Tornar al Grau en Belles Arts

Visualisation and Documentation Workshop

Aquesta assignatura forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació i s'imparteix en anglès.

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GBF021

Sinopsi

Aquesta assignatura forma part de Comunicació, Expressió i Documentació. Té com a objectiu proporcionar als estudiants les eines per comunicar el seu treball a través de mitjans audiovisuals i gràfics de manera eficaç, precisa i creativa en la seva pràctica professional. Els permet entendre que els suports de visualització i la documentació de treball també són els mitjans per donar forma a la pràctica i no una mera eina d'enregistrament. S'introduirà l'alumnat en diferents enfocaments de l'assignatura, tractats mitjançant exercicis pràctics específics, centrats en l'exploració de problemes concrets i l'experimentació amb diferents eines analògiques i digitals. Les propostes es contextualitzaran a través de marcs històrics i teòrics que permetin situar cada pràctica en relació a la seva tradició i llenguatges contemporanis, amb referents concrets i l'anàlisi de les seves diferents dimensions físiques, estètiques i culturals.

Objectius de l'assignatura

Visualització i documentació del treball com a element de configuració de la pràctica. Desenvolupament d'estratègies per comunicar idees, processos i resultats: adaptació dels processos de documentació a la pràctica personal. Formes de representació i visualització en processos professionals projectius i productius, els seus formats, llenguatges i eines. Documentació fotogràfica de processos i resultats: introducció a les tècniques de fotografia i el conjunt. Portafolis, dossiers i altres formats de presentació de continguts en format analògic i digital. Introducció al tractament i edició digital d'imatges. Introducció a les eines de disseny gràfic. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció d'obres de visualització i documentació.

Resultats d'aprenentatge

 • Comunica coneixements, metodologia, idees, problemes i solucions a tot tipus de públics (especialitzats o no) de manera clara i precisa
 • Resol problemes i situacions pròpies del desenvolupament professional amb actituds emprenedores i innovadores
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès
 • Utilitza adequadament diferents eines i tècniques analògiques i digitals per visualitzar i documentar el treball en processos projectius i productius
 • Utilitza el llenguatge específic de les pràctiques artístiques a més dels formats gràfics, visuals i audiovisuals per comunicar-se de manera eficaç i expressiva en l'àmbit de la seva obra
 • Aplica adequadament formes ad hoc d'estructuració de la informació i connexió de continguts de diferents categories i procedències

Ampliar informació

Professorat

David Ortiz Juan, Màster en Arts Visuals. Producció artística

David Ortiz Juan

Màster en Arts Visuals. Producció artística

Anna Moreno, Doctoranda. Artista

Anna Moreno

Doctoranda. Artista