Tornar al Grau en Belles Arts

Estètica

Aquesta és una assignatura de formació bàsica que forma part de la matèria Fonaments Teòrics de les Pràctiques Artístiques

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GB05

Descripció

Aquesta és una assignatura de formació bàsica que forma part de la matèria Fonaments Teòrics de les Pràctiques Artístiques, i té per objecte d'estudi la complexa relació que l’àmbit general de l'estètica (art, bellesa, creativitat, sensibilitat, experiència estètica) estableix, en el temps, amb una sèrie de variables històriques i geogràfiques (cultura, societat, política, economia). Així mateix, la reflexió va més enllà de les fronteres tradicionals del sistema de les arts per abordar un complex entramat de qüestions relacionades amb la qual es defineix, avui dia, la societat de la imatge i de l’'estetització difusa’. La funció d'aquesta assignatura, com correspon a la matèria, és examinar els conceptes i els arguments principals que han configurat històricament el camp del pensament estètic i les seves manifestacions, però també com continuen actuant avui dia. Per això, s'introdueix la teoria com una dimensió indissociable de la pràctica, així com la formació del discurs i la investigació com a parts integrals del fer en art.

Continguts

Reflex de les idees estètiques en les pràctiques artístiques i els sistemes de les arts. L'estètica com a disciplina filosòfica autònoma. El rol de l'artista i el de l'art en la societat. La relació entre art, poder, religió i coneixement. L'estètica com a disciplina filosòfica autònoma. L'estètica de la modernitat. Les relacions art/política, art/mercat, art/tecnologia, art/mitjans. Teories de l'art contemporani. Estètica i teories de l'art al llarg de la història sota una perspectiva crítica, de gènere i decolonial. Dels anys 50 als anys 70: el paradigma de l’autonomia de l’art i les seves crisis. Art informal i expressionisme abstracte; minimalisme, estètica pop i art com a “experiència”. Finals del segle XX: estètica i postmodernitat. L'obra d'art, l'artista, el nou espectador, el mercat de l'art. L’estetització difusa. Altres estètiques: kitsch i camp.

Resultats d'aprenentatge

 • Recopila i interpreta dades i informacions sobre les quals fonamentar les seves conclusions, incloent reflexions sobre assumptes de naturalesa social, científica o ètica en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Comprèn missatges orals i escrits de diferent tipologia de forma completa expressats en les llengües pròpies i en anglès.
 • Analitza situacions, fets i pràctiques professionals i no professionals incorporant la perspectiva de gènere i interseccional.
 • Mostra capacitat d'anàlisi crítica de la representació dels cossos femenins, racialitzats i diversos al llarg de la història de les imatges per identificar els estereotips i normes que es transmeten.
 • Analitza adequadament els marcs simbòlics i culturals que contextualitzen les diferents pràctiques artístiques.
 • Utilitza adequadament les diferents declinacions sobre la idea d'art i els principals conceptes de la teoria estètica.
 • Cerca i organitza fonts rellevants per a la realització de treballs i sap elaborar una bibliografia.
 • Argumenta de manera escrita i oral en formats diversos i amb un llenguatge adequat sobre les manifestacions culturals de diferents contextos i èpoques.

Professorat

Alejandra L. Gabrielidis, Doctora. Llicenciada en Filosofia. Art i tecnologies digitals

Alejandra L. Gabrielidis

Doctora. Llicenciada en Filosofia. Art i tecnologies digitals