Tornar al Grau en Belles Arts

Taller de Dibuix I

Aquesta assignatura forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació, i té com a funció que l'estudiant aprengui a utilitzar el dibuix de manera versàtil, com a manera d'observar, comprendre, registrar i comunicar aspectes del món que l’envolta.

  • Estudi: Grau en Belles Arts
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Primer curs
  • Tipus: Formació bàsica
  • Codi de l'assignatura: GBF011

Sinopsi

Aquesta assignatura forma part de la matèria Comunicació, Expressió i Documentació, i té per objectiu que l’estudiant aprengui a utilitzar el dibuix de manera versàtil, com a manera d’observar, comprendre, registrar i comunicar aspectes del món que l’envolta. També entendre el dibuix com una potència imaginant que modifica la nostra relació amb l’entorn, incidint també en la seva qualitat cognitiva d’autoconeixement. El punt de partida, doncs, és la fascinació i curiositat que s’articula mitjançant una mirada que interroga atenta el que té al voltant, i que està disposada a desaprendre, transformar-se i créixer. El dibuix és un mitjà i un instrument fonamental que acompanyarà a l’estudiant al llarg dels estudis, i en aquesta assignatura, que té continuïtat en el Taller de Dibuix II, el dibuix es caracteritza també com a hàbit i com a forma de pensament. Es plantejaran a l’estudiant diverses aproximacions a la matèria que seran abordades mitjançant exercicis específics de caràcter pràctic, orientats a explorar problemàtiques concretes i a experimentar amb diferents eines, suports, materials, tècniques i procediments. Les propostes es contextualitzaran mitjançant marcs històrics i teòrics que permeten situar la pràctica del dibuix respecte de la seva tradició i dels llenguatges contemporanis, amb referents específics i l’anàlisi de les seves diferents dimensions físiques, estètiques i culturals.

Objectius de l'assignatura

L’assignatura situa la pràctica del dibuix des de la tradició als llenguatges contemporanis, indagant en tècniques, referents i procediments.

Es busca establir un espai d’exploració on el dibuix es comprèn com un mitjà fonamental en la de creació, comunicació, registre i expressió.

Resultats d'aprenentatge

  • Comunica a tota mena d’audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa coneixements, metodologia, idees, problemes i solucions
  • Resol problemes i situacions pròpies del desenvolupament professional amb actituds emprenedores i innovadores
  • Representa amb correcció formes i proporcions en suport bidimensional
  • Comunica correctament amb el llenguatge propi dels contextos de les pràctiques artístiques per articular qualitats intrínseques i ressonàncies associatives en treballs de dibuix
  • Analitza estructures de significació culturalment consolidades i les referencia creativament en el seu propi treball

Ampliar informació

Professorat

Oriol Vilapuig, Llicenciat en Belles Arts. Artista. Pràctiques pictòriques i dibuix

Oriol Vilapuig

Llicenciat en Belles Arts. Artista. Pràctiques pictòriques i dibuix