnologies interactives en l'àmbit de les pràctiques artístiques, fent-lo a partir de la ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs que introdueixen aquesta dimensió aplicant-la de manera orgànica en funció de les necessitats de cada projecte. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa en relació l'aprenentatge de la tècnica amb l'emergència dels llenguatges. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics.

Aquest taller forma part de la matèria que forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges Avançats i té per objecte oferir al/a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d'unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

Introducció a la interacció i els seus conceptes bàsics. Aproximació crítica a l'ús de tecnologia interactiva. Aportacions de les dones i de col·lectius minoritzats a les pràctiques interactives. Àmbits d'aplicació de la interacció: espais, indumentària, audiovisual, gràfica, matèria, llum. Programació bàsica de sistemes interactius. Experimentació tècnica amb sensors, actuadors i sistemes híbrids. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces interactives aplicades a les pràctiques artístiques.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. (CB1)
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). (CB5)
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies en relació a diferents àmbits de la pràctica professional. (CT2)
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, espanyol i anglès. (CT6)
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. (CT7)
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. (CT7)
 • Resol de manera adequada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces interactives aplicades a les pràctiques artístiques. (CE6)
 • Integra diferents tecnologies i llenguatges en la implementació de peces interactives. (CE7)
 • Coneix i utilitza a nivell bàsic els llenguatges de programació i la terminologia pròpia de la interactivitat. (CE8)

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística