Tornar al Grau en Belles Arts

Laboratori de Processos i Projectes VI

Laboratori de Processos i Projectes VI és la darrera assignatura de la matèria Processos i Projectes

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBA29

Descripció

L'assignatura Laboratori de Processos i Projectes VI, última de la matèria Processos i Projectes, i avantsala del Treball de Fi de Grau, es planteja com a catalitzador de la singularitat de cada estudiant, singularitat que queda reflectida en la seva manera d'investigar, fer i presentar. En aquesta assignatura s’incideix particularment en la dimensió de recerca del treball i en la seva articulació com a corpus coherent i com a pràctica situada. Com en totes les assignatures de la matèria, l'aprenentatge es vehicula a partir de la ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de processos i projectes.

Continguts

Identificació, desenvolupament i comunicació avançats de processos i projectes i la seva articulació com a corpus de pràctiques. Estructuració del projecte i els seus diferents elements, documents i fases ateses les premisses de contextualització, explicitació i coherència. Ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de processos i projectes atenent la seva dimensió de recerca, a partir de l'observació, la reflexió i l'experimentació. Estructuració, adequació i explicitació de les metodologies de treball atesos els objectius i les necessitats del projecte. Identificació, anàlisi i comunicació de temàtiques i arguments rellevants, les seves genealogies, marcs de referència i contextos d'inscripció, atenent la seva adequació respecte de l'especificitat del projecte. Estructuració de la pràctica com situada, atenent els seus contextos d'inscripció específics. Disseny d'estratègies específiques en la comunicació i exposició de processos i projectes, dins i fora dels contextos de l'art, mitjançant diferents formats i l'ús de recursos gràfics i documentals, ateses les necessitats del projecte. Elaboració individual i col·lectiva de propostes teoricopràctiques en relació a la matèria tractada.

Resultats d'aprenentatge

 • Aplica els seus coneixements per a la resolució de problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.
 • Analitza les seves pròpies necessitats formatives i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • Avalua pràctiques professionals en contextos emergents i globals i proposa línies d'intervenció ajustades a les diferents realitats.
 • Dissenya intervencions que atenen necessitats de l'àmbit de manera multidisciplinària.
 • Aplica processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de pràctiques i projectes atenent la seva dimensió de recerca.
 • Utilitza mitjans i eines per comunicar i representar processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de pràctiques i projectes a un nivell professional, atenent la seva dimensió de recerca.
 • Analitza de manera clara les temàtiques i arguments rellevants en pràctiques pròpies i alienes, les seves genealogies, marcs de referència i contextos d'inscripció, atenent la seva adequació respecte de l'especificitat del projecte i la seva dimensió de recerca.
 • Planifica de manera eficient i organitza coherentment les diferents fases d'un projecte atenent la seva dimensió de recerca, d'acord amb els objectius plantejats.

Professorat

Carla Boserman, Doctora. Coordinadora del departament de Composició i Llenguatges

Carla Boserman

Doctora. Coordinadora del departament de Composició i Llenguatges

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística