Tornar al Grau en Belles Arts

XD, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

Aquesta assignatura forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBB042

Descripció

Aquesta assignatura, que forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies, és un espai de taller i experimentació fonamentalment pràctica. Com en totes les assignatures d'aquesta matèria, es posa en relació, d’una banda, el coneixement dels materials i els seus comportaments, i l'aprenentatge de diferents tècniques i tecnologies amb, de l'altra, l'emergència del llenguatge i les dimensions estètica i comunicativa de la pràctica artística. Sota el paraigua de la denominació XD, aquesta assignatura es proposa abordar pràctiques postmèdia, pràctiques que exploren mitjans i formats que amplien les possibilitats conegudes del fer en art i pràctiques que posen èmfasi en la relació i en l'experiència. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics, que permeten posar en perspectiva cada manera de fer amb un context més extens i complex.

Continguts

Exploració de les possibilitats d'eines, suports i tècniques, tant els propis de la tradició artística com aquells incorporats des d'altres àmbits i la seva utilització en entorns analògics i digitals. Imaginació tècnica expandida; un repertori obert que recull on i com poden ser les pràctiques artístiques: formes socials, formes vives, sistemes, transaccions, correspondències, fórmules legals, institucions, intervencions en el quotidià, mitjans de difusió, i escriptura, entre altres possibilitats, les seves tècniques i tecnologies, atenent l'articulació entre les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives de procediments i materials. Organització dels processos de treball, ús adequat de documents i eines. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs basats en l'exploració de llenguatges, tècniques i tecnologies.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Resol problemes i situacions pròpies del desenvolupament professional amb actituds emprenedores i innovadores.
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès.
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària.
 • Desenvolupa de manera adequada processos d'experimentació, formalització i activació de treballs realitzats amb eines, suports i tècniques propis de la tradició artística i incorporats des d'altres àmbits, en entorns analògics i digitals.
 • Mostra responsabilitat, sensibilitat i imaginació tècnica en els processos de treball realitzats amb eines, suports i tècniques propis de la tradició artística i incorporats des d'altres àmbits, en entorns analògics i digitals.
 • Assenyala de manera adequada i eficaç les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives que han de ser tinguts en compte de manera preferent en un treball realitzat amb eines, suports i tècniques propis de la tradició artística i incorporats des d'altres àmbits, en entorns analògics i digitals.

Professorat

Paula Bruna, Doctora, artista i ambientòloga

Paula Bruna

Doctora, artista i ambientòloga

Daniel Pitarch, Doctor. Investigador i artista.

Daniel Pitarch

Doctor. Investigador i artista.