Tornar al Grau en Belles Arts

Laboratori de Processos i Projectes I

L'assignatura Laboratori de Processos i Projectes I és la primera de les assignatures de la matèria de Processos i Projectes

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBB031

Sinopsi

L'assignatura Laboratori de Processos i Projectes I és la primera de les assignatures de la matèria de Processos i Projectes, una matèria que acompanyarà l'estudiant al llarg dels estudis i que constitueix un dels pilars fonamentals en el desenvolupament de la pràctica. En aquesta assignatura s'introdueix la comprensió metodològica de la pràctica artística en tant que ordenada sota la forma de processos i projectes, i s'inicia a l'estudiant en el descobriment, exploració i articulació dels seus propis interessos i habilitats, treballant tant individualment com col·lectivament i col·laborativa , i participant de forma activa en el procés d'aprenentatge juntament amb docents i iguals. S'hi plantegen reptes i marcs de treball perquè la pràctica de l'estudiant maduri en la formalització dels treballs i en la comprensió de les seves ressonàncies associatives, així com en les maneres de mostrar i presentar-se, obrint la seva pràctica a un públic més ampli, dins i fora del context acadèmic.

Objectius de l'assignatura

L´assignatura ofereix un espai d´instrucció al conjunt metodològic ia la cultura projectual en l´àmbit artístic. Es busca abordar tant els processos d'indagació com els de maduració, formalització i comunicació d'una pràctica que es pugui obrir a públics i posar-se en relació amb contextos.

Resultats d'aprenentatge

 • És competent en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions
 • Analitza les seves pròpies necessitats formatives i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d’autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no)
 • Avalua pràctiques professionals en contextos emergents i globals i proposa línies d’intervenció ajustades a les diferents realitats
 • Aplica correctament processos d’ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat en el marc de la seva pràctica
 • Tria mitjans i eines adequats per comunicar i representar processos d’ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat en el marc de la seva pràctica
 • Resol tasques de manera efectiva en el context de grups de treball
 • Analitza interessos i inclinacions i valora críticament els processos i resultats propis i aliens
 • Segueix correctament pautes pròpies o propostes d’ordenació dels processos de treball en el marc de la seva pràctica

Ampliar informació

Professorat

Anna Dot, Doctora. Graduada en Belles Arts. Professora i artista

Anna Dot

Doctora. Graduada en Belles Arts. Professora i artista