Tornar al Grau en Belles Arts

Taller de Dibuix II

de Dibuix I, forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació i aprofundeix en la concepció del dibuix com a mitjà i instrument fonamental que acompanyarà l'estudiant al llarg dels estudis, però també com a hàbit i com a forma de pensament.

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GBF041

Sinopsi

Aquesta assignatura es planteja com a continuació dels coneixements adquirits al Taller de Dibuix I, forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació i aprofundeix en la concepció del dibuix com a mitjà i instrument fonamental que acompanyarà l'estudiant al llarg dels estudis, però també com a hàbit i com a forma de pensament. El dibuix és la instància primera d'exteriorització, projecció i formalització, i s'explorarà aquí com a eina per capturar i organitzar el pensament, projectar i articular la informació de manera intel·ligible per a si i per als altres. Es plantejaran a l'estudiant diverses aproximacions a la matèria que seran abordades mitjançant exercicis específics de caràcter pràctic, orientats a explorar problemàtiques concretes i experimentar amb diferents eines, suports, materials, tècniques i procediments. Les propostes es contextualitzaran mitjançant marcs històrics i teòrics que permeten situar la pràctica del dibuix respecte de la seva tradició i dels llenguatges contemporanis, amb referents específics i l'anàlisi de les diferents dimensions físiques, estètiques i culturals.

Objectius de l'assignatura

L'assignatura situa la pràctica del dibuix en un espai de recerca, anàlisi, comunicació, registre, representació i desenvolupament narratiu.

Es busca indagar en processos de dibuix descriptiu, relatoria gràfica i formes diagramàtiques, així com en les implicacions del color en la representació gràfica.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l’àmbit de les pràctiques artístiques
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos, per a expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l’àmbit
 • Realitza visualitzacions intel·ligibles i creatives d’idees, conceptes i processos en forma gràfica
 • Distingeix i utilitza les dimensions físiques, culturals, socials i polítiques del color
 • Utilitza diversos formats gràfics i visuals per comunicar imaginaris rics i complexos
 • Estableix similituds formals i conceptuals entre objectes i fenòmens diversos per mitjans gràfics i textuals

Ampliar informació

Professorat

Núria Inés, Artista. Narració i relatoria gràfica

Núria Inés

Artista. Narració i relatoria gràfica

Rafel Griera, Artista i docent

Rafel Griera

Artista i docent