Tornar al Grau en Belles Arts

Estètica

Aquesta és una assignatura de formació bàsica que forma part de la matèria Fonaments Teòrics de les Pràctiques Artístiques

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GBF031

Sinopsi

Aquesta assignatura té per objecte d’estudi la complexa relació que el camp general de l’estètica (art, bellesa, creativitat, sensibilitat, experiència estètica) estableix en el temps amb variables culturals, socials, polítiques ètiques i tècniques. A partir d'una sèrie de conceptes clau que defineixen les idees estètiques a Occident i les sensibilitats epocals, en sentit ampli, es farà un recorregut per les seves manifestacions en la història i la pràctica artística. Però, més enllà d'un recorregut lineal, aquesta assignatura es proposa crear una narrativa que atorgui un mapa o guia per abordar el complex entramat històric, filosòfic i artístic del camp de l'estètica, generant creus o solapaments en el temps que afavoreixin una anàlisi crítica del mateix.

Objectius de l'assignatura

L'assignatura proposa un espai de reflexió, apropament i revisió crítica del pensament estètic i la relació amb el desenvolupament de l'art, el disseny, l'arquitectura i la sensibilitat en sentit ampli. Es busca establir bases de pensament que s'imbriquen teòricament i pràcticament en la configuració de les pràctiques artístiques i culturals en general.

Resultats d'aprenentatge

 • Recopila i interpreta dades i informacions sobre les quals fonamentar les seves conclusions, incloent reflexions sobre assumptes de naturalesa social, científica o ètica en l’àmbit de les pràctiques artístiques
 • Comprèn missatges orals i escrits de diferent tipologia de forma completa expressats en les llengües pròpies i en anglès
 • Analitza situacions, fets i pràctiques professionals i no professionals incorporant la perspectiva de gènere i interseccional
 • Mostra capacitat d’anàlisi crítica de la representació dels cossos femenins, racialitzats i diversos al llarg de la història de les imatges per identificar els estereotips i normes que es transmeten
 • Analitza adequadament els marcs simbòlics i culturals que contextualitzen les diferents pràctiques artístiques
 • Utilitza adequadament les diferents declinacions sobre la idea d’art i els principals conceptes de la teoria estètica
 • Cerca i organitza fonts rellevants per a la realització de treballs i sap elaborar una bibliografia
 • Argumenta de manera escrita i oral en formats diversos i amb un llenguatge adequat sobre les manifestacions culturals de diferents contextos i èpoques

Ampliar informació

Professorat

Alejandra L. Gabrielidis, Doctora. Llicenciada en Filosofia. Art i tecnologies digitals

Alejandra L. Gabrielidis

Doctora. Llicenciada en Filosofia. Art i tecnologies digitals