Tornar al Grau en Belles Arts

Laboratori de Processos i Projectes VI

Laboratori de Processos i Projectes VI és la darrera assignatura de la matèria Processos i Projectes

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBA29

Descripció

L'assignatura Laboratori de Processos i Projectes VI, última de la matèria Processos i Projectes, i avantsala del Treball de Fi de Grau, es planteja com a catalitzador de la singularitat de cada estudiant, singularitat que queda reflectida en la seva manera d'investigar, fer i presentar. En aquesta assignatura s’incideix particularment en la dimensió de recerca del treball i en la seva articulació com a corpus coherent i com a pràctica situada. Com en totes les assignatures de la matèria, l'aprenentatge es vehicula a partir de la ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de processos i projectes.

Continguts

Identificació, desenvolupament i comunicació avançats de processos i projectes i la seva articulació com a corpus de pràctiques. Estructuració del projecte i els seus diferents elements, documents i fases ateses les premisses de contextualització, explicitació i coherència. Ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de processos i projectes atenent la seva dimensió de recerca, a partir de l'observació, la reflexió i l'experimentació. Estructuració, adequació i explicitació de les metodologies de treball atesos els objectius i les necessitats del projecte. Identificació, anàlisi i comunicació de temàtiques i arguments rellevants, les seves genealogies, marcs de referència i contextos d'inscripció, atenent la seva adequació respecte de l'especificitat del projecte. Estructuració de la pràctica com situada, atenent els seus contextos d'inscripció específics. Disseny d'estratègies específiques en la comunicació i exposició de processos i projectes, dins i fora dels contextos de l'art, mitjançant diferents formats i l'ús de recursos gràfics i documentals, ateses les necessitats del projecte. Elaboració individual i col·lectiva de propostes teoricopràctiques en relació a la matèria tractada.

Resultats d'aprenentatge

 • Aplica els seus coneixements per a la resolució de problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.
 • Analitza les seves pròpies necessitats formatives i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • Avalua pràctiques professionals en contextos emergents i globals i proposa línies d'intervenció ajustades a les diferents realitats.
 • Dissenya intervencions que atenen necessitats de l'àmbit de manera multidisciplinària.
 • Aplica processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de pràctiques i projectes atenent la seva dimensió de recerca.
 • Utilitza mitjans i eines per comunicar i representar processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de pràctiques i projectes a un nivell professional, atenent la seva dimensió de recerca.
 • Analitza de manera clara les temàtiques i arguments rellevants en pràctiques pròpies i alienes, les seves genealogies, marcs de referència i contextos d'inscripció, atenent la seva adequació respecte de l'especificitat del projecte i la seva dimensió de recerca.
 • Planifica de manera eficient i organitza coherentment les diferents fases d'un projecte atenent la seva dimensió de recerca, d'acord amb els objectius plantejats.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística