Tornar al Grau en Belles Arts

Taller de Materials Tous i Estampació

Aquesta assignatura forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges Avançats

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP15

Descripció

L'assignatura Taller de Materials Tous i Estampació es planteja com una assignatura d'experimentació material en l'àmbit expandit entre pràctiques escultòriques i pictòriques, a partir de la ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs pràctics. En l'assignatura es posa en relació l'aprenentatge sobre el comportament del material i la tècnica amb l'emergència dels llenguatges. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics.

Aquest taller forma part de la matèria que forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges Avançats i té per objecte oferir al/a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d'unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

Els materials tous en les pràctiques artístiques, les seves genealogies i llenguatges. Aportacions de les dones i de col·lectius minoritzats en àmbit de l'experimentació amb materials. Aproximació crítica a l'ús de tècniques i materials. Tècniques comunes de tint, tints naturals i químics, proporcions i procediments. Tècniques estandaritzades i tècniques tradicionals d'estampació, els seus procediments i materials. Experimentació amb tall làser, impressió 3D i àcids. Creació i modificació de teixits o superfícies manipulables. Processos d'experimentació i els seus documents. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces que incorporin l'experimentació amb materials tous i estampació aplicats a les pràctiques artístiques.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. (CB1)
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). (CB5)
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies en relació a diferents àmbits de la pràctica professional. (CT2)
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, espanyol i anglès. (CT6)
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. (CT7)
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. (CT7)
 • Resol de forma avançada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces que incorporin l'experimentació amb materials tous i estampació aplicats a les pràctiques artístiques. (CE6)
 • Utilitza de forma deliberada les característiques, les propietats i els acabats dels materials tous. (CE7)
 • Selecciona les tècniques i materials tous més adequats atenent el seu impacte mediambiental. (CE7)
 • Aplica nous materials d'experimentació pròpia en funció de la seva adequació a la peça a realitzar. (CE7)
 • Es comunica correctament amb el llenguatge propi dels contextos de les pràctiques artístiques per a articular qualitats intrínseques i ressonàncies associatives en treballs d'experimentació amb materials tous i estampació. (CE8)

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística