Tornar al Grau en Belles Arts

4D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Instal·lades

Aquesta assignatura forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBA14

Descripció

Aquesta assignatura, que forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies, és un espai de taller i experimentació fonamentalment pràctica. Com en totes les assignatures d'aquesta matèria, es posa en relació, per una banda, el coneixement dels materials i els seus comportaments, i l'aprenentatge de diferents tècniques i tecnologies amb, de l'altra, l'emergència del llenguatge i les dimensions estètica i comunicativa de la pràctica artística. Com que aquesta assignatura és una continuació de 4D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies, se continua operant sota el paraigua de la denominació 4D, és a dir, que s'exploren les pràctiques basades en el temps, incloent l'audiovisual, el treball sonor i les pràctiques performatives. Ara bé, la particularitat d'aquesta assignatura és que introdueix la noció d'especificitat en la producció i en la recepció, tal com requereix la “instal·lació” del treball, cosa que ens permet abordar allò contextual tant en termes d'ubicació física i d'articulació perceptiva com en relació amb els marcs de referència artístics i els diferents ecosistemes culturals i socials en què s'inscriu un treball en particular.

Continguts

Experimentació amb mitjans basats en el temps, la seva relació i hibridacions, explorant l'articulació entre les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives de tècniques, procediments i materials. Processos de materialització i desmaterialització en mitjans basats en el temps. De la cita a l'apropiació, pràctiques postproductives en mitjans basats en el temps. Cos, presència i mediació. Pràctiques basades en el temps i sensibilitat contextual. Instal·lació, activació, temps real i performativitat en mitjans basats en el temps. Especificitat, relació, disposició, intensificació de l'aquí i l'ara. Organització dels processos de treball basats en el temps, ús adequat dels seus documents i eines. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs basats en el temps instal·lats.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Resol problemes i situacions pròpies del desenvolupament professional amb actituds emprenedores i innovadores.
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès.
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària.
 • Desenvolupa processos de formalització i instal·lació de treballs basats en el temps utilitzant de forma ajustada i creativa tècniques i eines.
 • Analitza les problemàtiques i els condicionants específics de la formalització i instal·lació de mitjans i formats basats en el temps i els aborda de manera conscient i creativa en la seva pràctica.
 • Mostra responsabilitat, sensibilitat i imaginació tècnica en els processos de treball amb mitjans basats en el temps i la seva instal·lació.
 • Activa, per mitjà de la instal·lació, la disposició amb intenció i la intensificació d'elements específics, les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives que han de ser tinguts en compte de manera preferent en un treball realitzat amb mitjans basats en el temps.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística