Tornar al Grau en Belles Arts

Taller de Dibuix II

de Dibuix I, forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació i aprofundeix en la concepció del dibuix com a mitjà i instrument fonamental que acompanyarà l'estudiant al llarg dels estudis, però també com a hàbit i com a forma de pensament.

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GB07

Descripció

Aquesta assignatura es planteja com a continuació dels coneixements adquirits a Taller de Dibuix I, forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació i aprofundeix en la concepció del dibuix com a mitjà i instrument fonamental que acompanyarà l'estudiant al llarg dels estudis, però també com a hàbit i com a forma de pensament. El dibuix és la instància primera d'exteriorització, projecció i formalització, i s'explorarà aquí com a eina per capturar i organitzar el pensament i projectar i articular la informació de manera intel·ligible per a si mateix i per als altres. Es plantejaran a l'estudiant diverses aproximacions a la matèria que seran abordades mitjançant exercicis específics de caràcter pràctic, orientats a explorar problemàtiques concretes i a experimentar amb diferents eines, suports, materials, tècniques, i procediments. Les propostes es contextualitzaran mitjançant marcs històrics i teòrics que permeten situar la pràctica del dibuix respecte a la seva tradició i els llenguatges contemporanis, amb referents específics i l'anàlisi de les seves diferents dimensions físiques, estètiques i culturals.

Continguts

El dibuix per comprendre i explicar idees, conceptes i processos; exterioritzar, organitzar, projectar, articular. Anotacions i registres en processos d'ideació i desenvolupament. Narrativa gràfica i relatograma. Diagramàtica, cartografia i cronografia. Registre i representació d'idees, conceptes, recorreguts i temporalitats. Color i percepció. Els components científic, cultural, social i polític del color. Representació gràfica, sistemes i eines. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs de dibuix descriptiu i narratiu.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos, per a expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l'àmbit.
 • Realitza visualitzacions intel·ligibles i creatives d'idees, conceptes i processos en forma gràfica.
 • Distingeix i utilitza les dimensions físiques, culturals, socials i polítiques del color.
 • Utilitza diversos formats gràfics i visuals per comunicar imaginaris rics i complexos.
 • Estableix similituds formals i conceptuals entre objectes i fenòmens diversos per mitjans gràfics i textuals.

Professorat

Carla Boserman, Doctora. Coordinadora del departament de Composició i Llenguatges

Carla Boserman

Doctora. Coordinadora del departament de Composició i Llenguatges