Tornar al Grau en Belles Arts

Laboratori de Processos i Projectes IV

A tercer curs l’estudiant es troba en disposició de començar un procés de consolidació i singularització del seu treball

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBA21

Descripció

A tercer curs l’estudiant es troba en disposició de començar un procés de consolidació i singularització del seu treball, posant en relació els projectes a desenvolupar amb el seu propi repertori de practiques i de referents. També és el moment d'abordar la contextualització i la socialització de la pràctica a partir de projectes que adquireixen progressivament un caire professional. L'assignatura Laboratori de Processos i Projectes IV, part de la matèria Processos i Projectes, té per objectiu que el treball de l'estudiant maduri en la formalització i en les seves ressonàncies associatives, així com en les maneres de mostrar-se i presentar-se. Com en totes les assignatures d’aquesta matèria, es plantegen una sèrie de reptes i marcs de treball específics, fomentant que l’estudiant sigui un agent actiu en el seu procés d'aprenentatge al costat de docents i companys.

Continguts

Identificació, desenvolupament i comunicació d'interessos i inclinacions posant-los en relació amb el ventall propi de pràctiques. Experimentació amb la forma del projecte i els seus diferents elements, documents i fases. Ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de processos i projectes a un nivell professional. Desenvolupament avançat d'idees a partir de l'observació, la recerca, la reflexió i l'experimentació. Estructuració d'un repertori de metodologies de treball pròpies, tant de manera autoiniciada com a partir de propostes. Identificació, anàlisi i comunicació de temàtiques i arguments rellevants, les seves genealogies, marcs de referència i contextos d'inscripció a un nivell professional, tant en la pròpia pràctica com en referents. Introducció a les formes de socialització de la pràctica. Consolidació d'estratègies en la comunicació i exposició de processos i projectes, mitjançant diferents formats i l'ús de recursos gràfics i documentals a un nivell professional. Elaboració individual i col·lectiva de propostes teoricopràctiques en relació a la matèria tractada.

Resultats d'aprenentatge

 • És competent en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions
 • Analitza les seves pròpies necessitats formatives i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • Assumeix diferents responsabilitats en el treball individual col·laboratiu i avalua els resultats obtinguts.
 • Es desenvolupa en contextos d'interacció virtual mitjançant l'ús de les TIC.
 • Aplica a un nivell professional processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat en el marc de pràctiques i projectes col·lectius.
 • Utilitza mitjans i eines per comunicar i representar processos d'ideació, desenvolupament, estructuració, execució i relat de pràctiques i projectes a un nivell professional, en el marc de pràctiques i projectes col·lectius.
 • Participa de manera decisiva en l'articulació col·lectiva de la pràctica sota la forma de processos estructurats i explícits de diàleg i negociació a un nivell professional.
 • Participa de manera decisiva en processos d'identificació d'interessos i d'articulació col·lectiva de la pràctica sota la forma de processos de diàleg i negociació a un nivell assimilable al dels contextos professionals.
 • Contribueix de manera decisiva a la planificació i la gestió dels processos de treball a un nivell professional en el marc de pràctiques i projectes col·lectius, d'acord amb els objectius plantejats.  

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística