Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Belles Arts

Visualisation and Documentation Workshop

Aquesta assignatura forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació i s'imparteix en anglès.

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GB03

Descripció

Aquesta assignatura forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació i té per objectiu dotar l'estudiant d'eines per comunicar audiovisualment i gràficament el seu treball de manera efectiva, precisa i creativa en la seva pràctica professional, entenent que els suports de visualització i de documentació del treball són llocs on també es conforma la pràctica i no un mer registre instrumental. Es plantejaran a l'estudiant diverses aproximacions a la matèria que seran abordades mitjançant exercicis específics de caràcter pràctic, orientats a explorar problemàtiques concretes i a experimentar amb diferents eines analògiques i digitals. Les propostes es contextualitzaran mitjançant marcs històrics i teòrics que permeten situar cada pràctica respecte de la seva tradició i dels llenguatges contemporanis, amb referents específics i l'anàlisi de les seves diferents dimensions físiques, estètiques i culturals.

Continguts

La visualització i la documentació del treball com a instància de configuració de la pràctica. Desenvolupament d'estratègies per a comunicar idees, processos i resultats: adequació dels processos de documentació a la pràctica personal. Formes de representació i visualització en processos projectius i productius professionals, els seus formats, llenguatges i eines. Documentar fotogràficament processos i resultats: introducció a la tècnica fotogràfica i el plató. Portfolis, dossiers i altres formats de presentació de continguts en formats analògics i digitals. Introducció al processament i retoc digital de la imatge. Introducció a eines de disseny gràfic. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs de visualització i documentació.

Resultats d'aprenentatge

 • Comunica a tota mena d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa coneixements, metodologia, idees, problemes i solucions. 
 • Resol problemes i situacions pròpies del desenvolupament professional amb actituds emprenedores i innovadores. 
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès. 
 • Utilitza de manera adequada diferents eines i tècniques analògiques i digitals de visualització i documentació del treball en processos projectius i productius. 
 • Utilitza el llenguatge específic de les pràctiques artístiques a més de formats gràfics, visuals i audiovisuals per comunicar de manera eficaç i expressiva en l'àmbit del seu treball. 
 • Aplica de manera adequada formes ad hoc d'estructuració de la informació i connexió de continguts de diversa categoria i procedència.