Tornar al Grau en Belles Arts

Visualisation and Documentation Workshop

Aquesta assignatura forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació i s'imparteix en anglès.

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GB03

Descripció

Aquesta assignatura forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació i té per objectiu dotar l'estudiant d'eines per comunicar audiovisualment i gràficament el seu treball de manera efectiva, precisa i creativa en la seva pràctica professional, entenent que els suports de visualització i de documentació del treball són llocs on també es conforma la pràctica i no un mer registre instrumental. Es plantejaran a l'estudiant diverses aproximacions a la matèria que seran abordades mitjançant exercicis específics de caràcter pràctic, orientats a explorar problemàtiques concretes i a experimentar amb diferents eines analògiques i digitals. Les propostes es contextualitzaran mitjançant marcs històrics i teòrics que permeten situar cada pràctica respecte de la seva tradició i dels llenguatges contemporanis, amb referents específics i l'anàlisi de les seves diferents dimensions físiques, estètiques i culturals.

Continguts

La visualització i la documentació del treball com a instància de configuració de la pràctica. Desenvolupament d'estratègies per a comunicar idees, processos i resultats: adequació dels processos de documentació a la pràctica personal. Formes de representació i visualització en processos projectius i productius professionals, els seus formats, llenguatges i eines. Documentar fotogràficament processos i resultats: introducció a la tècnica fotogràfica i el plató. Portfolis, dossiers i altres formats de presentació de continguts en formats analògics i digitals. Introducció al processament i retoc digital de la imatge. Introducció a eines de disseny gràfic. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs de visualització i documentació.

Resultats d'aprenentatge

 • Comunica a tota mena d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa coneixements, metodologia, idees, problemes i solucions.
 • Resol problemes i situacions pròpies del desenvolupament professional amb actituds emprenedores i innovadores.
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès.
 • Utilitza de manera adequada diferents eines i tècniques analògiques i digitals de visualització i documentació del treball en processos projectius i productius.
 • Utilitza el llenguatge específic de les pràctiques artístiques a més de formats gràfics, visuals i audiovisuals per comunicar de manera eficaç i expressiva en l'àmbit del seu treball.
 • Aplica de manera adequada formes ad hoc d'estructuració de la informació i connexió de continguts de diversa categoria i procedència.

Professorat

David Ortiz Juan, Màster en Arts Visuals. Producció artística

David Ortiz Juan

Màster en Arts Visuals. Producció artística