Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Belles Arts

Taller de Dibuix Experimental

Taller de Dibuix Experimental és una assignatura que forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP1

Descripció

L'assignatura Taller de Dibuix Experimental es planteja com una exploració de les possibilitats del dibuix expandit i la seva relació amb altres pràctiques i disciplines, a partir de la ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs de dibuix experimental. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa en relació l'aprenentatge sobre el comportament del material i la tècnica amb l'emergència dels llenguatges. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics. 

Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades, i té per objectiu oferir a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d’unesaltres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

 • Pràctiques de dibuix i pràctiques gràfiques experimentals, les seves genealogies i tècniques. 
 • Anàlisi i experimentació amb la morfologia visual i els llenguatges. 
 • Relació del dibuix amb altres pràctiques i disciplines. 
 • Exploració de les possibilitats d'eines, suports i tècniques, tant els propis de la tradició artística com aquells incorporats des d'altres àmbits i la seva utilització en entorns analògics i digitals. 
 • Experimentació amb la relació entre imatge i text. 
 • El dibuix situat, escala, especificitat, agència. 
 • Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs de dibuix experimental.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. 
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). 
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies amb relació a diferents àmbits de la pràctica professional. 
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès. 
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. 
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. 
 • Resol de forma avançada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de pràctiques pedagògiques experimentals. 
 • Tria de manera informada entre eines, suports i tècniques propis de la tradició artística i incorporats des d'altres àmbits i els utilitza en entorns analògics i digitals atenent les característiques de treballs específics de dibuix experimental. 
 • Es comunica correctament amb lenguatge propi dels contextos de les pràctiques artístiques per articular qualitats intrínseques i ressonàncies associatives en treballs de dibuix experimental.