Tornar al Grau en Belles Arts

Taller de Programació

Aquesta assignatura forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges Avançats

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP13

Descripció

L'assignatura Taller de Programació ofereix al/a l'estudiant la possibilitat d'aprofundir en l'aplicació de diferents entorns de programació a l'àmbit de les pràctiques artístiques, fent-lo a partir de la ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs que introdueixen aquesta dimensió aplicant-la de manera orgànica en funció de les necessitats de cada projecte. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa en relació l'aprenentatge de la tècnica amb l'emergència dels llenguatges. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics.

Aquest taller forma part de la matèria que forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges Avançats i té per objecte oferir al/a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d'unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

Programació i pràctiques artístiques, les seves genealogies, camps d'aplicació i conceptes bàsics. Aproximació crítica a l'ús de la programació. Aportacions de les dones i de col·lectius minoritzats en àmbit de la programació. Introducció als diferents entorns de programació en l'àmbit de les pràctiques artístiques, les seves eines de referència i consulta. Primers passos genèrics en programació. Coordenades en l’espai, la geometria i els models de color. Automatització, variables i condicionals. Animació mitjançant algorismes i interacció. Manipulació de la imatge. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces de programació aplicades a les pràctiques artístiques. Adaptació a entorns específics.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. (CB1)
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). (CB5)
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies en relació a diferents àmbits de la pràctica professional. (CT2)
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, espanyol i anglès. (CT6)
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. (CT7)
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. (CT7)
 • Resol de manera adequada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces de programació aplicades a les pràctiques artístiques. (CE6)
 • Utilitza la combinació de diferents eines de manera adequada per a realitzar peces de programació aplicades a les pràctiques artístiques. (CE7)
 • Coneix i utilitza a nivell bàsic els llenguatges de programació i la terminologia pròpia de la programació visual i gràfica. (CE8)

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística