Tornar al Grau en Belles Arts

4D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Instal·lades

Aquesta assignatura forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBB012

Descripció

Aquesta assignatura, que forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies, és un espai de taller i experimentació fonamentalment pràctica. Com en totes les assignatures d’aquesta matèria, es posa en relació, per una banda, el coneixement dels materials i els seus comportaments, i l’aprenentatge de diferents tècniques i tecnologies amb, de l’altra, l’emergència del llenguatge i les dimensions estètica i comunicativa de la pràctica artística. Com que aquesta assignatura és una continuació de 4D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies, es continua operant sota el paraigua de la denominació 4D, és a dir, que s’exploren les pràctiques basades en el temps, incloent-hi l’audiovisual, el treball sonor i les pràctiques performatives. La particularitat d’aquesta assignatura és que introdueix la noció d’instal·lació com a eix vertebrador, entenent-la tant en relació amb l’espai físic, com aprofundint en els diversos marcs de referència contemporanis o històrics que conformen el context d’un projecte artístic.

Objectius de l'assignatura

L’assignatura proposa un espai d’indagació entorn de les pràctiques artístiques audiovisuals, sonores i performatives, les diverses genealogies, llenguatges, codis i matèries. Se cerca una aproximació crítica als seus processos de treball, acció, producció, registre i comunicació. Es posa l’èmfasi en abordar allò contextual tant en termes d’ubicació física i d’articulació perceptiva com en relació amb els marcs de referència artístics i els diferents ecosistemes culturals i socials en què s’inscriu un projecte artístic.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Resol problemes i situacions pròpies del desenvolupament professional amb actituds emprenedores i innovadores.
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès.
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària.
 • Desenvolupa processos de formalització i instal·lació de treballs basats en el temps utilitzant de forma ajustada i creativa tècniques i eines.
 • Analitza les problemàtiques i els condicionants específics de la formalització i instal·lació de mitjans i formats basats en el temps i els aborda de manera conscient i creativa en la seva pràctica.
 • Mostra responsabilitat, sensibilitat i imaginació tècnica en els processos de treball amb mitjans basats en el temps i la seva instal·lació.
 • Activa, per mitjà de la instal·lació, la disposició amb intenció i la intensificació d'elements específics, les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives que han de ser tinguts en compte de manera preferent en un treball realitzat amb mitjans basats en el temps.

Ampliar informació

Professorat

Agustín Ortiz, Artista Visual. Cineasta

Agustín Ortiz

Artista Visual. Cineasta

Jaume Ferrete, Artista, investigador i docent. Veu, performance i tecnologies

Jaume Ferrete

Artista, investigador i docent. Veu, performance i tecnologies