Tornar al Grau en Belles Arts

2D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Instal·lades

Aquesta assignatura forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBB002

Descripció

Aquesta assignatura, que forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies, és un espai de taller i experimentació fonamentalment pràctica. Com en totes les assignatures d’aquesta matèria, es posa en relació, d’una banda, el coneixement dels materials i els seus comportaments, i l’aprenentatge de diferents tècniques i tecnologies amb, de l’altra, l’emergència del llenguatge i les dimensions estètica i comunicativa de la pràctica artística. Com que aquesta assignatura és una continuació de 2D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies, es continua operant sota el paraigua de la denominació 2D, és a dir, que centrant-se en el camp bidimensional, es plantegen una sèrie d’exercicis que permetin a l’estudiant experimentar i comprendre llenguatges diversos per a l’execució de les seves propostes. Es posarà especial atenció en la posterior instal·lació i coherència d’aquestes.

Objectius de l'assignatura

 • Explorar de forma transversal i a través de diferents mitjans com la serigrafia o la pintura, les nocions de superfície, pantalla i pla pictòric, abordant–les tant pel que fa al suport com pel que fa a l‘espai de la representació i la producció de la imatge.
 • Introduïr a la noció d’especificitat en la producció i en la recepció, tal com requereix la “instal·lació” del treball.
 • Abordar allò contextual tant en termes d’ubicació física i d’articulació perceptiva com en relació amb els marcs de referència artístics i els diferents ecosistemes culturals i socials en què s’inscriu un treball en particular.
 • Posar consciència en els processos de treball i investigació personal. Atendre a la documentació generada i eixamplar els marcs de referencia i les fons de consulta.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Resol problemes i situacions pròpies del desenvolupament professional amb actituds emprenedores i innovadores.
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès.
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària.
 • Desenvolupa processos de formalització i instal·lació de treballs bidimensionals utilitzant de forma ajustada i creativa tècniques i eines.
 • Analitza les problemàtiques i els condicionants específics de la formalització i instal·lació de mitjans i formats bidimensionals i els aborda de manera conscient i creativa en la seva pràctica.
 • Mostra responsabilitat, sensibilitat i imaginació tècnica en els processos de treball amb mitjans bidimensionals i la seva instal·lació.
 • Activa, per mitjà de la instal·lació, la disposició amb intenció i la intensificació d'elements específics, les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives que han de ser tinguts en compte de manera preferent en un treball realitzat amb mitjans bidimensionals.

Ampliar informació

Professorat

Anna Clemente, Llicenciada en Arquitectura. Il·lustradora

Anna Clemente

Llicenciada en Arquitectura. Il·lustradora

Regina Giménez, Artista plàstica

Regina Giménez

Artista plàstica