Tornar al Grau en Belles Arts

Laboratori de Processos i Projectes I

L'assignatura Laboratori de Processos i Projectes I és la primera de les assignatures de la matèria de Processos i Projectes

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBA010

Descripció

L'assignatura Laboratori de Processos i Projectes I és la primera de les assignatures de la matèria de Processos i Projectes, una matèria que acompanyarà l'estudiant al llarg dels seus estudis i que constitueix un dels pilars fonamentals en el desenvolupament de la seva pràctica. En aquesta assignatura s'introdueix la comprensió metodològica de la pràctica artística en tant que ordenada sota la forma de processos i projectes, i s'inicia l'estudiant en el descobriment, exploració i articulació dels seus propis interessos i habilitats, treballant tant individualment com col·lectivament i col·laborativa, i participant de forma activa en el seu procés d'aprenentatge amb docents i iguals. S'hi plantegen reptes i marcs de treball perquè la pràctica de l'estudiant maduri en la formalització dels treballs i en la comprensió de les seves ressonàncies associatives, així com en les maneres de mostrar i presentar-se, obrint la seva pràctica a un públic més ampli, dins i fora del context acadèmic.

Continguts

 • Introducció a les formes d'estructuració i organització del treball en les pràctiques artístiques.
 • Processos d'identificació d'interessos i inclinacions, tant en la pròpia pràctica com a partir de referents.
 • Introducció a l'articulació de la pràctica sota la forma de processos.
 • Concreció d'idees clau a partir de l'observació, la recerca, la reflexió i l'experimentació. Introducció a les metodologies de treball.
 • Identificació de preguntes rellevants amb relació a la pròpia pràctica.
 • Introducció a la comunicació i exposició de processos, mitjançant diferents formats i l'ús de recursos gràfics i documentals.
 • Elaboració individual i col·lectiva de propostes teoricopràctiques amb relació a la matèria tractada.

Resultats d'aprenentatge

 • És competent en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions.
 • Analitza les seves pròpies necessitats formatives i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • Avalua pràctiques professionals en contextos emergents i globals i proposa línies d'intervenció ajustades a les diferents realitats.
 • Aplica correctament processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat en el marc de la seva pràctica.
 • Tria mitjans i eines adequats per comunicar i representar processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat en el marc de la seva pràctica.
 • Resol tasques de manera efectiva en el context de grups de treball.
 • Analitza interessos i inclinacions i valora críticament els processos i resultats propis i aliens.
 • Segueix correctament pautes pròpies o propostes d'ordenació dels processos de treball en el marc de la seva pràctica.

Professorat

Anna Dot, Doctora. Graduada en Belles Arts. Professora i artista

Anna Dot

Doctora. Graduada en Belles Arts. Professora i artista